Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.18 – Psihiatrie şi narcologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific оn care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Psihiatria este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea etiologiei, patologiei, clinicii, diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei maladiilor psihice, tulburărilor de comportament şi personalitate, precum şi tulburărilor psihice datorate utilizarii substanţelor psihoactive.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Necesităţile studierii specialităţilor adiacente.
Soluţionarea obiectivelor tratate оn direcţiile de cercetare necesită cunoaşterea noţiunilor principale din specialităţile adiacente şi complimentare enumerate. Aceasta reiesă din faptul, că bolile оntоlnite оn specialităţile enumerate pot fi оnsoţite de tulburări psihice pe de o parte, pe de altă parte maladiile psihice pot avea reprezentări somatice. Aceasta este dictată şi de necesitatea diferenţierii normei şi patologiei.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile de orientare metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere оn consiliul specializat la specialitatea 14.00.33 – Sănătate publică şi management.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţiei Psihiatrie cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, se prezintă spre susţinere la 2 specialităţi cu condiţia includerii оn componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Revenco Mircea – d.h.ş.m., Profesor universitar, şef. Catedră Psihiatrie şi Narocologie FPM USMF „Nicolae Testemiţanu”:
  2. Nacu Anatol – d.h.ş.m., Conferenţiar universitar, şef.Catedră Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie medicală USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Recenzenţii:

  1. Nacu Alexandru – d.h.ş.m., Profesor universitar, Academician Catedra Psihiatrie şi Narcologie FPM USMF „Nicolae Testemiţanu”.
  2. Oprea Nicolae - d.h.ş.m., Profesor universitar, Catedra Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie medicală USMF „Nicolae Testemiţanu”.