Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Organizarea contabilităţii în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova


Autor: Taban Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Tudor Tuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.23 Mb / în română

Teza

CZU 657.1:37(478)(043)

Adobe PDF document 7.09 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

organizarea contabilităţii, instituţii de învăţământ superior publice, instituţii de învăţământ superior private, conturi, subconturi, buget, finanţări, venituri, cheltuieli, executori de bugete, planuri de finanţare, decontări cu personalul, studenţi, mijloace speciale, taxe de studii, mijloace băneşti, trezorerie, mijloace fixe, minister, acte normative

Adnotare

În prezenta lucrare sunt examinate un şir de probleme actuale ce ţin de perfecţionarea contabilităţii în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova.

Pornind de la actualitatea problemei şi nivelul de investigare a acesteia, autorul a întreprins un studiu asupra teoriei şi bazelor metodologice ale organizării contabilităţii în instituţiile de învăţământ superior atât din sectorul public, cât şi din cel privat.

Autorul analizează şi precizează noţiunile elementelor contabile ce ţin de finanţele publice şi private, de bugetare, de venituri şi cheltuieli în instituţiile de învăţământ din sectorul public şi cel privat. La fel este examinată baza legislativă şi normativă; sunt identificate aspectele problematice de întocmire, aprobare, modificare şi organizare a controlului asupra executării bugetelor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. În acest context sunt elaborate propuneri de perfecţionare ale lor, fiind argumentată necesitatea urgentării trecerii contabilităţii în instituţiile publice la un nou plan de conturi şi a elaborării Standardelor Naţionale de Contabilitate din Sectorul Public, reieşind din problemele actuale menţionate.

Investigaţia oferă un spaţiu vădit subiectului de elaborare şi argumentare, prin formule matematice, a metodei de determinare a taxelor de studii în baza analizei cheltuielilor medii pentru un student echivalent din cadrul instituţiilor de învăţământ superior din subordinea Ministerului Educaţiei şi Tineretului din Republica Moldova. Totodată sunt tratate problemele organizării evidenţei finanţărilor şi cheltuielilor bugetare, a veniturilor şi cheltuielilor din mijloacele speciale, a mijloacelor băneşti, a mijloacelor fixe, a decontărilor cu personalul şi cu studenţii şi înaintate propuneri de soluţionare ale lor.

De asemenea, în teză sunt elucidate şi elaborate propuneri de rezolvare a problemelor aferente recunoaşterii, evaluării, modului de contabilizare a veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor aferente serviciilor de studii cu plată, acordate de instituţiile de învăţământ superior private.

Propunerile, în vederea soluţionării problemelor menţionate în teză, vor facilita lucrul personalului încadrat în sistemul managerial şi economic al instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele conceptuale ale organizării sistemului financiar-contabil în instituţiile de învăţământ
 • 1.1. Particularităţile activităţii şi finanţării instituţiilor de învăţământ superior şi influenţa acestora asupra modului de organizare a contabilităţii
 • 1.2. Bugetarea şi utilizarea resurselor financiare – funcţie de bază a organizării contabilităţii în instituţiile de învăţământ superior
 • 1.3. Diversitatea aspectelor economico-juridice ale organizării contabilităţii în instituţiile de învăţământ superior

CAPITOLUL II. Aspecte problematice ale contabilităţii în instituţiile de învăţământ superior publice şi căi de soluţionare
 • 2.1. Probleme ale contabilităţii finanţărilor, cheltuielilor bugetare şi modalităţi de soluţionare a acestora
 • 2.2. Perfecţionarea organizării contabilităţii mijloacelor speciale din studii cu plată şi din alte plăţi şi servicii prestate de instituţiile de învăţământ publice
 • 2.3. Aspecte ale contabilităţii mijloacelor fixe
 • 2.4. Perfecţionarea contabilităţii decontărilor cu personalul şi cu studenţii
 • 2.5. Rapoartele privind executarea bugetelor instituţiilor de învăţământ superior publice

CAPITOLUL III. Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor în instituţiile de învăţământ superior private1
 • 3.1. Consideraţii generale privind veniturile şi cheltuielile din prestarea serviciilor în instituţiile de învăţământ private
 • 3.2. Aspecte problematice ale contabilităţii veniturilor din prestarea serviciilor de pregătire a specialiştilor
 • 3.3. Particularităţi privind contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor