Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lobanov Natalia, doctor habilitat, conferenţiar universitarLobanov Natalia, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1223
Specialităţi abilitate: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstatale 08.00.14 ASEM membru CSS
consultant
Sacovici Vasilii
consultant
Belostecinic Grigore
03.07.2012

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Diminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est în condiţiile globalizării 08.00.14 ASEM conducător 08.07.2011