Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lobanov Natalia, doctor habilitat, conferenţiar universitarLobanov Natalia, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1223
Specialităţi abilitate: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Impactul proceselor de integrare europeana și globalizare asupra turismului 08.00.14 ULIM referent
conducător
Ţâu Nicolae
18.08.2015
D Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 08.00.14 ULIM referent
conducător
Ţâu Nicolae
18.08.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Diminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est în condiţiile globalizării 08.00.14 ASEM conducător 08.07.2011