Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Utilizarea preparatului "BIO-R" în pregătirea pentru operaţiile plastice pe perineu în vagin


Autor: Gladun Sergiu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Eugen Gladun
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 octombrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

prolaps genital, BIO-R, pregătire preoperatorie, profilaxia complicaţiilor, terapie hormonală de substituţie, microbiocenoza vaginului, imunitate.

Adnotare

Teza de doctor în medicină. Chişinău, 2009. Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii, bibliografia din 250 surse, 7 anexe, 120 de pagini de text de bază, 43 de figuri, 30 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Obstetrică şi ginecologie

Scopul lucrării: Studierea eficacităţii utilizării preparatului BIO-R în pregătirea de operaţii plastice pentru prolaps genital la femei în postmenopauză.

Obiectivele lucrării:
1. A studia dinamica schimbărilor imunităţii generale şi locale la aplicarea preoperatorie a preparatului BIO-R (grupa de bază), Estriolului (grupa de comparaţie) şi Linimentului de Sintomicină (grupa de control) la bolnavele cu prolaps genital.
2. A efectua studiul comparativ al dinamicii modificărilor microbiocenozei vaginale.
3. A studia dinamica schimbărilor morfologice din ţesuturile peretelui vaginal la bolnavele sub influenţa diverselor metode de pregătire preoperatorie.
4. A urmări evoluţia clinică a perioadei postoperatorii la toate trei grupe de paciente.

Metodologia cercetării: Studiul a fost prospectiv, randomizat şi simplu „orb”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică:
- S-a elaborat o metodă nouă de pregătire preoperatorie cu folosirea preparatului BIO-R.
- Pentru prima dată au fost obţinute dovezi veridice privind stimularea regenerării epiteliale eficiente şi ameliorarea microbiocenozei vaginului.
- S-a dovedit, că preparatul BIO-R, ameliorează indicii imunităţii locale şi contribuie la accelerarea proceselor de cicatrizare a plăgii.
- S-a stabilit reducerea ratei complicaţiilor postoperatorii la femeile cu prolaps genital.

Semnificaţia teoretică. Pentru prima dată a fost dovedită posibilitatea folosirii preparatului autohton BIO-R preoperator la bolnavele cu prolaps genital, demonstrînd ştiinţific acţiunea imunomodulatorie, de normalizare a biocenozei şi de stimulare a regenerării epiteliului vaginal.

Valoarea aplicativă a lucrării. Preparatul BIO-R se recomandă în condiţiile de ambulator la femeile de vîrstă avansată cu prolaps genital pentru pregătire preoperatorie înainte de operaţiile plastice pe perineu şi vagin. Metoda propusă nu are efecte adverse şi contraindicaţii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Metoda propusă e implementată în practica curativă a IMSP ICŞOSMşiC şi IMSP SRACSR, în cursul didactic obstetrical-ginecologic al FPM USMF.

Cuprins


1. Viziuni contemporane asupra problemei prolapsului organelor genitale interne la femei (reviul literaturii)
 • 1.1. Frecvenţa, etiologia, patogeneza, simptomatologia prolapsului genital la femei
 • 1.2. Clasificare. Metode contemporane de tratament al prolapsului genital la femei şi frecvenţa complicaţiilor postoperatorii
 • 1.3. Metodele de pregătire preoperatorie pentru operaţiile plastice vaginale la prolaps genital
 • 1.4. Efectele clinice ale extractului din biomasa cianobacteriilor Spirulina platensis – BIO-R

2. Materiale şi metode
 • 2.1. Particularităţile studiului şi caracteristica eşantionului
 • 2.2. Metode microbiologice de examinare
 • 2.3. Metode de studiere a parametrilor imuni
 • 2.4. Metode morfopatologice de cercetare
 • 2.5. Metodologia statistică a studiului clinic

3. Investigaţiile paraclinice efectuate pacientelor incluse în studiu
 • 3.1. Caracteristica statutului imun la femeile cu prolaps genital
 • 3.2. Modificările microbiocenozei vaginului sub influenţa diverselor metode de pregătire preoperatorie
 • 3.3. Particularităţile modificărilor histologice ale mucoasei vaginului în funcţie de metoda de pregătire preoperatorie aplicată femeilor cu prolaps genital în postmenopauză

4. Rezultatele tratamentului chirurgical la pacientele cu prolaps genital
 • 4.1. Caracteristica clinică a pacientelor examinate
 • 4.2. Metodele de tratament chirurgical aplicate la prolaps vaginal şi uterin
 • 4.3. Caracteristica evoluţiei perioadei postoperatorii la pacientele cu prolaps genital

5. Sinteza rezultatelor obţinute