Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Chimioterapia combinată cu Cisplatin în tratamentul cancerului mamar metastatic rezistent la antracicline


Autor: Clipca Ivana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Iurie Bulat
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Larisa Sofroni
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cancer al glandei mamare metastatic (CGMM), chimioterapie, rezistenţă la antracicline, Cisplatin, rata de răspuns, mediana supravieţuirii, toxicitate, BioR.

Adnotare

Cancerul mamar este situat pe primul loc ca incidenţă în cadrul neoplasmelor specifice sexului feminin, astfel se individualizează ca prioritate pe plan mondial. Cancerul mamar metastatic rămâne a fi, în esenţă, o maladie incurabilă, cu o mediană de supravieţuire de aproximativ 2 ani. Tratamentul citostatic cu antracicline a demonstrat cea mai înaltă activitate în acestă maladie, iar dezvoltarea rezistenţei la acestea a condiţionat un număr mare de studii clinice de apreciere a eficacităţii altor remedii citostatice în linia a II de tratament.

Scopul lucrării a fost ameliorarea rezultatelor tratamentului pacientelor cu cancer mamar metastatic rezistent la antracicline. A fost evaluată eficienţa a patru regimuri citostatice cu includerea Cisplatinului în tratamentul de linia a II a cancerului mamar metastatic. În studiu au fost incluse 126 paciente cu cancer mamar metastatic pretratat cu antracicline. Grupul prospectiv include trei subgrupuri: I (32 paciente) – a administrat Cisplatin + Etopozid; II (32 paciente) – a administrat Cisplatin + Xeloda; III (30 paciente) – a administrat Cisplatin + Paclitaxel. Grupul retrospectiv (32 paciente) a administrat schema Cisplatin + Vinblastin, servind totodată şi drept lot de control. Cu scopul aprecierii posibilităţii diminuării reacţiilor adverse a fost administrat preparatul BioR, extras din biomasa de Spirulina platensis.

Combinaţia Cisplatin + Etopozid a demonstrat o rată de răspuns de 37,5% şi o toxicitate medie. Timpul până la progresie în acest subgrup constituie 5,5 luni, iar mediana supravieţuirii - 14 luni. Regimul Cisplatin + Xeloda a demonstrat o rată de răspuns de 43,8% şi toxicitate moderată. Timpul până la progresie constituie 5,2 luni, iar mediana supravieţuirii - 9 luni. Schema citostatică Cisplatin + Paclitaxel prezintă rata de răspuns de 46,7%, toleranţă acceptabilă. Timpul până la progresie constituie 5,3 luni. Combinaţia Cisplatin + Vinblastin în calitate de tratament de linia II în cancerul mamar metastatic rezistent la antracicline prezintă rate de răspuns de 31,3 % şi toxicitate acceptabilă. Timpul până la progresie a constituit – 4,5 luni, iar mediana supravieţuirii - 11 luni.

Aplicarea în studiul dat a preparatului BioR ca remediu de suport a permis diminuarea toxicităţii hematologice şi non-hematologice.

Cuprins


CAPITOLUL I. Actualităţi privind tratamentul cancerului mamar metastatic (revista literaturii)
 • 1.1 Aspecte generale
 • 1.2 Chimioterapia în tratamentul cancerului mamar metastatic
 • 1.3 Derivaţii de platină în tratamentul cancerului glandei mamare metastatic.
 • 1.4 Aplicarea preparatelor de Spirulina în oncologie

CAPITOLUL II. Materialul clinic şi metodele de investigaţie
 • 2.1 Caracteristica generală a pacientelor incluse în studiu
 • 2.2 Caracteristica preparatelor şi regimurilor de tratament citostatic
 • folosite în studiu
 • 2.3 Metodologia evaluării rezultatelor tratamentului
 • 2.4 Principiile evaluării toxicităţii tratamentului
 • 2.5 Procesarea statistică a materialului investigativ

CAPITOLUL III. Rezultatele studiului
 • 3.1 Combinaţia Cisplatin + Etopozid în tratamentul de linia II-a al cancerului mamar metastatic rezistent la antracicline
 • 3.2 Evaluarea combinaţiei Cisplatin + Xeloda în calitate de tratament de linia II-a la pacientele cu cancer metastatic al glandei mamare
 • 3.3 Regimul citostatic Cisplatin + Paclitaxel în tratamentul de linia II-a al cancerului mamar metastatic pretratat cu antracicline
 • 3.4 Combinaţia Cisplatin + Vinblastin în tratamentul cancerului mamar metastatic rezistent la antracicline (în baza materialului retrospectiv)
 • 3.5 Aplicarea preparatului BioR cu scopul diminuării toxicităţii tratamentului citostatic

CAPITOLUL IV. Sinteza rezultatelor obţinute. Discuţii