Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Biotehnologii de cultivare a drojdiilor şi de obţinere a preparatelor sterolice


Autor: Molodoi Elena
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Agafia Usatîi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Consultant ştiinţific: Anatol Rotaru (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Cuvinte Cheie

oleobiotehnologie, Saccharomyces carlsbergensis, Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula gracilis, drojdii, lipide, steroli, ergosterol, carotenoide, medii nutritive, unde milimetrice.

Adnotare

Lucrarea dată reprezintă o sinteză a rezultatelor, obţinute în urma studiului particularităţilor de cultivare dirijată a tulpinilor de drojdii înalt producătoare de steroli, în vederea elaborării tehnologiilor de obţinere a biomasei cu conţinut biochimic valoros şi a preparatelor sterolice în baza ei.

Ca rezultat al cercetărilor de screening, a fost evidenţiată tulpina de drojdie Saccharomyces carlsbergensis –B care posedă capacitate sporită de biosinteză a sterolilor (de până la 3,9% în biomasa usctată), au fost stabilite particularităţile morfo-culturale şi fiziologo-biochimice a tulpinii selectate.

Au fost stabiliţi nutrienţii preferenţiali pentru cultivarea dirijată a drojdiei, precursorii şi inductorii specifici ai biosintezei sterolilor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Graţie utilizării metodelor matematice de planificare a experienţelor au fost elaborate două medii de cultură, prin intermediul cărora este posibil de a majora productivitatea şi conţinutul de steroli în biomasa drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Mediul nutritiv optimizat MN-3, în care sunt incluşi compuşii coordinativi ai zincului în combinaţie cu melasa, permite obţinerea a 8,36 g/l biomasă uscată. Un alt mediu nutritiv optimizat MN-S, suplimentat cu glucoză şi acetat de mangan asigură un conţinut înalt de steroli (pînă la 13,20% în biomasa uscată).

A fost demonstrat, că undele milimetrice de intensitate joasă pot provoca modificări importante la nivel de populaţie şi activitate biosintetică a drojdiilor. Efectul biologic al acţiunii undelor milimetrice depinde de specia de drojdie, regimul de emitere, durata de tratare şi faza de formare a populaţiei. Au fost elaborate 2 procedee de sinteză orientată a lipidelor şi sterolilor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15, cu utilizarea în calitate de factor stimulator a undelor milimetrice de intensitate joasă.

A fost elaborat procedeul de extragere a ergosterolului din biomasa drojdiilor genului Saccharomyces, care constă în sporirea conţinutului finit şi micşorarea timpului de extragere.

Bioprodusele obţinute din biomasa drojdiei de bere prin aplicarea schemelor tehnologice propuse, demonstrează perspicacitatea utilizării acestora în calitate de remedii farmaceutice efective (provitamina D) şi alte preparate cu un spectru larg de aplicare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Drojdiile – surse de steroli
 • 1.1. Rolul biologic al sterolilor. Domeniile de aplicare
 • 1.2. Influenţa nutrienţilor şi condiţiilor de cultivare asupra activităţii biosintetice a drojdiilor producătoare de steroli
 • 1.3. Interacţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă cu sistemele vii

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Metode de cercetare

CAPITOLUL III. Morfologia, fiziologia şi activitatea biosintetică a unor tulpini de drojdii producătoare de steroli şi alte principii bioactive
 • 3.1. Screening-ul tulpinilor de drojdii producătoare de steroli
 • 3.2. Caracterele morfo-culturale şi fiziologo-biochimice ale tulpinilor de drojdii cu semnificaţie în biotehnologie

CAPITOLUL IV. Exigenţe nutritive de cultivare submersă a drojdiilor producătoare de steroli
 • 4.1. Influenţa surselor de carbon asupra productivităţii, conţinutului de lipide şi steroli la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15
 • 4.2. Influenţa precursorilor asupra productivităţii, conţinutului de lipide şi steroli la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15
 • 4.3. Influenţa inductorilor asupra productivităţii, conţinutului de lipide şi steroli la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15
 • 4.4. Optimizarea componenţei mediului nutritiv şi elaborarea procedeului de sporire a productivităţii drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15
 • 4.5. Optimizarea componenţei mediului nutritiv şi elaborarea procedeului de sporire a conţinutului de steroli la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15

CAPITOLUL V. Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra activităţii biosintetice a drojdiilor cu semnificaţie în biotehnologie
 • 5.1. Studiul efectelor undelor milimetrice de intensitate joasă asupra viabilităţii şi intensităţii multiplicării drojdiilor în dependenţă de specie
 • 5.2. Studiul efectelor undelor milimetrice de intensitate joasă asupra drojdiilor în dependenţă de regimul şi durata de iradiere
 • 5.2.1. Studiul influenţei undelor milimetrice de intensitate joasă asupra tulpinii de drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16
 • 5.2.2. Studiul influenţei undelor milimetrice de intensitate joasă asupra tulpinii de drojdie Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03
 • 5.3. Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra tulpinii de drojdie Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 şi elaborarea procedeelor de sinteză orientată a principiilor bioactive oleogene
CAPITOLUL VI. Tehnologii de obţinere a produselor sterolice din biomasa levuriană
 • 6.1. Condiţii de recuperare a sterolilor din biomasa levuriană
 • 6.2. Tehnologii de obţinere a produselor sterolice
 • 6.2.1. Proces tehnologic de obţinere din biomasa de drojdii a produsului ERGOS-B
 • (provitamina D)
 • 6.2.2. Proces tehnologic de obţinere din drojdii a bioproduselor BILEV