Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diversitatea coleopterelor (Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae) şi rolul lor în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova”


Autor: Munteanu Natalia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.09 - Entomologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie al AŞM
Consultant ştiinţific: Anton Poiras
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română

Teza

CZU 595.768.2:591.9(478.9)

Adobe PDF document 1.59 Mb / în română
158 pagini


Cuvinte Cheie

сoleoptere, diversitate specifică, spectru trofic, polimorfismul genetic, filogenie-moleculară, politomie numerică, zoogeografie, importanţă economică

Adnotare

Prezenta lucrare are drept scop studierea faunei coleopterelor Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae (Coleoptera) din Republica Moldova, evidenţierea particularităţilor ecologice şi a importanţei lor ca component al biodiversităţii.

Cercetările prezentate în lucrare au fost efectuate pe parcursul anilor 2004-2008 în Centrul de Biologie Generală şi Moleculară şi în Laboratorul de Entomologie ale Institutului de Zoologie al AŞM. La baza ei au stat materialele colectate în diferite raioane ale Republicii Moldova, de asemenea colecţiile Muzeului de Entomologie al Institutului de Zoologie al AŞM şi ale Muzeului Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM. Materialul faunistic a fost colectat în 156 puncte pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, în procesul investigării faunei coleopterelor Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae din Republica Moldova au fost evidenţiate 59 specii ce aparţin la 32 genuri. Pentru familia Bruchidae 9 specii şi un gen (Callosobruchus) sunt indicate pentru prima dată în fauna regională.

În rezultatul cercetărilor cu utilizarea marcherului molecular-genetic ADNr 28S a 4 specii din familia Rhynchitidae s-a constatat că speciile Tatianaerhynchites aequatus (L.) şi Neocoenorhinidius pauxillus (Germ.) sunt asemănătoare şi ele trebuie clasate în genul Neocoenorhinidius, iar speciile Rhynchites bacchus (L.) şi Epirhynchites auratus (Scop.) în genul – Rhynchites.

Conform spectrului trofic, coleopterele investigate sunt ataşate de plantele din 13 familii. Cel mai mare număr de specii a fost evidenţiat pe familiile Fabaceae (22 specii), Rosaceae (15), Fagaceae (12), Betulaceae (6), Resedaceae (6), Salicaceae (5), Corylaceae (4), Tiliaceae (3), Cristaceae (2), Ranunculaceae (2), Vitaceae şi Aceraceae – cu câte o specie. Au fost stabilite relaţiile trofice ale gândacilor Bruchidae cu 19 genuri de plante furajere în cadrul familiei Fabaceae. Cel mai mare număr de specii a fost evidenţiat pe gg. Vicia (10 specii), Lathyrus (8) şi Pisum (5); pe genurile Lens şi Cicer – câte trei specii, pe gg. Phaseolus, Oxytropis, Onobrychis, Medicago, Cytisus, Glycyrrhiza şi Melilotus – câte două specii, pe gg. Astragalus, Genista, Spartium, Albizia, Amorpha, Glycine şi Halimodendron – câte o singură specie. În cadrul familiilor Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae (Coleoptera) din Republica Moldova predomină stenooligofagii (41%), după care urmează eurioligofagii (28%), euripolifagii (21%) şi stenopolifagii – cu doar (10%). Reieşind din particularităţile ecologice ale specializării trofice a larvelor de curculionide investigate, s-a stabilit că prevalează carpofagii – 40%, fiind urmaţi de filofagii – 33%, xilofagii – 20% şi antofagi – 7%.

Analiza răspândirii geografice a stabilit că coleopterele cercetate se atribuie la 12 grupe zoogeografice, predominante fiind speciile cu areal Euro-mediteranean (24%) urmate de cele Trans-palearctice (19%), Vest-Palearctice (12%), Europene (11%), Euro-siberiene şi Euro-asiatice (cu câte 9%), Cosmopolite, Mediteraneene şi Est-mediteraneene (cu câte 4%), Panpalearctice şi Holarctice (cu câte 2 %).

Cuprins


CAPITOLUL I Istoricul cercetării coleopterelor bruchidae, nemonychidae, anthribidae, rhynchitidae şi attelabidae

CAPITOLUL II Caracteristica fizico-geografică a teritoriului investigat CAPITOLUL III Materiale şi metode de cercetare

 • 3.1. Metode de determinare şi analiză a materialului cercetat
 • 3.2. Metode molecular-biologice de cercetare
  • 3.2.1. Protocolul de extragere a acizilor nucleici din materialul experimental
  • 3.2.2. Amplificarea fragmentelor ADN polimorfice (PCR)
 • 3.3. Secvenţierea produselor PCR
 • 3.4. Metode microbiologice de cercetare
 • 3.5. Metode statistice şi bioinformaţionale

CAPITOLUL IV Structura taxonomică şi analiza zoogeografică a coleopterelor bruchidae, nemonychidae, anthribidae, rhynchitidae şi attelabidae din Republica Moldova
 • 4.1. Poziţia sistematică a coleopterelor Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae
 • 4.2. Componenţa faunistică a coleopterelor Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae din Republica Moldova
  • 4.2.1. Polimorfismul molecular al regiunii ADN COI al speciei Tatianaerhynchites aequatus L.
 • 4.3. Diagnostica coleopterelor Rhynchitidae şi Attelabidae în baza politomiei numerice
 • 4.4. Analiza zoogeografică a coleopterelor Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae din Republica Moldova
  • 4.4.1. Analiza comparativă a structurii faunei coleopterelor Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae cu fauna unor regiuni din Palearctica

CAPITOLUL V. Particularităţile trofice şi importanţa economică a coleopterelor bruchidae, nemonychidae, anthribidae, rhynchitidae şi attelabidae din Republica Moldova
 • 5.1. Importanţa coleopterelor Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae (Coleoptera) în natură şi economie
 • 5.2. Specii economic importante
  • 5.2.1. Complexul de coleoptere dăunătoare
  • 5.2.2. Complexul de coleoptere folositoare
 • 5.3. Byctiscus betulae L. – vector al bacteriilor fitopatogene