Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 /

Teze, octombrie 2009

Teze [66]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Mitul personal şi conotaţiile lui în poezia contemporană filologie 01.10.2009
10.01.01 - Literatura română
D Managementul în îngrijirea şi dezvoltarea copilului până la vârsta de 5 ani medicină 01.10.2009
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Particularităţi clinico-evolutive ale bolii mixte a ţesutului conjunctiv şi elucidarea unor markeri genetici medicină 01.10.2009
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Aspecte manageriale şi economice în organizarea asistenţei medicale populaţiei la nivelul sectorului rural medicină 01.10.2009
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept drept 01.10.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Problemele securităţii economice a statelor mici în condiţiile globalizării” economie 01.10.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Optimizarea eficacităţi implementării avortului medicamentos în Republica Moldova medicină 01.10.2009
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Posibilităţile disecţiei endoscopice a venelor perforante în tratamentul insuficienţei venoase cronice severe medicină 01.10.2009
14.00.27 - Chirurgie
D Elaborarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul antrenamentului sportiv pedagogie 01.10.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Biotehnologii de cultivare a drojdiilor şi de obţinere a preparatelor sterolice biologie 01.10.2009
03.00.23 - Biotehnologie
D Corecţia funcţiei reproductive la pacientele cu sterilitate dezvoltată după intervenţiile chirurgicale la organele bazinului mic medicină 01.10.2009
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Incidenţa complicaţiilor neurologice la nou-născuţii prematuri cu masa extrem şi foarte mică cu infecţie intrauterină medicină 01.10.2009
14.00.13 - Neurologie
DH Asigurarea drepturilor persoanei în probatoriul penal drept 01.10.2009
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Criterii noetheriene pentru unele ecuaţii integrale în convoluţii cu nuclee polinomiale fizică-matematică 01.10.2009
01.01.01 - Analiză matematică
D Variabilitatea diafazică în cadrul unor serii stilistico-istorice filologie 01.10.2009
10.02.01 - Limba română
D Segmentarea comunicativa a enuntului în limba româna filologie 01.10.2009
10.02.01 - Limba română
D Decadenţa în literatura română filologie 01.10.2009
10.01.01 - Literatura română
D Alteritate şi identitate în jurnalul intim românesc filologie 01.10.2009
10.01.01 - Literatura română
DH Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale economie 01.10.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Diversitatea parazitozelor la păsările domestice şi modificările morfofiziologice la Gallus gallus domesticus după tratamentul antiparazitar biologie 01.10.2009
03.00.19 - Parazitologie, helmintologie
D Cercetarea proceselor de dezvoltare şi multiplicare microclonală in vitro la Actinidia chinensis Planch biologie 01.10.2009
03.00.05 - Botanică
D Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legislaţiei penale contemporane drept 01.10.2009
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Reabilitarea persoanei în procesul penal drept 01.10.2009
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor drept 01.10.2009
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Morfologia şi proprietăţile optice ale structurilor poroase în baza compuşilor semiconductori II-VI fizică-matematică 01.10.2009
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Aspecte de utilizare a uleului din seminţe de struguri în tratamentul complex al ulcerului duodenal medicină 01.10.2009
14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
D Inofensivitatea şi aspectele farmacologice ale preparatului entomologic IMUPURIN medicină 01.10.2009
14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
DH Strategia de dezvoltare a turismului internaţional în contextul proceselor de globalizare economie 01.10.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Problemele căutării sinelui în eseul secolului al XX-lea filologie 01.10.2009
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Influenţa rotaţiei (asolamentului, culturii permanente) şi fertilizanţilor asupra fertilităţii solului şi productivităţii grâului de toamnă şi sfeclei pentru zahăr agricultură 01.10.2009
06.01.01 - Agrotehnică
DH Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare a bolnavilor cu diformităţi scoliotice şi posttraumatice ale coloanei vertebrale medicină 01.10.2009
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Chimioterapia combinată cu Cisplatin în tratamentul cancerului mamar metastatic rezistent la antracicline medicină 01.10.2009
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
DH Convertizoare electroenergetice speciale tehnică 01.10.2009
05.09.01 - Electromecanică, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice
D Structuri şi strategii narative în proza lui Joseph Conrad filologie 01.10.2009
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Instrumentarul economic al infrastructurii pieţei (pe exemplul serviciilor financiare şi de asigurare) economie 01.10.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul investiţional – proces de sporire a competitivităţii şi dezvoltării inovaţiilor în telecomunicaţii economie 01.10.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficientizarea mecanismului de gestiune a piełei valorilor mobiliare în Republica Moldova economie 01.10.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Evoluţia dezvoltării economice a ţărilor europei centrale şi de est în perioada post-integrare economie 01.10.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Fundamentarea deciziilor de marketing la întreprinderile micului business din Republica Moldova economie 01.10.2009
08.00.06 - Marketing; logistică
D Eroul şi eroismul în cronografia moldovenească din secolul XVI filologie 01.10.2009
10.01.01 - Literatura română
D Biserica din ţara Moldovei din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea istorie 01.10.2009
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Domeniul mănăstiresc în ţara moldovei în a doua jumătate a secolului al XIV-lea – secolul al XVI-lea istorie 01.10.2009
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
DH Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de prestare a serviciilor financiare economie 01.10.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Evaluarea economico – financiară a proiectelor de investiţii în învăţământul preuniversitar de stat economie 01.10.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Rolul factorilor sociali în dezvoltarea comunităţilor rurale din Republica Moldova sociologie 01.10.2009
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
DH Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova drept 01.10.2009
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Managementul politicilor financiare publice de stimulare a businessului mic şi mijlociu economie 01.10.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Evaluarea prin teste docimologice a cunoştinţelor comunicative/literare ale elevilor pedagogie 01.10.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţile patologiei cardiovasculare în lupusul eritematos sistemic medicină 01.10.2009
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Contabilitatea resurselor naturale şi a explorării acestora economie 01.10.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Interconexiunea factorilor ecologici, mecanismelor patogenetice şi evoluţiei clinice în astmul bronşic la copii medicină 01.10.2009
14.00.09 - Pediatrie
D Impactul reglajului emoţional asupra activităţii de succes a educatorului psihologie 01.10.2009
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
DH Protecţia internaţională a drepturilor omului în conflictele armate drept 01.10.2009
12.00.10 - Drept internaţional public
D Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public drept 01.10.2009
12.00.10 - Drept internaţional public
D Particularităţile evoluţiei bolii litiazice la bolnavii cu ciroză hepatică medicină 01.10.2009
14.00.27 - Chirurgie
D Compuşi complecşi ai cuprului(ii) cu carbohidrazona aldehidei salicilice şi derivaţii ei chimie 01.10.2009
02.00.01 - Chimie anorganică
D Dezvoltarea competenţelor comunicative la elevii din învăţământul profesional în cadrul predării/învăţării limbii străine pedagogie 01.10.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Fenomene termoelectroconvective şi aspectele lor aplicative tehnică 01.10.2009
05.14.05 - Bazele teoretice ale termotehnicii
D Valoarea educaţională a etnografiei comunicării la nivelul universitar al limbii române pentru alolingvi pedagogie 01.10.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Unele aspecte ale succesiunii legale în Republica Moldova la etapa actuală drept 01.10.2009
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Aspecte metabolice în patogenia tiroiditei autoimune medicină 01.10.2009
03.00.04 - Biochimie
D Variantele anatomo-clinice ale joncţiunii pancreato-coledociene şi ale papilei Vater în alegerea procedeelor endoscopice de diagnostic şi tratament medicină 01.10.2009
14.00.27 - Chirurgie
DH Teoria şi metodologia educaţiei de gen pedagogie 01.10.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Apariţia şi evoluţia Teatrului de Operă în Moldova. Interpreţi şi spectacole (1918-2000) studiul artelor, culturologie 01.10.2009
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Fenomenul proprietăţii în contextul evoluţiei ordinii economice economie 01.10.2009
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Instituţiile juridice în procesul de formare a poporului român drept 01.10.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept