Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Psihoterapia în tratamentul complex a nevrozelor la copii şi adolescenţi


Autor: Leaşoc Tatiana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Anatol Nacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 616.891 – 053.2/.7 + 615.851.1

Adobe PDF document 5.33 Mb / în română
154 pagini


Cuvinte Cheie

psihoterapie psihanalitică, individuală, de grup, familială, tulburări nevrotice, somatoforme, anxios–fobice, obsesive, depresive, comportamental–motorii la copii şi adolescenţi, perioada premorbidă, conflict intrapsihic, dereglări în educaţie, teste proiective, chestionarul Eysenck H., chestionarul „Analiza relaţiilor intrafamiliale”

Adnotare

Lucrarea se bazează pe explorările clinico-patopsihologice, catamnestice şi statistice ale 140 copii (105 băieţi şi 35 fete) de vârstă între 5 şi 17 ani (10,83 ani ± 0,26) cu un diapazon vast de TN (tulburări somatoforme – 41 cazuri, tulburări anxios–fobice, obsesive, depresive – 25 cazuri, tulburări comportamental-motorii – 74 cazuri). S-a realizat tratament complex (psihoterapeutic şi farmacoterapeutic) – la 78 (55,7%) pacienţi, psihoterapeutic – la 22 (15,7%) pacienţi şi farmacoterapeutic (lotul martor) – la 40 (28,6%) pacienţi. S-au aplicat procedee de psihoterapie psihanalitică, fiind aplicate individual la 47 (33,6%) pacienţi, în grup – la 15 (10,7%), în psihoterapia de familie – la 44 (31,4%) pacienţi. În psihoterapia de grup s-au aplicat, de asemenea, elementele de Gestalt terapie, psihodramă, psihoterapie cognitiv-comportamentală (feedback). Modalităţile de psihoterapie au fost aplicate în funcţie de personalitatea pacientului, datele clinico-patopsihologice, vârstă, interesele pacientului, capacităţile de autoanaliză, elaborare psihică şi implicare în procesul de psihoterapie. Monitorizarea pacienţilor s-a efectuat iniţial şi în catamneza: 17,5 ± 2,3 luni după tratament. Datele psihoterapiei, evaluarea clinico-patopsihologică (probe de desen, chestionarele Eysenck H., Эйдемиллер Э.Г.), au permis de a constata prezenţa la baza TN a conflictelor intrapsihice, avantajelor psihologice, care erau în legătură directă cu particularităţile funcţionării familiei, educaţiei, personalităţii părinţilor. S-a constat că asocierea variantelor de psihoterapie: individuale, de grup, familiale sporesc eficienţa tratamentului, deoarece contribuie la elaborarea aspectelor patopsihologice ale TN (afectelor, conflictelor intrapsihice) în funcţie de relaţii familiale şi interpersonale. Tratamentul simptomatologic farmacoterapeutic izolat a demonstrat un efect de scurtă durată, şi a fost necesar în cazul simptomatologiei nevrotice acute, în calitate de etapă de pregătire pentru aplicarea psihoterapiei. Algoritm terapeutic include datele obţinute în tratamentul stărilor nevrotice concrete şi mijloacele de psihoprofilaxie printre care psihoterapie familială joacă un rol important.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Datele epidemiologice, clasificare, explorări clinice
 • 1.2. Psihoterapia, aspecte contemporane în tratamentul nevrozelor la copii şi adolescenţi

CAPITOLUL II. Material şi metode de cercetare
 • 2.1. Caracteristica materialului de studiu
 • 2.2. Metodele psihoterapeutice utilizate

CAPITOLUL III. Cercetările clinico-patopsihologice în vederea aplicării psihoterapiei
 • 3.1. Particularităţile clinice ale stărilor nevrotice
 • 3.2. Aspectele clinico-patopsihologice ale pacienţilor cu tulburări nevrotice
 • 3.2.1. Rezultatele testului proiectiv „Casă, copac, om”
 • 3.2.2. Rezultatele testului proiectiv „Familia mea”
 • 3.2.3. Rezultatele chestionarului „Analiza relaţiilor intrafamiliale”
 • 3.2.4. Datele chestionarelor Eysenck H
 • 3.3. Sinteza rezultatelor cercetărilor clinico-patopsihologice

Capitolul IV. Analiza comparativă a modalităţilor de tratament la copii şi adolescenţi cu tulburări nevrotice
 • 4.1. Rezultatele tratamentului în funcţie de dinamica datelor clinico-catamnestice
 • 4.2. Rezultatele tratamentului în funcţie de dinamica manifestărilor clinico-patopsihologice

CAPITOLUL V. Spectrul tehnicilor psihoterapeutice utilizate
 • 5.1. Aplicarea psihoterapiei individuale
 • 5.2. Aplicarea psihoterapiei de grup
 • 5.3. Aplicarea psihoterapiei de familie

CAPITOLUL VI. Discuţii, sinteza rezultatelor obţinute