Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rudic Valeriu, doctor habilitat, profesor universitarRudic Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1370
Specialităţi abilitate: 03.00.07 - Microbiologie
03.00.23 - Biotehnologie

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Efecte antimicrobiene ale unor substanţe chimice din produse autohtone 03.00.07 USMF conducător
consultant
Gulea Aurelian
19.01.2017
D Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lor 02.00.01 USM membru CSS
conducător
Gulea Aurelian
12.04.2017

Teze aprobate [19]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Tratamentul complex la pacienții cu parodontită cronică și edentații 14.00.21 USMF consultant
consultant
Lupan Ion
consultant
Godoroja (decedat) Pavel
22.12.2015
D Biotehnologii de cultivare a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – producător de amilaze 03.00.23 IMB consultant
conducător
Deseatnic-Ciloci Alexandra
16.02.2012
D Activitatea antimicrobiană si antioxidantă a preparatului autohton Enoxil 03.00.07 USMF conducător 05.10.2011
D Caracterele fiziologo-biochimice ale unor drojdii vinicole şi procedee de obţinere a bioproduselor valoroase 03.00.07 IMB consultant
conducător
Usatîi Agafia
24.02.2011
D Particularităţile fiziologo-biochimice şi de cultivare ale microalgei verzi Dunaliella salina - sursă valoroasă de substanţe bioactive 03.00.07 USM conducător 24.02.2011
D Biotehnologii de obţinere a preparatelor pe bază de astaxantină din Haematococcus pluvialis Flotow CNM-AV-05 03.00.23 IMB conducător 06.10.2010
D Biotehnologia obţinerii formei medicamentoase pentru tratarea hiperplaziei benigne de prostată 03.00.23 IMB conducător 06.10.2010
D Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor antioxidante pe baza substanţelor bioactive ale cianobacteriilor şi microalgelor 03.00.23 conducător 17.12.2009
D Studiul acţiunii antifungice a unor preparate autohtone de origine vegetală 03.00.07 IMB conducător
consultant
Muşet Gheorghe
18.06.2009
D Studiul modificării componenţei biochimice a cianobacteriei Spirulina platensis la cultivarea în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cr(III) 03.00.07 IMB conducător 18.09.2008
D Contribuţii la studiul metabolismului glucidic, remodelării osoase şi influenţei unor biopreparate algale cu conţinut divers de Zn în osteoporoza experimentală 03.00.04 consultant
conducător
Gudumac Valentin
19.06.2008
D Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat de fier şi de alte substanţe bioactive valoroase 03.00.23 conducător 18.10.2007
D Biotehnologia obţinerii imunomodulatorului BioR(SpI) şi studierea acţiunii lui „in vitro” asupra reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale la bolnavii cu tuberculoză pulmonară 03.00.23 conducător
conducător
Ghindă Serghei
21.12.2006
D Particularităţile fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale tulpinei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 sursă de substanţe bioactive 03.00.23 conducător 21.12.2006
D Sinteza orientată a acizilor graşi de către cianobacteria Spirulina platensis (Nordst.) Geitl CNM-CB-01 şi microalga Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 şi procedee de obţinere a preparatelor lipidice 03.00.23 conducător 21.12.2006
D Sinteza orientată a fosfolipidelor la drojdii şi elaborarea modelului de preparare a liposomelor 03.00.07 consultant
conducător
Usatîi Agafia
27.04.2006
D Biotehnologia cultivării ciupercii pleurotus Ostreatus şi obţinerii bioproduselor valoroase 03.00.23 conducător 26.01.2006
D Elaborarea tehnologiei şi cercetarea formelor farmaceutice cu produse extractive din alge 15.00.01 consultant
conducător
Diug Eugen
21.04.2005
D Particularităţile fiziologo-biochimice de cultivare a unor tulpini de micromicete producători de enzime lipolitice 03.00.07 IMB consultant
conducător
Deseatnic-Ciloci Alexandra
27.01.2005