Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Concepte muzeografice în arheologia şi istoria moldovei (sec. XIX-XXI)


Autor: Ploşniţă Elena
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Ion Niculiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Arheologie, Colecţie Concept muzeografic, Democratizarea muzeului, Descentralizarea muzeului, Documentare muzeală, Expoziţie, Exponat Istorie naţională/locală Istorism, Instituţie muzeală, Instituţionalizare, Metodă expoziţională, Model de muzeu, Monument arheologic, Monument istoric, Muzeu, Muzeu naţional, Muzeu specializat, Muzeificare, Muzeografie de istorie, Muzeologie, Obiect muzeal, Parc arheologic, Parc istoric Patrimoniu muzeal, Profilul muzeului, Sistem muzeal, Tezaurizare, Tipologie

Adnotare

Teza de doctor habilitat Concepte muzeografice în arheologia şi istoria Moldovei sec. (XIX-XXI) este o lucrare cu o tematică actuală şi inedită, un studiu de sinteză asupra conceptelor muzeografice care au dominat în arheologia şi istoria Moldovei de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până în prezent cu o perspectivă de elaborare a unor noi concepte muzeografice în secolul XXI.

Structura lucrării este determinată de specificul tematicii cercetate. Ea însumează: Introducere, trei capitole: Concepte muzeografice în arheologia şi istoria Basarabiei, Instituţionalizarea conceptelor muzeografice de istorie în RSS Moldovenească, Rolul politicii culturale a statului în elaborarea conceptelor muzeografice la sfârşitul secolului al XX-lea - începutul secolului XXI, compartimentate în 10 paragrafe, Încheiere cu Concluzii finale şi Recomandări practice, 5 Anexe, Izvoare şi Bibliografie, Cuvinte-cheie, Rezumat în limbile română, engleză, rusă şi Lista abrevierilor

În baza unor materiale, în mare parte, inedite în lucrare sunt identificate şi sistematizate, într-o interlegătură directă cu dezvoltarea ştiinţei istorice, în contextul istoric în care au apărut, au evoluat şi au fost instituţionalizate, conceptele muzeografice de arheologie şi de istorie.

Prin analiza şi interpretarea izvoarelor autentice este prezentată o viziune ştiinţifică, originală, inedită privind locul şi rolul conceptelor muzeografice în arheologia şi istoria Moldovei pe parcursul a două secole, legitimitatea şi necesitatea lor.

Investigaţiile întreprinse şi rezultatele prezentate în teză demonstrează că primele concepte muzeografice de arheologie, de istorie au apărut în Basarabia în epoca modernă, au evoluat pe parcursul istoriei, suferind, neîndoielnic, mutaţii şi schimbări venite din presiunile politicilor culturale a regimurilor de guvernare şi al mentalităţilor colective. Din concepte au luat fiinţă muzeele publice, care reprezintă instituţii ce reflectă, de fapt, societatea din care fac parte. Într-o societate totalitaristă muzeele cu profil de istorie se transformă în instrumente ale puterii, iar într-o societate democratică, ele devin repere simbolice ale identităţii culturale şi naţionale. Cuvinte - cheie: Arheologie, Colecţie Concept muzeografic, Democratizarea muzeului, Descentralizarea muzeului, Documentare muzeală, Expoziţie, Exponat Istorie naţională/locală Istorism, Instituţie muzeală, Instituţionalizare, Metodă expoziţională, Model de muzeu, Monument arheologic, Monument istoric, Muzeu, Muzeu naţional, Muzeu specializat, Muzeificare, Muzeografie de istorie, Muzeologie, Obiect muzeal, Parc arheologic, Parc istoric Patrimoniu muzeal, Profilul muzeului, Sistem muzeal, Tezaurizare, Tipologie.

Cuprins


CAPITOLUL I. Concepte muzeografice în arheologia şi istoria Basarabiei
 • I.1. Societatea Basarabiei epocii moderne, ştiinţa istorică şi oportunitatea de reflectare muzeală
 • I.2. Primele concepte muzeografice din arheologia şi istoria Basarabiei – elaborări şi realizări
 • I.3. Specificul apariţiei şi instituţionalizării conceptelor muzeografice de arheologie şi de istorie în perioada interbelică

CAPITOLUL II. Instituţionalizarea conceptelor muzeografice de istorie în RSS Moldovenească
 • II.1. Modelul sovietic de muzeu public de istorie şi caracteristicile lui specifice
 • II.2. Concepte muzeografice de istorie ale modelului sovietic implementate în muzeografia moldovenească
 • II.3. Expoziţia – formă specifică de reprezentare a conceptelor muzeografice instituţionalizate
 • II.4. Conceptul de muzeu memorial de istorie – modalităţi de creare şi particularităţi de evoluţie

CAPITOLUL III. Rolul politicii culturale a statului în elaboraea conceptelor muzeografice la sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XXI
 • III.1. Politica culturală a statului şi democratizarea
 • instituţiei muzeale de istorie
 • III. 2. Noul concept de muzeu de arheologie şi istorie – între necesitate şi actualitate
 • III.3.Muzeificarea monumentelor arheologice şi istorice – sursă documentară pentru noi concepte