Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Contabilitatea resurselor naturale şi a explorării acestora


Autor: Şevciuc Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Vasile Bucur
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

: abordare sistemică a definiţiei, resurse naturale, resurse naturale în faza de pregătire spre exploatare, resurse naturale în exploatare, resurse naturale inutilizabile, prospecţiune, decopertare, extracţie, recultivare (refacere), provizioane pe termen lung, provizioane pe termen scurt, durată de decopertare, durată de extracţie, durată de recultivare, materiale conexe, modificarea provizioanelor, evaluarea provizioanelor, inventarierea provizioanelor, cost al resurselor naturale, valoare de intrare a resurselor naturale, minerale utile, epuizarea resurselor naturale, cota-parte a cheltuielilor anticipate.

Adnotare

În lucrare sunt examinate problemele teoretico-metodologice şi aplicative ale contabilităţii resurselor naturale şi explorării acestora în respectarea prevederilor actelor normative ale Republicii Moldova şi internaţionale aferente domeniului.

În mod succesiv sunt examinate abordările aferente definiţiilor resurselor naturale privite la general, resurselor naturale aflate în faza de pregătire spre exploatare şi resurselor naturale în exploatare, în baza abordării sistemice. În mod deosebit este determinat momentul de recunoaştere a resurselor naturale drept parte componentă a activelor materiale pe termen lung şi este argumentată baza legislativă (juridică) drept criteriu de recunoaştere a resurselor, conform căreia sunt argumentate condiţiile nerecunoaşterii resurselor în cauză şi atribuirea consumurilor aferente la cheltuielile anticipate.

Punînd la bază conceptele expuse, în teză sunt dezvăluite problemele evaluării resurselor naturale la recunoaşterea lor iniţială. Sunt formulate şi expuse un şir de probleme aferente contabilităţii consumurilor de prospecţiune şi de decopertare, care după destinaţia economică a acestora constituie costul (valoarea de intrare) resurselor naturale sau cheltuieli anticipate, precum şi consumurilor de extracţie, care ulterior reprezintă costul mineralelor utile. Este dezvăluit modul de contabilizare a consumu¬rilor de decopertare şi recultivare în cazul combinării acestora într-o singură operaţie tehnologică şi concomitent sunt argumentate metodele de repartizare a consumurilor aferente, atribuite la valoarea de intrare a resurselor naturale şi la micşorarea provizionului anterior constituit.

O reflectare profundă şi-au găsit în teză problemele noi aferente contabilizării consumurilor de recultivare a fiecărui sector al terenului contractat cu constituirea provizioanelor şi, respectînd gradul de exigibilitate a pasivelor; metodele de determinare a pierderilor agricole şi modul de contabilizare a recuperării acestora; realizarea prevederilor I.F.R.I.C. 1 privind evaluarea provizioanelor incluse în valoarea de intrare a resurselor naturale şi contabilizarea diferenţelor de evaluare a acestora.

În general este elaborat un mod de contabilizare a resurselor naturale şi a explorării acestora, ce înlătură lacunele existente în contabilitate în domeniul dat.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiuni privind resursele naturale, recunoaşterea şi evaluarea acestora
  • 1.1. Aspecte problematice aferente noţiunii de resurse naturale, componenţa şi clasificarea
  • 1.2. Modul de recunoaştere şi evaluare a resurselor naturale

CAPITOLUL II. Contabilitatea explorării şi extracţiei resurselor naturale
  • 2.1. Contabilitatea explorării resurselor naturale
  • 2.2. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor de decopertare a resurselor naturale
  • 2.3. Contabilitatea extracţiei resurselor naturale

CAPITOLUL III. Perfecţionarea contabilităţii recultivării terenurilor deteriorate
  • 3.1. Contabilitatea recultivării terenurilor
  • 3.2. Contabilitatea recuperării pierderilor agricole provenite din atribuirea unui teren agricol pentru extracţia resurselor naturale
  • 3.3. Abordări aferente evaluării şi contabilităţii modificării provizioanelor pentru refacerea terenurilor