Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ungureanu Laurenţia, doctor habilitat, profesor cercetătorUngureanu Laurenţia, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Zoologie al AŞM
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1375
Specialităţi abilitate: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Apimonitoringul calităţii mediului ambiant în zona de centru a Republicii Moldova 03.00.16 IZ preşedinte CSS
conducător
Toderaş Ion
12.05.2016
D Ihtiofauna bazinul fluviului Gianh din Vietnam 03.00.18 IZ consultant
conducător
Bulat Dumitru
14.06.2016

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Rolul unor forme de reproducere a animalelor nevertebrate în formarea productivităţii ecosistemelor acvatice 03.00.16 conducător
consultant
Toderaş Ion
06.10.2010
D Diversitatea ihtiofaunei râului Bâc şi căile de redresare a stării ecologice 03.00.18 consultant
conducător
Usatîi Marin
05.11.2009
D Diversitatea, structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici) în condiţiile ecologice actuale 03.00.18 consultant
conducător
Usatîi Marin
05.11.2009