Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Toderaş Ion, doctor habilitat, profesor universitarToderaş Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Zoologie
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1372
Specialităţi abilitate: 03.00.08 - Zoologie
03.00.16 - Ecologie

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Helmintofauna speciilor alogene de pești în condițiile Republicii Moldova 03.00.19 USM preşedinte CSS
conducător
Bulat Dumitru
conducător
Rusu Ştefan
23.12.2022

Teze aprobate [20]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Fauna şi semnificaţia epidemiologică a căpușelor ixodide (Acari, Ixodidae) la păsările paseriforme de pe teritoriul Republicii Moldova 03.00.19 IZ consultant
conducător
Movilă Alexandru
24.02.2023
D Controlul biologic al coleopterelor curculionoide dăunători ai culturilor agricole 03.00.23 IZ conducător
conducător
Leşanu Mihai
27.04.2021
D Căpușele ixodide (Ixodidae) din regiunea Nistrului Inferior: diversitate, fenologie și importanța epizootologică 03.00.08 IZ conducător 28.12.2016
D Apimonitoringul calităţii mediului ambiant în zona de centru a Republicii Moldova 03.00.16 IZ conducător 05.07.2016
D Particularităţile biologice şi comportamentul speciei Triturus vulgaris L. în Codrii Centrali 03.00.08 USM conducător 22.12.2011
DH Diversitatea şi particularităţile funcţionării comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova 03.00.16 IZ consultant
consultant
Şalaru Vasile
22.12.2011
DH Strategiile de reproducere a amfibienilor: particularităţi evolutive ecologice şi etologice în ecosistemele naturale şi antropizate 03.00.08 IZ consultant 24.02.2011
D Rolul unor forme de reproducere a animalelor nevertebrate în formarea productivităţii ecosistemelor acvatice 03.00.16 consultant
conducător
Ungureanu Laurenţia
06.10.2010
D Particularităţile biologice şi etologice ale avifaunei acvatice şi semiacvatice din bazinul Inferior al Prutului, teză de doctor în biologie 03.00.08 IZ consultant
conducător
Munteanu Andrei
06.10.2010
DH Funcţionarea poliparazitozelor la bovine (Bos taurus) în Republica Moldova (epidemiologie, diagnostic, modificări morfofiziologice, prejudiciu economic, profilaxie şi tratament)” 03.00.19 IZ consultant 05.07.2010
D Ecologia populaţiilor şi particularităţile reproductive la speciile de peşti cu ciclul vital de scurtă durată din sectorul inferior al fluviul Nistu 03.00.16 conducător
conducător
Cepurnov Ludmila
05.11.2009
D Diversitatea coleopterelor (Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae) şi rolul lor în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova” 03.00.09 conducător
consultant
Poiras Anton
18.06.2009
DH Legităţile formării complexelor teritoriale ale faunei şi evaluarea biodiversităţii pe exemplul Republicii Moldova 03.00.08 consultant 18.06.2009
D Diversitatea genetică a căpuşelor ixodide Ixodes ricinus (L.) şi microorganismelor transmisibile în focarele Republicii Moldova 03.00.15 conducător
consultant
Duca Maria
23.10.2008
D Particularităţile biologo-ecologice şi comportamentul speciei Triturus cristatus Laur. (Amphibia, Caudata) în Codrii Centrali 03.00.08 consultant
conducător
Cozari Tudor
18.09.2008
D Diversitatea taxonomică şi productivitatea speciilor dominante de peşti în lacul de acumulare Cuciurgan – refrigerent al Centralei Termoelectrice Moldoveneşti 03.00.18 conducător 19.04.2007
DH Coleopterele suprafamiliei Curculionoidea (Insecta, Coleoptera) din Republica Moldova, biodiversitatea şi importanţa lor 03.00.09 consultant
consultant
Vereşceaghin Boris
29.06.2006
D Diversitatea coleopterelor (coleoptera: carabidae, silphidae, scarabaeidae, cerambycidae) din ecosistemele forestiere ale podişului Moldovei centrale 03.00.09 consultant
conducător
Neculiseanu Zaharia
29.06.2006
D Structura şi funcţionarea comunităţilor de zooplancton în ecosistemele acvatice din bazinul hidrografic al fluviului Nistru 03.00.18 conducător 23.02.2006
DH Evoluţia, conservarea şi valorificarea durabilă a diversităţii ihtiofaunei ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova 03.00.18 conducător 14.10.2004