Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Particularităţile evoluţiei bolii litiazice la bolnavii cu ciroză hepatică


Autor: Pisarenco Sergiu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

bila, litiaza biliară, ciroza hepatică, adeziv fibrinic, colecistectomia laparoscopică, hemostaza fosetei veziculare.

Adnotare

Lucrarea disertaţională a fost realizată la Catedra N2 Chirurgie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. În perioada anilor 2003-2007 în clinică au fost spitalizaţi 5423 de bolnavi cu diverse patologii chirurgicale. Pacienţii au fost divizaţi în 3 loturi:
lotul de bază de studiu (lot – I) a constitut din 132 (28,9%) de pacienţi cirotici cu manifestările clinico-paraclinice de litiaza biliară.
Lotul II (de control) a constituit din 324 (71,1%) de cazuri ciroza hepatică non-litiazică.
Lotul III (de control) au format 1010 (18,6%) cazuri cu litiaza biliară în absenţa hepatopatiei.

S-au stabilit factorii primordiali ai litogenezei la pacienţii cu ciroză hepatică comparativ cu litiaza biliară în absenţa hepatopatiei. Astfel, modificările biochimice ale bilei cu sporirea concentraţiei componentelor precipitanţi (bilirubinatului de Ca) şi diminuarea factorilor stabilizatori (acidul colic şi fosfolipidelor), condiţionată de denaturarea funcţiilor hepatice, asociate cu motilitatea scăzută a căilor biliare extrahepatice şi v.biliare, asociate cu infecţia cronică latentă, stabilesc incidenţa mai înaltă litiazei biliare la pacienţi cirotici comparativ cu populaţia generală.

Diagnosticul litiazei biliare la pacienţi cirotici s-a efectuat în baza datelor clinice, subiective şi obiective, a datelor investigaţiilor de laborator, a metodelor de investigaţii instrumentale noninvazive şi miniinvazive. Evoluţia clinică a bolii litiazice la pacienţii cirotici s-a caracterizat deseori prin tablou clinic asimptomatic, cu complicaţii obstructive inflamatorii relativ mai rare, dar procese destructive grave, asociate cu decompensarea rapidă a funcţiilor hepatice.

S-a efectuat studiul experimental comparativ al proprietăţilor hemostatice ale adezivului fibrinic non-comercial cu preparatul “TachoComb”, care a demonstrat rezultate similare. Acest studiu a permis implementarea în practica clinică a colecistectomiei laparoscopice cu aplicarea hemostazei adeziv fibrinice a fosetei veziculare (brevet de invenţie MD 3093). Metoda dată constă în infiltrarea minuţioasă spaţiului retrovezicular cu adeziv fibrinic ce conduce la decolarea v.biliare în condiţii unei hemostaze sigure a fosetei veziculare, ameliorând rezultatele tratamentului chirurgical miniinvaziv al bolii litiazice la bolnavii cu ciroză hepatică.

Cercetările efectuate au demonstrat raţionamentul tacticii tratamentului medico-chirurgical şi endoscopic individualizat la bolnavii cirotici cu boala litiazică, intervenţiile chirurgicale fiind indicate în colecistita acută calculoasă destructivă, colecistectomia în litiaza asimptomatică generând, de regulă, agravarea dereglărilor funcţiilor hepatice cu progresarea procesului cirotic.

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii
 • 1.1. Generalităţi
 • 1.2. Aspecte de etiologie şi patogenie litiazei biliare în ciroza hepatică
 • 1.3. Metodele contemporane de diagnostic a litiazei biliare în ciroză hepatică.
 • 1.4. Atitudinea chirurgicală contemporană în litiază biliară la bolnavi cirotici

CAPITOLUL II Caracterizarea materialului clinic şi a metodelor de investigaţie z
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic a bolnavilor incluşi în studiu
 • 2.2. Caracterizarea metodelor de investigaţii

CAPITOLUL III Factorii de risc în litogeneza biliară la bolnavii cirotici
 • 3.1. Compoziţia bilei în litiaza biliara la pacienţi cirotici şi la bolnavi fără hepatopatii....33
 • 3.2. Examenul bacteriologic al biliei
 • 3.3. Motilitatea şi bilidinamica arborelui biliar

CAPITOLUL IV Diagnosticul etiopatogenetic în litiaza biliară la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 4.1. Examenul clinic al pacienţilor cirotici cu litiaza biliară veziculară
 • 4.2. Diagnosticul paraclinic al litiazei biliare la pacienţi cirotici

CAPITOLUL V Modificările histopatologice ale veziculei biliare şi CBP în litiaza biliară evoluată pe fundal de ciroză hepatică

CAPITOLUL VI Studiu experimental

CAPITOLUL VII Rezultatele tratamentului chirurgical al litiazei biliare la cirotici

 • 7.1. Caracteristica generală a intervenţiilor chirurgicale efectuate pacienţilor cirotici cu boala litiazică
 • 7.2. Caracteristica letalităţii generale postoperatorii în lotul de studiu
 • 7.3. Algoritmul de diagnostic şi tratament al litiazei biliare la bolnavii cu ciroză hepatică.