Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / august /

Cercetarea proceselor de dezvoltare şi multiplicare microclonală in vitro la Actinidia chinensis Planch


Autor: Romanciuc Gabriela
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Alexandru Ciubotaru
doctor habilitat, profesor universitar, Grădina Botanică (Institut) al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 august 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Actinidia chinensis, cultura in vitro, mediul de cultură, calus, fitohormoni, centre meristematice, organogeneza, plantule regenerate.

Adnotare

Lucrarea prezintă rezultatele cercetării în domeniul cultivării în condiţii in vitro a speciei Actinidia chinensis Planch. Scopul acestui studiu constituie testarea fazelor de iniţiere şi multiplicare in vitro a speciei luată în studiu, prin optimizarea mediilor de cultură şi a balanţei hormonale. Capacitatea proliferativă şi organogenetică a calusului obţinut a fost studiată pe o durată de 6-7 subculturi.

Ca explante primare au fost utilizate fragmente de frunze şi peţiol, la nivelul cărora s-a efectuat un studiu comparat al capacităţii de regenerare. La etapa de iniţiere a culturi in vitro în calitate de medii nutritive au fost folosite mediile MS, B5, S 2,5, suplinite cu regulatorii de creştere BAP, zeatină, IBA, ANA, 2,4 -D, 2 IP şi GA3. În dependenţă de etapa de cultivare s-a recurs la utilizarea unui raport diferit de fitohormoni. Fragmente de ţesuturi în primele 7 zile, au fost menţinute la întuneric, care mai apoi, au fost transferate în camera de cultivare, creându-se condiţii optime de creştere şi dezvoltare ca: fotoperioadă 16 ore lumină şi 8 ore întuneric, temperatura de 24 ± 1°C. Iniţial formarea calusului a avut loc pe mediul S 2,5, după 14 zile de cultivare, ce reprezenta o structură compactă de un verde intens. În urma analizei histologice la nivel de ţesut calusal au fost puse în evidenţă formarea a două tipuri de calus: morfogen şi nonmorfogen.

Iniţierea proceselor morfogenetice la nivel de calus a fost condiţionată de formarea centrelor morfogene, constituite din celule meristematice, ce au capacitatea de a prolifera şi regenera. Cultivarea ulterioară a ţesutului calusal pe mediul de regenerare S 2,5 suplinit cu 1,0 mg/l BAP şi 1,0 mg/l GA3 a condus la evoluţia centrelor morfogene, soldate cu înregistrarea organogenezei indirecte manifestate prin formarea mugurilor - caulogeneza, atestată pe mediul S 2,5 şi paralel, formarea rădăcinilor (rizogeneza) pe mediul B5. Cercetările efectuate la această etapă de cultivare au permis de a face concluzia că anume mediul 2,5 S este cel mai eficient pentru regenerarea Actinidia chinensis în condiţii in vitro. Formarea plantulelor pe mediul S 2,5 a fost constatată după 4-5 luni de cultivare, după care a urmat etapa de înrădăcinare. Plantulele regenerate au fost plantate în vase de cultură şi transferate în seră, pentru creşterea şi dezvoltarea ulterioară

Cuprins


1. REVIUL LITERATURII
 • 1.1. Genul Actinidia – o nouă specie pomicolă pentru Republica Moldova
 • 1.1.1. Istoria şi importanţa Actinidiei
 • 1.1.2. Caracteristica botanică a Actinidiei
 • 1.1.3. Clasificarea genului Actinidia
 • 1.2. Tehnologia de cultură in vitro a ţesuturilor vegetale
 • 1.3. Particularităţile înmulţirii genului Actinidia în condiţii de cultură in vitro

2. MATERIAL DE STUDIU ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Material de studiu
 • 2.1.1. Cerinţe faţă de factorii ecologici
 • 2.2. Metode şi procedee de cercetare
 • 2.2.1. Prepararea mediilor de cultură
 • 2.2.2. Procedura de sterilizare a veselei, mediului de cultură şi materialului iniţial
 • 2.2.3. Inocularea
 • 2.2.5. Transferul plantulelor din condiţiile in vitro în ex vitro
 • 2.2.6. Pregătirea secţiunilor semifine
 • 2.2.7. Prelucrarea statistică a datelor

3. CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢILE BIOMORFOLOGICE DE DEZVOLTARE A PLANTELOR DE ACTINIDIA CHINENSIS PLANCH. ÎN TEREN PROTEJAT
 • 3.1. Particularităţile morfoanatomice ale speciei Actinidia chinensis
 • 3.2. Caracteristica suprafeţei foliare .
 • 3.3. Studierea particularităţilor morfologice ale florii
 • 3.4. Morfologia rădăcinii

4. INFLUENŢA FACTORILOR EXOGENI ŞI ENDOGENI ASUPRA PROCESULUI DE CALUSOGENEZĂ ŞI MORFOGENEZĂ IN VITRO
 • 4.1. Particularităţile acţiunii citochininelor la etapele iniţiale de inducere a calusogenezei
 • 4.2. Influenţa explantului, a mediului de cultură şi a regulatorilor de creştere asupra
 • activităţii calusului
 • 4.3. Interacţiunea factorilor mediul de cultură – explant - regulatorii de creştere
 • 4.4. Dinamică dezvoltării explantelor limb foliar şi peţiol la Actinidia chinensis
 • cultivate in vitro
 • 4.5. Studierea aspectelor histologice la nivel de calus

5. ORGANOGENEZA „IN VITRO” LA ACTINIDIA CHINENSIS
 • 5.1. Acţiunea factorilor mediul de cultură, explant şi regulatori de creştere asupra iniţierii proceselor de organogeneză
 • 5.2. Analiza histologică comparativă a centrelor meristematice
 • 5.3. Diferenţierea centrelor meristematice în procesul de regenerare a calusului
 • 5.4. Analiza comparată a minilăstarilor
 • 5.5. Testarea potenţialului de înrădăcinare in vitro