Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Problemele căutării sinelui în eseul secolului al XX-lea


Autor: Carolina Dodu-Savca
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.06 - Literatura universală şi comparată
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Elena Prus
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

eseu, conceptul Sine, problema căutării, gen referenţial, non-ficţiune, sintagmă argumentativă, „conştiinţă dialogică”, diada Eu-Sine, Non-Eu, Eul Pur, Altul, omul idem/ipse, ipseitate, personalitate globală, figură paradigmatică, „mit personal”, principiu individualist/universalist, spirit pironian, modernitate, postmodernitate.

Adnotare

Prezenta cercetare pune problema omului în marea „criză” a conştiinţei moderne şi postmoderne drept o căutare cogitatum asupra resorturilor universale perene. Circumscriind aria căutării Sinelui în Eseu, lucrarea îşi asumă o perspectivă teoretică dublă: concentrată pe elucidarea Eseului, din diferite puncte de vedere (estetico-literar, filosofico-literar, morfo-genealogic, taxonomic, lingvistico-lexicografic, formal-pragmatic etc.) şi pe analiza distinctivă a conceptului Sine (literar-tipologică, hermeneutică, descriptiv-fenomenologică etc.).

Axa problematică a lucrării o constituie „conştiinţa dialogică” (M.Bahtin) a Sinelui, în sensul deschiderii către Eu, Altul, Lume şi modurile fundamentale de căutare-cunoaştere, sub aspectul revelaţiei în spirit pironian (al căutării continue), prin lumea interioară/exterioară, examinate în eseul francez din secolul XX.

Caracterul ştiinţific novator al tezei rezidă în elaborarea unei po(i)etici biaxiale fiinţa-Eu versus eu-Fiinţa, ce evidenţiază macro-conştiinţa eseistică a căutării Sinelui din perspectiva lumii ce aparţine fiinţei şi prin prisma fiinţei ce aparţine lumii. Fiind concepută ca o cercetare cu demers euristic dedublat, lucrarea propune modelul axiomatic căutarea-privire, în viziunea individualistă a modernismului eseistic şi modelul fenomenologic căutarea-travestire, în viziunea universalistă a postmodernismului eseistic. Elucidate la P. Valéry şi M. Yourcenar, paradigmele induc la conceptualizările Sinele-solitara făptură umană şi Sinele-solidara fizionomie umană pentru a simboliza, în primul caz, chipul intelectualului în criza spiritului şi, în al doilea caz, fizionomia superlativă a omenirii în criză discontinuă; unde criza semnifică, în viziunea prezentei cercetări, Căutarea Sinelui: problema cunoaşterii mens in spiritus. Noua perspectivă de analiză – operând o serie de formule în premieră: căutare-privire/contemplare/concepere; căutare-travestire/teatralizare/procreare; model-privire/voce; Sinele ca „ochi” intelectual/Sinele ca „voce” a genealogiei umane; metodă reflux/flux; om-cochilie/evantai; reflecţie concavă/convexă; opera-ca-sine etc. – deschide direcţii de interpretare dihotomică în problema examinată.

Din perspectivă teoretică, metodologică şi euristică, principiile de analiză şi modelele propuse în calitate de poetică biaxială a căutării eseistice a Sinelui permit o extensiune transdisciplinară a modelelor literare şi o jalonare sinergică de perspective noi şi inedite în problema cunoaşterii omului în spaţiul reflecţiei literare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Eseu şi Sine – mens în căutarea spiritus
 • 1.1. Dosarul exegetic al Eseului
 • 1.2. Modus cogitandi: de la ideea de „încercare” la metodă de căutare
 • 1.3. O epistemologie literară a conceptului Sine
 • 1.4. Deschiderea chipului uman în tradiţia reflexivă

CAPITOLUL 2. Antropismele eseisticii franceze din secolul XX
 • 2.1. Ideologia eseistică anthropos
 • 2.2. Eseistul ca optică proprium in universalum
 • 2.3. Sinestezia autenticităţii via chipul opera-ca-sine
 • 2.4. Continuitatea şi diversitatea proiecţiilor de ipseitate
 • 2.5. Dihotomia revelaţiei Sine: principii, modele, mecanisme

CAPITOLUL 3. Biaxialitatea căutării Sinelui – fiinţa-Eu versus eu-Fiinţa
 • 3.1. Paul Valéry: Căutarea individualistă prin lumea interioară
 • 3.1.1. Modelul-Privire: metoda-reflux şi omul-cochilie
 • 3.1.2. Căutarea-contemplare: „fiinţa-care-priveşte” sau Sinele ca „ochi” intelectual
 • 3.1.3. Căutarea-concepere prin Eul Pur: Sinele-solitara făptură umană
 • 3.2. M. Yourcenar: Căutarea universalistă prin lumea exterioară
 • 3.2.1. Modelul-Travestire: metoda-flux şi omul-evantai
 • 3.2.2. Căutarea-teatralizare: „fiinţa-numită-eu” sau Sinele ca „voce” a genealogiei
 • 3.2.3. Căutarea-procreare prin Altul: Sinele-solidara fizionomie umană