Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiul acţiunii antifungice a unor preparate autohtone de origine vegetală


Autor: Savina-Grosu Angela
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Consultant ştiinţific: Gheorghe Muşet
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Teza

CZU 579: [579.083.12+579.083.18] :615.32:615.282

Adobe PDF document 6.23 Mb / în română
123 pagini


Cuvinte Cheie

fungi patogeni, particularităţi morfo-culturale, dermatofiţii, candidoze, remedii antimicotice de origine vegetală

Cuprins


CAPITOLUL I. Remedii antifungice – realizări şi perspective.
 • 1.1. Fungii - agenţi patogeni ai dermatomicozelor
 • 1.2. Remedii antimicotice sistemice
 • 1.3. Remedii antifungice în aplicaţii topice

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de studiu
 • 2.1. Obiectul studiului
 • 2.2. Metodele de studiu

CAPITOLUL III. STudiul particularităţilor morfo-culturale ale tulpinilor de fungi – agenţi cauzali ai micozelor cutaneomucoase
 • 3.1 Spectrul fungic al pacienţilor cu micoze cutaneo-mucoase
 • 3.2.Studiul particularităţilor morfo-culturale ale tulpinilor de fungi – agenţi cauzali ai dermatofiţiilor (n=74)
 • 3.3. Studiul caracterelor morfo-culturale ale tulpinilor micetei levurice Candida albicans (n=19)

CAPITOLUL IV. Studiul in vitro al acţiunii antifungice a unor preparate autohtone noi de origine vegetală
 • 4.1. Stabilirea acţiunii antifungice in vitro a preparatului Hidroperoxid
 • 4.2. Determinarea acţiunii antifungice in vitro a preparatului Enoxil

CAPITOLUL V. Studiul acţiunii antifungice a extractelor din spirulină, elaborarea tehnologiei de obţinere a preparatului bior-gel şi perspectiva utilizării lui în tratamentul dermatomicozelor
 • 5.1. Studiul acţiunii antifungice a extractelor din spirulină
 • 5.2. Elaborarea tehnologiei de obţinere a remediului medicamentos BioR-gel
 • 5.3. Studiul eficacităţii clinice a preparatului BioR gel în tratamentul dermatomicozelor