Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare a bolnavilor cu diformităţi scoliotice şi posttraumatice ale coloanei vertebrale


Autor: Caproş Nicolae
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2009
Consultanţi ştiinţifici: Ion Marin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Anton Brusco
doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Ortopedie şi Traumatologie, Kiev, Ucraina
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document2.62 Mb / în română

Cuvinte Cheie

scolioză, cifoză, curbură scoliotică primară şi secundară, torsie vertebrală, diformitate vertebrală, endocorecţie vertebrale, corporodeză intersomatică, decompresie medulară, rahisinteză.

Adnotare

Studiul şi-a propus ca în baza unor cercetări clinico-experimentale complexe să amelioreze rezultatele tratamentului chirurgical al bolnavilor cu diformităţi scoliotice şi posttraumatice ale coloanei vertebrale, inclusiv prin elaborarea şi valorificarea practică a unor noi metode şi procedee de intervenţii chirurgicale de corecţie, reconstrucţie şi stabilizare a coloanei vertebrale, S-au analizat tranşant şi comparativ rezultatele tratamentelor de corecţie realizate în perioada 1995-2008 la 315 pacienţi cu diformităţi scoliotice şi posttraumatice vertebrale, inclusiv 204 pacienţi (de vârsta 9-78 ani) cu deformaţii scoliotice şi cifoscoliotice şi 111 (de vârsta 12-54 ani) cu deformaţii vertebrale posttraumatice. Soluţia chirurgicală s-a efectuat în diferite perioade ale maladiei traumatice, majoritatea în faza tardivă şi a consecinţelor.

Endocorecţie cu sisteme dorsale s-a realizat la un total de 129(63%) bolnavi cu diformităţi scoliotice de origine displazică, idiopatică şi congenitală. Endocorecţie posterioară după metoda Rodneanski au suportat 38(29,5%) bolnavi. 23(17,8%) de pacienţi au fost supuşi endocorecţiei cu instrumentaţie tip Harrington. La 68(52,7%) de pacienţi s-a procedat corecţia şi stabilizarea diformităţii scoliotice cu construcţii metalice în cadran, cu Instrumentaţia Cotrel-Dubousset (CDI) modificată de autor, şi cu sistemul „Synthes”. Restul de 75(37%) l-au constituit pacienţii la care diformităţile scoliotice au fost asociate altor patologii ortopedice vertebrale cu manifestări clinice de similitudine şi evoluţie specifică. La bolnavii operaţi cu instrumentaţia CD adaptată unghiul diformităţii scoliotice primare în ortostatism s-a estimat în medie de 61,3±2,7°, iar unghiul diformităţii secundare a constituit 42,9±2,3°. Corecţia intraoperatorie a constituit 34,5±1,7° pentru curbura primară şi 23,7±1,5°. pentru curbura secundară.

Pierderile corecţiei obţinute evaluate la distanţă de 4,7±0,4 ani postoperator au constituit pentru curbura primară 5,02±0,6° şi 4,4±0,5° pentru curbura secundară. Rata complicaţiilor după aplicarea instrumentaţiei CD a constituit 3,5% (inflamatorii – 2,6% şi 1,3% pentru fracturarea elementelor dorsale ale coloanei vertebrale). Dereglări neurologice nu s-au apreciat. Aplicarea dispozitivului modificat de tracţie transversală (DTT) cu stabilizare în cadran permite o corecţie suplimentară în medie de 6,8±1,3°. La copii şi adolescenţi cu creşterea osoasă nefinisată s-au folosit construcţii glisante de stabilizare, ce permit creşterea coloanei vertebrale cu 6±0,8 cm. La bolnavii la care se finisa creşterea osoasă s-au efectuat operaţii de spondilodeză posterioară cu auto- sau alogrefă la vârful curburii scoliotice, prin care se previne pierderea ulterioară a corecţiei obţinute şi se previne eficient dezvoltarea „cranckshaft” fenomenului. Sistemul CD adaptat s-a folosit în tratamentul a 54(48,6%) bolnavi cu diformităţi posttraumatice vertebrale inclusiv la nivel toracic superior şi lombo-sacral, ce a favorizat activizarea precoce a pacientului la a 3-5-a zi, fără dispozitive de fixare externă. Instrumentaţia modificată a fost utilizată în tratamentul a 30 bolnavi cu diformităţi scoliotice şi cifo-scoliotice cu instabilitate vertebrală de geneză inflamatorie şi destructiv-tumorală, rezultatul fiind ameliorarea considerabilă a calităţii vieţii pacienţilor, prevenirea dezvoltării şi/sau a progresării dereglărilor neurologice secundare.

Pentru bolnavii cu stenoza canalului rahidian s-a perfectat metoda de decompresie a structurilor vasculo-nervoase medulare din abord unilateral. La bolnavii cu consecinţe tardive ale traumatismului vertebro-medular s-a aplicat o metodă modificată de decompresie medulară şi reconstrucţie a canalului rahidian prin rezecţia postero-laterală a icului Urban şi, parţial, a lamelei vertebrale supraiacente cu elemente de mieloradiculoliză, tehnică care a ameliorat considerabil statutul neurologic în 67,3% cazuri şi a suprimat sindromul algic. Metoda de corporodeză implementată în clinică pentru soluţionarea fracturilor verticale de corp vertebral păstrează stocul osos vertebral şi asigură o stabilizare fermă a transplantului osos, cu formarea blocului osos anterior în termeni de până la un an.

Cuprins


CAPITOLUL I. Actualităţi în tratamentul chirurgical al bolnavilor cu diformităţi scoliotice şi posttraumatice ale coloanei vertebrale (sinteză literară)
 • 1.1 Intervenţii chirurgicale de rahisinteză dorsală – tehnici şi instrumentaţii contemporane utilizate
 • 1.2 Intervenţii chirurgicale de endocorecţie ventrală a coloanei vertebrale
 • 1.3 Intervenţii chirurgicale cu dispozitive de stabilizare externă
 • 1.4 Principii de determinare a zonei de artrodezare în diformităţi scoliotice şi posttraumatice…33 1.5 Caracteristica abordurilor chirurgicale utilizate în tratamentul diformităţilor scoliotice şi posttraumatice vertebraleCAPITOLUL II. Materiale, metode de cercetare şi tratament
 • 2.1. Caracteristica generală a bolnavilor cu diformităţi scoliotice şi posttraumatice ale coloanei vertebrale
 • 2.2. Metode clinice de investigare a bolnavilor cu diformităţi scoliotice şi posttraumatice ale coloanei vertebrale
 • 2.2.1 Metode radiologice de investigare în diformităţi scoliotice
 • 2.2.2 Caracteristica diformităţii scoliotice primare şi compensatorii
 • 2.2.3. Examenul radiologic al pacienţilor cu diformităţi posttraumatice vertebrale
 • 2.2.4 Caracteristica schimbărilor radiologice la bolnavii cu diformităţi posttraumatice vertebrale reinterveniţi chirurgical
 • 2.2.5 Rolul imagisticii prin tomografie computerizată şi rezonanţă magnetică nucleară în diagnosticul diformităţilor scoliotice şi posttraumatice vertebrale
 • 2.3 Caracteristica dereglărilor neurologice la pacienţii cu scolioză avansată.
 • 2.4 Particularităţile manifestărilor clinico-radiologice în diformităţii scoliotice la adulţi
 • 2.5. Metoda de corecţie şi stabilizare a coloanei vertebrale cu instrumentaţie CDI modificată
 • 2.6 Metoda de spondilodeză intersomatică în fracturi verticale şi cominutive ale regiunii dorso-lombare
 • 2.7 Metode funcţionale de investigare ale aparatului cardiorespirator. Aprecierea funcţiei respiratorii
 • 2.8 Metodele de evaluare statistică a rezultatelor explorative
CAPITOLUL III. Dereglările cardio-respiratorii la bolnavii cu diformităţi scoliotice ale coloanei vertebrale
 • 3.1. Evaluarea dereglărilor respiratorii la bolnavii cu diformităţi scoliotice
 • 3.2. Evaluarea dereglărilor cardiace la bolnavii cu diformităţi scoliotice grave ale coloanei vertebrale

CAPITOLUL IV. Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu scolioze idiopatice şi displazice cu endocorectorul Rodneanski şi distractorul Harrington
 • 4.1 Rezultatele tratamentului chirurgical al scoliozelor după metoda Rodn
 • hhheanski
 • 4.2 Tratamentul chirurgical al scoliozelor cu distractorul Harrington sau instrumentaţii similare modificate
 • 4.3 Conduita postoperatorie al bolnavilor şi rezultate la distanţă după endocorecţie prin metoda Rodneanski şi cu distractorul Harrington.

CAPITOLUL V. Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu diformităţi scoliotice idiopatice şi displazice cu folosirea sistemului CDI (Cotrel-Dubousset Instrumentation) adaptat
 • 5.1. Tratamentul chirurgical al diformităţilor scoliotice toracale
 • 5.2. Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu diformităţi scoliotice toraco-lombare
 • 5.3. Utilizarea instrumentaţiei CD modificate în tratamentul scoliozelor lombare
 • 5.4. Utilizarea instrumentaţiei CD în scolioza asociată cu spondilolisteza displazică
 • 5.5. Asigurarea anestezică, profilaxia şi compensarea hemoragiilor intraoperatorii la bolnavii cu diformităţi scoliotice idiopatice şi displazice
 • 5.6. Conduita terapeutică în perioada postoperatorie precoce

CAPITOLUL VI. Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu dereglări neurologice în diformităţi scoliotice idiopatice şi displazice avansate
 • 6.1. Intervenţii chirurgicale de decompresie-reconstrucţie în scoliozele toracice şi toraco-lombare complicate cu mielopatie discirculatorie

CAPITOLUL VII. Particularităţile tratamentului chirurgical ale diformităţilor scoliotice la adulţi
 • 7.1. Indicaţiile tratamentului chirurgical în scolioza adultului
 • 7.2. Intervenţii chirurgicale decompresiv-reconstructive în scoliozele lombare asociate cu stenoza canalului rahidian
 • 7.3. Particularităţile tratamentului bolnavilor cu scolioze lombare asociate cu hernie de disc
 • 7.4. Tratamentul chirurgical al scoliozelor lombare asociate cu spondilolisteză
 • 7.5. Aplicarea instrumentaţiei CD în tratamentul scoliozelor la adulţi
 • 7.6. Conduita postoperatorie, reabilitarea socială şi psihohabituală a pacienţilor cu diformităţi scoliotice la adulţi

CAPITOLUL VIII. Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu diformităţi posttraumatice vertebrale
 • 8.1 Intervenţii chirurgicale de decompresie şi corporodeză anterioară
 • 8.1.1 Particularităţile abordurilor chirurgicale anterioare în tratamentul bolnavilor cu diformităţi posttraumatice vertebrale.
 • 8.1.2 Abordul transdiafragmal în tratamentul diformităţilor posttraumatice vertebrale. Particularităţile abordului prin rezecţia coastelor XI-XII, accesul transmuscular
 • 8.1.3 Accesul retroperitoneal în tratamentul diformităţilor posttraumatice vertebrale
 • 8.1.4 Intervenţii chirurgicale combinate de decompresie şi corporodeză anterioară cu rahisinteză posterioară
 • 8.2. Intervenţii chirurgicale de decompresie şi stabilizare posterioară. Particularităţi ale abordurilor posterioare si postero-laterale
 • 8.3. Utilizarea CDI cu stabilizare în cadran în tratamentul bolnavilor cu diformităţi posttraumatice vertebrale la nivel toracic şi lombar
 • 8.4. Reintervenţii chirurgicale în diformităţile cifoscoliotice şi posttraumatice. Indicaţii şi particularităţi tehnice operatorii. Conduita postoperatorie a bolnavilor cu reintervenţii chirurgicale în diformităţi posttraumatice vertebrale

CAPITOLUL IX. Particularităţile tratamentului chirurgical al bolnavilor cu diformităţi vertebrale cauzate de afecţiuni tumorale şi inflamatorii
 • 9.1 Tratamentul chirurgical al diformităţilor vertebrale de origine inflamatorie
 • 9.2 Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu diformităţi vertebrale de origine neoplazică.