Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Influenţa proceselor de regionalizare asupra dezvoltării comerţului exterior al Republicii Moldova


Autor: Bîlba Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Constantin Postica
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

grup regional, zona de liber schimb, integrare economică, globalizare, regionalizare, comerţ exterior, investiţiile străine, promovarea exportului

Adnotare

Problema studiată a lucrării de cercetare se referă la analiza tendinţelor actuale ale procesului de globalizare şi regionalizare şi, respectiv, efectul acestora asupra dezvoltării comerţului exterior al Republicii Moldova.

Actualitatea temei reiese din necesitatea ţărilor şi, inclusiv a Republicii Moldova, de a stabili relaţiile şi interdependenţele sale în cadrul acestor tendinţe obiective şi inevitabile ale economiei mondiale, prin prisma studierii evoluţiei acestora la nivel naţional, regional şi mondial. O atenţie deosebită ocupă evaluarea influenţelor procesului de regionalizare asupra dezvoltării comerţului exterior al Republicii Moldova în contextul formării grupărilor regionale. În acest sens se cercetează relaţiile bilaterale şi multilaterale în limitele subsistemelor regionale.

În lucrare se analizează aşa întrebări ca: existenţa sistemului legislativ, economic, comercial, instituţional de promovare a comerţului exterior autohton şi se propun modificări în vederea atingerii standardelor europene şi mondiale.

Rezultatele obţinute pot fi utilizate la stabilirea strategiei de dezvoltare a comerţului exterior al Republicii Moldova, la determinarea sectoarelor şi pieţelor prioritare de export, la elaborarea politicii de atragere a capitalului străin, ce prezintă un factor concret de ameliorare a activităţii externe a ţării.

În teză este argumentată necesitatea participării Republicii Moldova la procesul de regionalizare şi integrare în spaţiul european, atingând nivelul calitativ al produselor autohtone, diversificarea produselor competitive pe piaţa externă şi cucerirea noilor pieţe de desfacere.

Cuprins


CAPITOLUL I. Globalizarea şi regionalizarea - realităţi ale economiei mondiale contemporane: abordări teoretice şi practice
 • zzz
 • 1.1. Caracteristici esenţiale ale globalizării şi regionalizării: esenţă, interdependenţe, avantaje şi dezavantaje
 • 1.2. Tendinte si experienţe semnificative ale regionalizării pe plan mondial
 • 1.3. Participarea Republicii Moldova în procesul de regionalizare (CEMN, CEFTA, PSESE, ICE,
 • CSI, GUAM, UE)

CAPITOLUL II Analiza mediului comercial regional al Republicii Moldova
 • zz
 • 2.1. Analiza comerţului exterior al Republicii Moldova în condiţiile mediului economic actual
 • 2.2. Politica comercială şi facilitarea comerţului exterior al Republicii Moldova în cadrul cooperării regionale
 • 2.3. Determinarea sectoarelor prioritare de export ale Republicii Moldova şi factorii de influenţă a comerţului regional

CAPITOLUL III lmpactul proceselor de regionalizare asupra dezvoltării comerţului exterior al Republicii Moldova
 • 3.1. Investiţiile străine şi inovaţiile – factori determinanţi de cooperare economică regională
 • 3.2. Extinderea comercială a Republicii Moldova în contextul proceselor de regionalizare
 • 3.3. Rolul instituţiilor de promovare a exportului în dezvoltarea comerţului exterior
 • 3.4. Obiective strategice şi tendinţe ale mediului comercial al Republicii Moldova în contextul regionalizării