Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codrii


Autor: Gogu Vitalie
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Alexei Palancean
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Instituţia: Grădina Botanică Naţională (Institut)

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2018 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Cuvinte Cheie

fond forestier, tratamente, refacere, substituire, ameliorare, arboret necorespunzător, reconstrucție ecologică, regim, tăieri progresive, tăieri succesive, simulare

Adnotare

Domeniu de studiu:Botanica.

Scopul tezei: Evaluarea și reconstrucția ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervația Științifică „Codrii”. Obiectivele lucrării: analiza arboretelor din rezervație; clasificarea arboretelor după gradul de influență a factorului antropic, evidențierea celor necorespunzătoare; analiza tehnicii aplicate la reconstrucția ecologică a arboretelor derivate în ultimii 20 ani; stabilirea și implementarea metodelor și tratamentelor silvice în lucrările de reconstrucție ecologică a arboretelor derivate; simularea lucrărilor care vor fi întreprinse până la finalizarea tratamentelor silvice din lucrările de reconstrucție ecologică în arboretele luate în studiu.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. A fost elaborată tehnologia reconstrucției ecologice a arboretelor parțial și total derivate din Rezervația „Codrii”. S-a elaborat clasificarea arboretelor din fondul forestier al Rezervației “Codrii” după gradul de influență al factorului uman: intensitatea schimbărilor în compoziție și structură, modul de regenerare și prezența speciei (speciilor) principale în arboret, arealul speciilor din compoziție (indigenă, exotică) și corespunderea lor stațiunii. Pentru prima dată în fondul forestier al Republicii Moldova a fost inclusă categoria de arboret semiartificial.

Problema ştiinţifică soluţionată.Au fost elaborate tehnologii de efectuare a lucrărilor de reconstrucție ecologică a arboretelor derivate din Rezervația „Codrii”. Aceste tehnologii contribuie la promovarea regenerării naturale (în arboretele parțial derivate) și artificiale din sămânță (în arboretele total derivate) și convertirea la regim „codru” a arboretelor, tratate anterior în regim de „crâng”. S-a realizat aplicarea tratamentelor silvice în lucrările de reconstrucție ecologică a arboretelor derivate cu simularea stării finale a acestor arborete.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Evaluarea arboretelor după gradul de influență a factorului uman, a evidențiat în cadrul Rezervației “Codrii” după urgență, 1718,5 ha (34,1%) de arborete necorespunzătoare din totalul terenurilor împădurite, arborete care necesită reconstrucție ecologică. A fost formulată noțiunea de arboret necorespunzător pentru Rezervația „Codrii”. Au fost puse bazele teoretice ale reconstrucției ecologice din arboretele total și parțial derivate. Rezultatele cercetărilor științifice vor fi utilizate la efectuarea tratamentelor tăierilor progresive și combinate în arboretele parțial derivate și a tratamentelor tăierilor succesive în arboretele total derivate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice vor fi utilizate la elaborarea normelor tehnice privind reconstrucția ecologică a arboretelor derivate. Suprafețele de probă în arboretele parcurse cu lucrări de reconstrucție ecologică servesc ca bază didactică la perfecționarea cadrelor silvice.

Cuprins


INTRODUCERE

1. STAREA DE CERCETARE ȘI CONDIȚIILE FIZICO-GEOGRAFICE ALE REZERVAȚIEI ”CODRII”

 • 1.1 Istoricul cercetării reconstrucției ecologice
 • 1.2. Caracteristica fizico-geografică a zonei de studiu
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1.

2 CLASIFICAREA ARBORETELOR DUPĂ INFLUENŢA FACTORULUI UMAN ȘI EVIDENȚIEREA CELOR NECORESPUNZĂTOARE

 • 2.1. Materiale și metode de cercetare
 • 2.2. Clasificarea arboretelor
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2.

3. RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A ARBORETELOR TOTAL DERIVATE

 • 3.1. Tratamentele silvice în lucrările de reconstrucție ecologică a arboretelor total derivate
 • 3.2. Simularea intervențiilor ce urmează a fi efectuate în arboretele total derivate
 • 3.3. Descrierea tehnicii aplicate la reconstrucția ecologică a arboretelor total derivate în ultimii 20 ani
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3.

4. RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A ARBORETELOR PARȚIAL DERIVATE

 • 4.1. Tratamentele silvice în lucrările de reconstrucție ecologică a arboretelor parțial derivate
 • 4.2. Simularea intervențiilor ce urmează a fi executate în arboretele parțial derivate
 • 4.3. Descrierea tehnicii aplicate la reconstrucția ecologică a arboretelor parțial derivate în ultimii 20 de ani
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4.

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI