Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / august /

Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale


Autor: Ţâu Nicolae
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Cuvinte Cheie

relaţii economice internaţionale, strategii promoţionale, diplomaţie economică, misiuni diplomatice, business internaţional, strategia businessului internaţional, comerţ exterior, export, import, economie mondială, indicele competitivităţii globale, creştere economică, integrare economică, integrare internaţională, integrare europeană, avantaj absolut, avantaj comparativ, avantaj competitiv, globalizare, factori de producere, transfer de tehnologii, criză financiară, sinergie, cluster, strategie globală, strategie internaţională, strategie transnaţională, arta guvernării

Adnotare

Obiectivele cercetărilor efectuate constau în fundamentarea teoretică a strategiilor promoţionale privind relaţiilor economice internaţionale, aprofundarea şi completarea lor în contextul extinderii circuitului economic la nivel mondial, adaptarea politicii „Infant Industry” şi „teoriei comerţului nou” (new trade theory) la politica oligopolică de dezvoltare a economiei naţionale, propusă concepţia relaţiilor economice internaţionale, specificul şi cadrul lor de manifestare, este identificată apariţia, originea şi politicile de diminuare a crizei financiare din 2008.

În lucrare sunt cercetate într-o abordare sistemică diplomaţia economică ca sistem modern de reglementare a relaţiilor economice la nivel interstatal, sunt identificate standardele politice şi economice, este argumentat rolul diplomaţiei economice în promovarea interesului naţional şi securităţii economice. Analiza întreprinsă ne permite să identificăm, în baza ecuaţiei gravitaţionale, o asociere importantă, cantitativ largă dintre numărul misiunilor diplomatice acreditate peste hotare şi nivelul exporturilor înregistrate. Acest efect este în special mare pentru ţările care nu au resurse naturale cum este Republica Moldova.

În teză este relevat rolul, natura, organizarea, strategia şi structura businessului internaţional ca premisă a internaţionalizării, este adaptată strategia transnaţională la businessul internaţional.

Tot aici este conturată fundamentarea teoretică a avantajului competitiv al naţiunilor în relaţiile economice internaţionale, este evaluată competitivitatea naţiunilor în baza indicelui competitivităţii globale utilizând metodologia Forului Economic de la Davos. Pe parcurs au fost analizate evoluţia, tendinţele şi problemele Republicii Moldova în promovarea relaţiilor economice internaţionale. Au fost identificate strategiile promoţionale de dezvoltare a economiei naţionale în contextul dezvoltării relaţiilor economice internaţionale. În baza modelului neoclasic Solow este elaborat scenariul de creştere economică la nivel naţional până în anul 2020.

În lucrare sunt elucidate prerogativele Republicii Moldova privind asigurarea avantajului competitiv în relaţiile economice internaţionale, este determinat la nivel naţional avantajul competitiv în baza dezvoltării industriei vinului. Însemnătatea practică şi aplicativă a lucrării rezidă în sinteza rezultatelor obţinute, concluziile şi recomandările formulate care sunt propuse pentru utilizare de către Camera de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova şi Ministerul Economiei şi Comerţului.

Cuprins


1. Fundamentele teoretico-metodologice ale relaţiilor economice internaţionale: strategii de promovare în dezvoltarea economiei mondiale
 • 1.1. Teorii şi politici promoţionale privind relaţiile economice internaţionale
 • 1.2. Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale, specificul, concepţia şi cadrul lor de manifestare
 • 1.3. Avantajul competitiv al naţiunilor în relaţiile economice internaţionale
 • 1.4. Politici de diminuare a efectelor crizei financiare mondiale din 2008
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. Diplomaţia economică – sistem modern de promovare a strategiilor promoţionale a relaţiilor economice internaţionale la nivel interstatal
 • 2.1. Evoluţia şi standardele diplomaţiei economice, rolul ei în relaţiile economice Internaţionale
 • 2.2. Diplomaţia economică – sistem modern de promovare a interesului naţional şi securităţii economice
 • 2.3. Dezvoltarea diplomaţiei economice în contextul extinderii globalizării
 • 2.4. Sarcinile misiunilor diplomatice în contextul promovării strategiilor promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale la nivel interstatal
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. Strategii de dezvoltare a businessului internaţional ca premisă a internaţionalizării
 • 3.1. Natura businessului internaţional: diversitate şi competitivitate în relaţiile
 • economice internaţionale
 • 3.2. Organizarea şi formele businessului internaţional
 • 3.3. Strategia dezvoltării businessului internaţional
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. Republica Moldova în procesul integrării în circuitul economic internaţional
 • 4.1. Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul integrării în spaţiul economic European
 • 4.2. Strategiile dezvoltării economiei naţionale în contextul dezvoltării relaţiilor economice internaţionale
 • 4.3. Prerogativele industriei vinului privind asigurarea avantajului competitiv pe pieţele externe
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

Sinteza rezultatelor obţinute