Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ungureanu Laurenţia, doctor habilitat, profesor cercetătorUngureanu Laurenţia, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Zoologie al AŞM
Abilitare:16 februarie 2012, nr.1474
Specialităţi abilitate: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
03.00.16 - Ecologie

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Algoflora şi rolul ei în procesul de epurare biologică a apelor menajere ale municipiului Chişinău 03.00.05 USM referent
conducător
Şalaru Victor
08.07.2014
DH Managementul ecologic: fundamentarea teoretică şi particularităţile lui în tranziţia economică 03.00.16 IZ secretar CSS
consultant
Duca Gheorghe
consultant
Toderaş Ion
10.07.2014

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Rolul unor forme de reproducere a animalelor nevertebrate în formarea productivităţii ecosistemelor acvatice 03.00.16 conducător
consultant
Toderaş Ion
06.10.2010
D Diversitatea ihtiofaunei râului Bâc şi căile de redresare a stării ecologice 03.00.18 consultant
conducător
Usatîi Marin
05.11.2009
D Diversitatea, structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici) în condiţiile ecologice actuale 03.00.18 consultant
conducător
Usatîi Marin
05.11.2009