Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Corecţia funcţiei reproductive la pacientele cu sterilitate dezvoltată după intervenţiile chirurgicale la organele bazinului mic


Autor: Ostrofeţ Constantin
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Victor Ghicavîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sterilitare peritoneal tubară, laparoscopie, Regesan, proces aderenţial, aderenţe postchirurgicale, prolină, oxiprolină

Adnotare

Teza este consacrată unei probleme majore din ginecologia contemporană – sterilităţii peritoneal tubare la pacientele cu intervenţii chirurgicale în antecedente. Rezultatele studiului prezent a evidenţiat că sterilitatea peritoneal-tubară la femeile cu laparotomii în anamneză este cauzată de prezenţa unei (45,7%) sau câtorva (54,3%) intervenţii chirurgicale în anamneză, combinate cu boala inflamatorie pelvină (59,8%), întreruperea sarcinii artificiale sau spontane (46,8%), care au condus la formarea procesului aderenţial de gradul I în 32,2 % cazuri, de gradul II în 46,4% şi de gradul III în 21,4 % cazuri (P (t) = 0,95).

Au fost determinate particularităţile patogeniei formării procesului aderenţial postchirurgical, cât şi a celor clinico-evolutive ale sterilităţii la femeile cu laparotomii în anamneză. A fost estimat rolul modificărilor homeostazei în etiopatogenia procesului aderenţial postoperator şi s-au determinat etapele formării aderenţelor postchirurgicale şi s-a apreciat impactul lor asupra fertilităţii. În lucrare pentru prima dată s-a elaborat tehnica abordării cavităţii abdominale în cadrul laparoscopiei diagnostico-curative, în funcţie de localizarea cicatriciului postoperatoriu precedente.

Au fost perfecţionate şi argumentate metodele inofensive de corecţie chirurgicală a patologiei peritoneal-tubare, după efectuarea prin abord laparoscopic a operaţiei de bază. În regiunea ţesuturilor lizate prin termocoagulare, s-a aplicat Regesanul – preparat medicamentos cu efecte citoprotectoare şi regeneratoare, care condiţionează atât prevenirea formării noilor aderenţe, cât şi influenţează pozitiv restabilirea funcţiei salpingelor.

Astfel a fost implementat în practică un complex de reabilitare după corecţia endoscopică a sterilităţii tubo-peritoneale la pacientele cu intervenţii chirurgicale în anamneză, care a majorat frecvenţa restabilirii fertilităţii până la 50,5% cazuri.

Cuprins


CAPITOLUL I. Generalităţi despre sterilitatea tubar-peritoneală, cauzată de intervenţii chirurgicale pe organele bazinului mic (Reviul literaturii)
 • 1.1. Factorii de risc şi rolul procesului aderenţial în dezvoltarea sterilităţii tubar-peritoneale
 • 1.2. Metode contemporane de diagnostic şi tratament al sterilităţii tubar-peritoneale, cauzată de intervenţii chirurgicale pe organele bazinului mic

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de studiu
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului de studiu
 • 2.2. Protocolul investigaţional
 • 2.3. Protocolul studiului experimental
 • 2.4. Complexul de tratament şi reabilitare, elaborat şi aplicat pacientelor cu sterilitate tubar-peritoneală
 • 2.5. Examenul bioumoral aplicat pacientelor cu sterilitate tubar-peritoneală postlaparotomică
 • 2.6. Metoda evaluării şi prelucrării statistice a rezultatelor

CAPITOLUL III. Managementul medico-chirurgical şi principii de profilaxie la pacientele cu sterilitate tubar-peritoneală, cauzată de intervenţii chirurgicale pe organele bazinului mic
 • 3.1. Caracteristica generală a pacientelor incluse în studiu
 • 3.2. Rezultatele laparoscopiei diagnostice la pacientele cu sterilitate tubar-peritoneală,cauzată de intervenţii chirurgicale pe organele bazinului mic

CAPITOLUL IV. Rezultatele studiului experimental
 • 4.1. Testarea efectelor citoprotectoare şi regeneratoare ale Regesanului în prevenirea procesului aderenţial indus şobolanilor experimental
 • 4.2. Particularităţile modificărilor bioumorale la pacientele cu sterilitate tubar-peritoneală secundară intervenţiilor pe cavitatea pelviană

CAPITOLUL V. Rezultatele tratamentului complex al pacientelor cu sterilitate tubar-peritoneală după intervenţii chirurgicale în antecedente
 • 5.1. Rezultatele tratamentului complex elaborat şi aplicat în cadrul studiului
 • 5.2. Aprecierea eficacităţii tratamentului complex, aplicat pacientelor cu sterilitate tubar-peritoneală după intervenţiile chirurgicale pe organele bazinului mic