Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Optimizarea eficacităţi implementării avortului medicamentos în Republica Moldova


Autor: Railean Ludmila
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Victor Ghicavîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Cuvinte Cheie

avort medicamentos, Mifepristone, Misoprostol, Izoturon.

Adnotare

Studiul a evaluat eficacitatea şi siguranţa regimului simplificat Mifepristone-Misoprostol şi a regimului combinat Mifepristone-Izoturon pentru întreruperea medicamentoasă a sarcinii timpurii în Republica Moldova. Rezultatele obţinute au relevat, că regimul simplificat Mifepristone 200 mg – Misoprostol 400 μg (per os) este sigur, eficient pentru întreruperea sarcinii cu termenul ≤ 56 zile şi constituie o alternativă dezirabilă pentru avortul chirurgical. Rata succesului a constituit 95,42±1,69%. Investigaţiile sub acest aspect au apreciat că Izoturonul, inhibitor specific al NOS, în combinaţie cu antigestagenul Mifepristone, constitue o alternativă eficientă şi sigură de întrerupere a sarcinii cu termenul ≤ 56 zile, suscită mai puţine sângerări vaginale şi asociază o incidenţă semnificativ mai mică a simptomului algic datorat procesului de avortare. Eficacitatea regimului Mifepristone 200 mg per os - Izoturon 400 mg vaginal pentru a induce un avort complet a constituit 95,23±3,29%.

După administrarea regimului Mifepristone-Izoturon s-a evidenţiat şi un nivel mai redus de anxietate şi instabilitate emoţională a pacientelor. Efectul s-ar datora duratei mai mici de sângerare vaginală, incidenţei şi intensităţii reduse a simptomului algic, care nu necesita medicaţie analgezică, favorizate de administrarea derivatului izotioureic Izoturon, cu reducerea simptomelor psihovegetative şi adaptarea mai adecvată a organismului feminin la procesul avortului medicamentos.Noul algoritm de exerciţiu specific se poate practica cu succes pacientelor ce întrunesc condiţiile.

Analiza rezultatelor a demonstrat eficacitatea şi satisfacţia înaltă a femeilor care au administrat Misoprostolul/Izoturonul la domiciliu. Pacientele au specificat confortul de confidenţă şi compatibilitatea noului regim cu activităţile zilnice. Instrucţiunile detaliate despre faptul când şi cum trebuie administrat Misoprostolul/Izoturonul, despre efectele adverse posibile şi necesitatea revenirii la clinică pentru verificarea rezultatului sunt condiţii cruciale.

Studiul particularităţilor psihice ale femeilor care întrerup sarcina prin avort artificial a demonstrat necesitatea organizării consilierii şi suportului psihologic pentru acestea, inclusiv la alegerea metodei de întrerupere a sarcinii. Consilierea trebuie să includă informaţia deplină şi precisă despre diferenţele dintre avortul medicamentos şi cel chirurgical, despre durata şi gradul posibil al sângerării vaginale, despre riscul potenţial al efectelor adverse sub formă de sarcină oprită în evoluţie şi de avort incomplet. Astfel, daunele produse de către avort sănătăţii fizice şi psihice a femeii pot fi minimalizate, ceea ce poate duce la diminuarea morbidităţii şi mortalităţii materne.

Cuprins


CAPITOLUL I. Perspectivele implementării avortului medicamentos în Republica Moldova (Revista literaturii)
 • 1.1. Date istorice. Metode de întrerupere artificială a sarcinii
 • 1.2. Aspecte psiho-sociale ale avortului şi suportul mondial pentru un avort sigur.
 • 1.3. Rolul oxidului nitric în menţinerea echilibrului uterin în timpul sarcinii şi perspectiva utilizării inhibitorilor sintetazei de oxid nitric pentru inducerea avortului medicamentos
 • 1.4. Avortul medicamentos – regimuri existente şi perspectiva implementării acestora în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigaţie
 • 2.1. Metoda de selectare a pacientelor incluse în studiu
 • 2.2. Schema de administrate a preparatelor
 • 2.3.Colectarea datelor
 • 2.4. Metodele de studiere a particularităţilor psiho-socialea a pacientelor incluse în studiu
  1. Studierea stării psihice a pacientelor incluse în studiu
  2. Studierea particularităţilor psiho-sociale ale femeilor şi a motivelor lor de a alege metoda medicamentoasă de întrerupere a sarcinii
  3. Studierea aprecierii proprii şi a orientărilor valorice
 • 2.5. Metoda prelucrării statistice a rezultatelor

CAPITOLUL III. Eficacitatea regimurilor medicamentoase mifepristone-misoprostol şi mifepristone-izoturon pentru întreruperea sarcinii în primul trimestru
 • 3.1. Caracteristica clinică a pacientelor incluse în studiu
 • 3.2.Eficacitatea comparată a regimurilor medicamentoase Mifepristone-Misoprostol şi
 • Mifepristone-Izoturon pentru întreruperea sarcinii în primul trimestru

CAPITOLUL IV. Particularităţile psihologice şi orientările valorice ale pacientelor care solicită întreruperea medicamentoasă a sarcinii
CAPITOLUL V. Eficacitatea şi acceptabilitatea comparată a administrării misoprostolului la domiciliu sau în clinică, în cadrul efectuării avortului medicamentos.