Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modificarea caracterelor culturale şi biochimice ale unor tulpini de streptomicete după păstrarea îndelungată


Autor: Postolachi Olga
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Svetlana Burţeva
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 septembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

streptomicete, variabilitate, păstrare îndelungată, lipide, aminoacizi, activitate antimicrobiană, unde milimetrice

Adnotare

Scopul lucrării constă în studiul proprietăţilor culturale şi biochimice ale streptomicetelor după o perioadă îndelungată de păstrare şi sub influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă, precum şi stabilirea perspectivei de utilizare a principiilor lor bioactive în agricultură.

Metodologia cercetării ştiinţifice constituie concepţiile expuse în lucrările realizate de Жукова Р. (1978), Кейтс Е. (1985), Таранов Г. (1986), Зенова Г. (1992), Zarnea G. (1992), Burţeva S. (1996), Usatîi A. (1999), Toderaş A. (2000), Егоров Н. (2004).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost stabilit, сă sub influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă au loc modificări a conţinutului cantitativ şi calitativ al exo- şi endometaboliţilor, efectul obţinut depinde de densitatea puterii şi durata iradierii cu unde milimetrice. În premieră a fost relevat efectul pozitiv al undelor milimetrice de intensitate joasă asupra activităţii antimicrobiene a streptomicetelor, exprimat prin sporirea capacităţii de reţinere a creşterii bacteriilor şi fungilor fitopatogeni.

Semnificaţia teoretică. A fost realizat un studiu aprofundat în vederea aprecierii variabilităţii naturale a tulpinilor de streptomicete obţinute în rezultatul acţiunii razelor γ şi γ+UV. A fost stabilită posibilitatea dirijării productivităţii streptomicetelor prin cultivarea pe medii complexe şi prin aplicarea undelor milimetrice de intensitate joasă.

Valoarea aplicativă. Au fost selectate mediile de cultură ce asigură un grad înalt de sporulare şi omogenitate maximală în populaţia tulpinilor de streptomicete. Au fost propuse medii pentru cultivarea submersă a streptomicetelor, care sporesc eficienţa economică a tulpinilor prin creşterea semnificativă (de 2-3,5 ori) a cantităţii de biomasă şi principiilor biologic active de natură chimică diferită. Streptomicetele studiate vor servi în elaborarea biopreparatelor pentru avicultură şi apicultură.

Cuprins


1. Streptomicetele ca obiect de studiu al microbiologiei şi biotehnologiei
 • 1.1. Variabilitatea streptomicetelor
  • 1.1.1. Variabilitatea naturală a streptomicetelor
  • 1.1.2. Variabilitatea microorganismelor sub influenţa factorilor fizici (γ, raze UV, unde milimetrice)
 • 1.2. Principii bioactive ale streptomicetelor şi aplicarea lor în practică

2. Caracterele biosintetice şi variabilitatea naturală a streptomicetelor după păstrarea îndelungată
 • 2.1. Caracterele biosintetice ale tulpinii S.canosus CNMN-Ac-02 şi variantelor sale după păstrarea îndelungată în condiţii de laborator
  • 2.1.1. Capacitatea de acumulare a biomasei şi lipidelor
  • 2.1.2. Componenţa aminoacizilor în biomasa streptomicetelor
  • 2.1.3. Activitatea antimicrobiană a tulpinilor în studiu
 • 2.2. Creşterea şi variabilitatea naturală a streptomicetelor pe diverse medii solide
  • 2.2.1. Particularităţile culturale ale tulpinii S.canosus CNMN-Ac-02 crescută pe diverse medii solide
  • 2.2.2. Particularităţile culturale ale tulpinii S.canosus CNMN-Ac-03 crescută pe diverse medii solide
  • 2.2.3. Particularităţile culturale ale tulpinii S.canosus CNMN-Ac-04 crescută pe diverse medii solide

3. Studii privind căile de sporire a capacităţii biosintetice a tulpinilor de streptomicete
 • 3.1. Productivitatea şi componenţa biochimică a biomasei streptomicetelor în dependenţă de mediul de cultivare
  • 3.1.1. Capacitatea tulpinilor în studiu de a acumula biomasă şi lipide pe diferite medii de cultivare
  • 3.1.2. Componenţa fracţionară a lipidelor obţinute în urma cultivării streptomicetelor pe diferite medii complexe
  • 3.1.3. Acumularea proteinei şi componenţa aminoacizilor în biomasa streptomicetelor cultivate pe diferite medii complexe
 • 3.2. Evaluarea influenţei undelor milimetrice asupra activităţii biosintetice a tulpinii S.canosus CNMN-Ac-02 şi variantelor sale S.canosus CNMN-Ac-03 şi S.canosus CNMN-Ac-04
  • 3.2.1. Modificarea particularităţilor cultural-morfologice ale tulpinii S.canosus CNMN-Ac-02 sub acţiunea undelor milimetrice la creşterea pe mediul agarizat Czapek
  • 3.2.2. Acumularea biomasei şi componenţa proteinelor în ea după iradierea tulpinilor de streptomicete cu unde milimetrice
  • 3.2.3. Acţiunea iradierii cu unde milimetrice asupra lipidogenezei şi compoziţiei fracţionare a lipidelor streptomicetelor
  • 3.2.4. Modificarea proprietăţilor antimicrobiene la S.canosus CNMN-Ac-04 după acţiunea undelor milimetrice
  • 3.2.5. Acţiunea exometaboliţilor S.canosus CNMN-Ac-02 iradiată cu unde milimetrice asupra germinării seminţelor de tutun
  • 3.2.6. Modificarea activităţii biosintetice a tulpinii S.canosus CNMN-Ac-02 sub influenţa iradierii milimetrice de diferită densitate a puterii
  • 3.2.7. Dinamica activităţii biosintetice în generaţii la S.canosus CNMN-Ac-02 după iradierea cu unde milimetrice

4. Perspectivele utilizării biomasei de streptomicete avicultură şi apicultură
 • 4.1. Acţiunea biomasei din S.canosus CNMN-Ac-03 asupra unor parametri biologici ai puilor vaccinaţi contra bursitei infecţioase
 • 4.2. Utilizarea biomasei S.canosus CNMN-Ac-04 în profilaxia bolilor bacteriene ale albinelor
 • Concluzii
 • Recomandări practice
 • Bibliografie
 • Anexe
 • Declaraţia privind asumarea răspunderii
 • Curriculum vitae