Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / august /

Diversitatea ihtiofaunei râului Bâc şi căile de redresare a stării ecologice


Autor: Bulat Denis
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Marin Usatîi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Consultant ştiinţific: Laurenţia Ungureanu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.76 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ihtiofaună, diversitate, ecosisteme acvatice, indicatori biologici, structura de vârstă, ritm de creştere

Adnotare

Scopul lucrării constă în relevarea diversităţii, organizării structural-funcţionale a ihtiofaunei râului Bâc şi elaborarea căilor de ameliorare a situaţiei ecologice a acestuia. Obiective: identificarea componenţei specifice şi relevarea stării structural-funcţionale a ihtiofaunei râului Bâc; evidenţierea succesiunilor multianuale ale parametrilor cantitativi ai ihtiocenozei r. Bâc; analiza comparativă a indicilor de diversitate a ihtiocenozelor unor râuri mici din Republica Moldova; evidenţierea comunităţilor ihtiofaunistice, ca indicatori ai stării ecositemului râului Bâc; elaborarea recomandărilor practice în vederea ameliorării situaţiei ecologice din râul Bâc.

Metodologia cercetării ştiinţifice constituie concepţiile expuse în lucrările realizate de Bănărescu P. (1964); Берг Л. (1948-1949); Никольский Г. (1974, 1980); Попа Л. (1976); Oţel V. (2007); Dediu I. (2007); Umnov А. (1976); Şibaev С. (2007); Năvodaru I. ş.a. (2008).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării. Pentru prima dată au fost evaluate succesiunile multianuale ale ihtiofaunei r. Bâc. A fost relevată componenţa specifică, indicii ecologici cantitativi ai ihtiocenozei r. Bâc. A fost relevată dinamica structurii ihtiocenozelor în funcţie de gradul de poluare a diferitor tronsoane ale r. Bâc. A fost elucidat aspectul comparativ al diversităţii ihtiofaunei unor râuri mici (r. Răut, r. Cubolta, r. Copaceanca şi a r. Ciulucul Mic). A fost confirmată utilitatea folosirii comunităţilor de peşti în calitate de indicatori ai stării ecosistemelor acvatice. Au fost evidenţiate particularităţile stării structural-funcţionale (structura de vârstă, raportul între sexe, ritmul de creştere) a unor specii din ihtiocenozele rr. Bâc şi Răut.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute la tema tezei completează cunoştinţele vizând ihtiofauna râului Bâc. Rezultatele vizând diversitatea, structura şi starea funcţională a ihtiocenozei au servit la elaborarea şi implementarea recomandărilor de redresare a situaţiei ecologice a acestui râu. Rezultatele ştiinţifice obţinute la tema tezei au fost utilizate la elaborarea recomandărilor practice de redresare a situaţiei ecologice a râului Bâc, în aval de oraşul Chişinău, care au fost prezentate Inspecţiei Ecologice Anenii Noi şi implimentate în perioada de 02.03.09 – 20.07.09 ( Act de implimentare).

Cuprins


1. Starea de cercetare a râului bâc Și a ihtiofaunei bazinului râului răut (reviul literaturii)
 • 1.1. Caracteristica hidrografică şi hidrologică
 • 1.2. Caracteristica hidrochimică
 • 1.3. Caracteristica hidrobiologică
 • 1.4. Ihtiofauna bazinului râului Răut
 • 1.5. Ecosistemele râurilor mici supuse impactului antropic

2. Materiale şi metode
 • 2.1. Ecosistemele acvatice cercetate
 • 2.2. Metode şi mijloace de colectare a materialului ihtiologic
 • 2.3. Aplicarea indicilor ecologici şi semnificația lor la prelucrarea statistică
 • 2.4. Estimarea creşterii în lungime şi greutate a speciilor de peşti

3. Diversitatea ihtiofaunei râului Bâc
 • 3.1. Structura taxonomică a ihtiofaunei râului Bâc
 • 3.2. Estimarea calitativă şi cantitativă a ihtiofaunei râului Bâc
 • 3.3. Repartizarea spaţial-temporară a speciilor de peşti din râul Bâc
  • 3.3.1. Componenţa ihtiofaunei tronsoanelor investigate ale râului Bâc în anul 2004
  • 3.3.2. Componenţa ihtiofaunei tronsoanelor investigate ale râului Bâc în anul 2005
  • 3.3.3. Componenţa ihtiofaunei tronsoanelor investigate ale râului Bâc în anul 2006
  • 3.3.4. Componenţa ihtiofaunei tronsoanelor investigate ale râului Bâc în anul 2007
  • 3.3.5. Componenţa ihtiofaunei tronsoanelor investigate ale râului Bâc în anul 2008

4. Aspectul comparativ al diversităţii şi stării structuralfuncţionale a ihtiofaunei râurilor mici în prospectiva pronosticului ecologic
 • 4.1. Componenţa specifică a ihtiofaunei bazinul hidrografic Răut
 • 4.2. Ihtiofauna râului Răut
 • 4.3. Ihtiofauna râului Cubolta
 • 4.4. Ihtiofauna râului Copăceanca
 • 4.5. Ihtiofauna râului Ciulucul Mic
 • 4.6. Aspectul comparativ al indicilor de diversitate a ihtiofaunei râurilor mici
 • 4.7. Influenţa amenajărilor piscicole asupra ihtiofaunei râurilor mici
 • 4.8. Utilizarea ihtiofaunei ca bioindicator în estimarea calităţii ecosistemelor acvatice
 • 4.9. Particularităţile biologo-ecologice a ihtiofaunei r.Bâc
 • 4.10. Analiza comparativă a structurii de vârstă şi de sex, ritmului de creştere a unor specii de peşti din rr.Bâc şi Răut
 • Sinteza rezultatelor obţinute