Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul clinic al persoanelor cu tulburări mintale severe: diagnostic, reabilitare și integrare psihosocială


Autor: Chihai Jana
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie
Anul:2022
Consultanţi ştiinţifici: Anatol Nacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Larisa Spinei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Petrea Ionela
doctor în medicină, Institutul Trimbos de Sănătate Mintală și Adicții, Utrecht, Olanda
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document2.01 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.51 Mb / în română

Teza

CZU 616.89-008-07-08(043.2)

Adobe PDF document 8.48 Mb / în română
261 pagini


Cuvinte Cheie

tulburări mintale severe, tratament medicamentos și nemedicamentos, recuperare, integrarea socială și familială

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale recomandări, bibliografie din 322 de surse, 8 anexe, 146 de pagini de text de bază , 47 de figuri, 21 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate și diseminate în 21 de lucrări științifice.

Scopul lucrării: Identificarea particularităților clinico-epidemiologice, diagnostic a persoanelor cu tulburări mintale severe, a satisfacției, funcționalității sociale și a calității vieții a acestora din diverse servicii de sănătate mintală prestate pentru elaborarea unui protocol de reabilitare medicală și psihosocială.

Obiectivele cercetării: 1. Evaluare serviciilor comunitare și spitalicești de sănătate mintală, precum și analiza parcursului și evoluția schimbărilor politice, legislative, organizaționale și de sistem din domeniul SM în Republica Moldova. 2. Analiza incidenței și prevalenței tulburărilor mintale severe în Republica Moldova, perioada anilor 2007-2020. 3. Analiza parcursului clinicoepidemiologice a persoanelor cu tulburări mintale severe din serviciile de sănătate mintală spitalicești și comunitare din țară. 4. Evaluare diagnostică și funcțională comprehensivă a beneficiarilor de servicii de sănătate mintală, pentru a determina necesitățile în servicii de sănătate mintală. 5. Analiza calității vieții, dizabilității și nivelului de autostigmă a persoanelor cu TMS din serviciile spitalicești în comparație cu cele comunitare, bazată pe recuperare a persoanelor cu tulburări mintale severe. 6. Analiza dinamicii indicatorilor calității vieții, a funcționalității și a dizabilității persoanelor cu tulburări mintale severe la 18 luni după inițierea studiului pilot. 7. Elaborarea unui protocol de reabilitare și integrare psihosocială a persoanelor cu tulburări mintale severe ajustat la contextul RM.

Noutatea și originalitatea științifică: evaluarea complexă clinică, psihologică și sociofuncțională a pacienților din instituții de sănătate mintală este o componentă importanță în managementul clinic eficient.

Rezultatele obținute: contribuie la managementul clinic eficient al persoanelor cu TMS, facilitează crearea, dezvoltarea și reorganizarea serviciilor de SM și ajută la elaborarea planurilor și programelor de intervenție individualizate și a celor de dezinstituționalizare pentru persoanele cu TMS.

Semnificația teoretică: calitatea vieții și funcționalitatea persoanelor cu tulburări mintale severe depinde de abordările și tipurile de tratament aplicate în diverse servicii de sănătate mintală

Valoarea aplicativă: stabilirea profilului pacientului din serviciile spitalicești precum și din cele comunitare; pune în evidenta diferențele de profil; ajuta la elaborarea programelor eficiente și serviciilor adiționale din cadrul serviciilor de SM.

Implementarea rezultatelor științifice: este utilizată în practica Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală și Spitalelor de Psihiatrie.