Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.05 – Botanică


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 27 ianuarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Biologie

Formula specialităţii
Botanica este ştiinţa care studiază taxonomia, ecologia, distribuţia, productivitatea şi rolul plantelor în natură şi în viaţa omului. Totodată botanica studiază procesul de introducţie şi aclimatizare a speciilor transferate din alte zone climaterice. Botanica generală se ramifică în următoarele ramuri: algologie - studiază algele, micologie - ciupercile, lichenologie - lichenii, briologie - muşchii, anatomia şi morfologia plantelor, fitofilogenie, embriologie, citologie, fitocenologie etc.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Studierea taxonomiei, ecologiei, modului de reproducere, distribuirii şi rolului plantelor în dezvoltarea biosferei şi societăţii umane necesită utilizarea rezultatelor a unui şir de discipline adiacente: Ecologia şi protecţia mediului, Fiziologia plantelor, Geografie, Genetică, Hidrobiologie, Biochimie, Agronomie, precum şi celor complementare: Biologie moleculară, Genetică, Agrochimie, Pedologie, Agrochimie, Biologie moleculară. Rezultatele obţinute în domeniul specialităţilor menţionate mai sus sunt necesare pentru elucidarea multor fenomene şi procese de care depinde elaborarea tehnologiilor de selecţie a soiurilor noi de plante, de sporirea productivităţii plantelor de cultură.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere în Consiliul specializat la specialitatea 03-00.05 - "Botanica"

Tezele de doctorat efectuate la interferenţa specialităţii "Botanica" cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa Consiliului specializat a specialiştilor respectivi.