Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iulie /

Strategia de dezvoltare a turismului internaţional în contextul proceselor de globalizare


Autor: Crotenco Iuri
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română
Adobe PDF document0.67 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

Globalizare, economie mondială, relaţii economice internaţionale, comerţ internaţional, strategii economice, priorităţile strategice, integrare economică, integrare europeană, economie deschisă, turism, turism internaţional, economie regională, competitivitatea economiei naţionale, dezvoltare regională, creştere economică, structura de ramură a economiei, priorităţi structurale, industria turismului, economie inovaţională, avantaj comparativ, politică structurală, metodologie.

Adnotare

Scopul lucrării date constă în elaborarea concepţiei ştiinţifice privind abordarea strategică a competitivităţii Republicii Moldova pe piaţa mondială a serviciilor turistice internaţionale în condiţiile unei globalizări crescânde a activităţii social-economice.

Pe parcursul cercetării se examinează aspectele teoretice şi metodologice ale problemei dezvoltării strategice a turismului internaţional în condiţiile economiei deschise şi proceselor contradictorii ale globalizării.

În teză este investigat turismul internaţional ca derivată şi premisă ale proceselor integraţionale în economia mondială în baza modelului dezvoltării economice endogene şi al contradicţiei dialectice a subiectivului şi obiectivului în relaţiile economice mondiale.

Sunt evidenţiate situaţia şi tendinţele dezvoltării strategice a pieţei turistice internaţionale şi este studiată practica turistică internaţională a strategiei de dezvoltare a turismului în lume şi în Europa.

Prin intermediul exemplului R.Moldova sunt dezvăluite bazele obiective, particularităţile şi contradicţiile realizării strategiei de dezvoltare a turismului internaţional în ţările cu economie în tranziţie în condiţiile integrării economice regionale.

Sunt fundamentate perspectivele şi căile de dezvoltare strategică prioritară a industriei turistice din Moldova în condiţiile autoidentificării ţării în procesele integraţionale globale şi regionale şi sunt elaborate aspectele metodologice de modelare a procesului de determinare a cererii şi ofertei la serviciile turistice în regiune.

Concluziile şi recomandările, prezentate în lucrare, condiţionează importanţa ei practică. Acestea sunt orientate spre căutarea unor căi strategice optime de integrare a economiei naţionale în economia globală mondială, spre ridicarea eficienţei complexului economic regional, determinarea direcţiilor strategice de dezvoltare a turismului internaţional în Republica Moldova, susţinerea producătorilor autohtoni, exportatori de servicii turistice.

Recomandările, propuse în teză, au fost utilizate într-un şir de întreprinderi, instituţii şi organizaţii din R.Moldova. Implementarea lor este posibilă la diferite niveluri ale ierarhiei de gospodărire, începând cu o localitate sau teritoriu şi terminând cu nivelul naţional şi supranaţional, în condiţiile realizării scopurilor unei integrări eficiente în economia inovaţională globală.

Rezultatele investigaţiei pot fi aplicate în procesul de determinare a priorităţilor dezvoltării naţionale în cadrul elaborării strategiilor de creştere economică în ţările Europei Centrale şi de Est, în scopuri ştiinţifice şi de cercetare, la pregătirea specialiştilor din sistemul învăţământului universitar şi postuniversitar, în activitatea agenţilor economici.