Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Variantele anatomo-clinice ale joncţiunii pancreato-coledociene şi ale papilei Vater în alegerea procedeelor endoscopice de diagnostic şi tratament


Autor: Suman Serghei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Podubnii
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document16.00 Mb / în română

Cuvinte Cheie

joncţiune biliopancreatică, papila Vater, diverticul duodenal juxtapapilar, excizii de pancreas, trapez cefalopancreatic, triunghi coledoco-wirsungian.

Adnotare

Scopul principal al lucrării a prevăzut reducerea frecvenţei complicaţiilor postoperatorii specifice în intervenţiile chrurgicale pe joncţiunea biliopancreatică şi pe papila Vater, prin elaborarea tacticii chirurgicale originale în aspect clinic, anatomotopografic şi morfometric. Studiul prezintă o analiză complexă, structural-spaţială şi multiplanică a datelor clinicoanatomice, morfometrice, histologice, neurohistologice şi endoscopice, ţinând cont de variaţiile joncţiunii biliopancreatice şi ale papilei Vater. Pentru atingerea scopului studiului, folosind metodele respective şi optimizarea unora din ele, numărul total de obiecte confecţionate şi studiate a atins cca 530.

Importanţă, în deosebi clinică, au forma, traiectul, tipul de ramificare ale vaselor, numărul ramurilor, în special pentru zona biliopancreaticoduodenală, gradul de participare la formarea anastomozelor inter- şi intrasistemice. Arhitectura vasculară şi raporturile anatomice complexe ale zonei biliopancreaticoduodenale în mare măsură determină posibilităţile mobilizării şi alegerea volumului de excizie a caput pancreatis cu păstrarea circulaţiei sangvine a duodenului. Au fost analizaţi factorii de formare a stricturilor biliare distale: lungimea stricturii este direct proporţională cu lungimea diverticulului, raportul axului diverticulului faţă de duoden şi coledocul distal, cu diametrul diverticulului; diametrul gurii de vărsare a diverticulului este mai mic ca sacul diverticular.

Cercetarea în cauză a arătat că separarea pancreasului ventral de cel dorsal este posibilă, ţinând cont de aspectele anatomo-embriologice. Fuziunea completă între pancreasul ventral şi cel dorsal se determină numai în 1/3 superioară a caput pancreatis. Relaţiile celor mai importante formaţiuni anatomice ale cefalului pancreatic sunt studiate în limitele trapezului cefalopancreatic. Acesta prezintă un instrument de orientare în anatomia cefalului pancreatic – reper major anatomic în tehnica operatorie de excizie parţială de pancreas.

Elaborarea dispozitivului de confecţionare a preparatelor anatomice corosive şi perfecţionarea unei metode originale de studiere a vaselor sangvine a permis obţinerea unor piese mult mai calitative.

Studierea unor particularităţi anatomice privind specificul componentelor complexului biliopancreaticoduodenal nu îşi pierde importanţa în faţa unei avalanşe de date noi oferite de explorările uzuale şi de metodele experimentale de studiu, ci dimpotrivă aceste metode trebuie să se bazeze pe o amănunţită cunoaştere a particularităţilor morfologice ale substratului, să împingă mai departe elementul conceptual în interpretarea acestor structuri şi să valorifice rezultatele din punct de vedere al beneficiului pentru omul bolnav

Cuprins


CAPITOLUL I. Complexul biliopancreaticoduodenal. Unele aspecte structural-funcţionale şi semnificaţia lor clinică (Revista literaturii)
 • 1.1. Noţiuni de bază referitor la embriogeneza complexului biliopancreaticoduodenal
 • 1.2.1. Căile biliare extrahepatice
 • 1.2.2. Pancreasul şi corelaţiile lui cu duodenul
 • 1.2.3. Duodenul – componentă centrală a zonei biliopancreatice
 • 1.3. Unele procedee chirurgicale în patologia joncţiunii pancreaticocoledociene

CAPITOLUL II. Material şi metodele investigaţionale
 • 2.1. Caracteristica materialului supus cercetărilor
 • 2.2. Metode de investigaţie

CAPITOLUL III. Vascularizarea complexului biliopancreaticoduodenal

CAPITOLUL IV. Corelaţii structural-spaţiale ale componentelor complexului biliopancreaticoduodenal

 • 4.1. Raporturile celei de a treia porţiuni a ductului biliar comun cu pancreasul
 • 4.2. Ductul Wirsung la nivelul cefalului pancreatic şi confluerea lui cu coledocul
 • 4. 3. Unele contribuţii referitor la topografia papilelor duodenale şi semnificaţia lor clinică
 • 4.4. Structura histologică a coledocului terminal şi a paplilei Vater

CAPITOLUL V. Unele opţiuni tactice endoscopice şi operatorii în conduita pacienţilor şi alegerea procedeelor de diagnostic şi tratament
 • 5.1. Diverticulele duodenale juxtapapilare
 • 5.2. Excizii parţiale de pancreas sub unghi de vedere al embriogenezei organului dat