Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perspectiva utilizării extractului din juglans regia în prevenirea dereglărilor ioddeficitare


Autor: Natalia Dudnic
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Boris Melnic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 octombrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

glanda tiroidă, hipotiroidism, tiroxină, triiodtironină, tiocianat, Juglans regia.

Adnotare

Structura tezei:Întroducere, 4 capitole, 7 concluzii, recomandări practice, bibliografia conţine 142 surse bibliografice, 126 de pagini de text de bază, 30 de desene, 26 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: studiul acţiunii biologice a extractului din coji verzi de nucă (Juglans regia) în prevenirea dereglărilor ioddeficitare apărute pe fondul administrării tiocianatului.

Scopul lucrării este studierea efectului extractului din Juglans regia în prevenirea dereglărilor ioddeficitare apărute pe fondul administrării tiocianatului. Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele obiective: elaborarea modelului experimental de hipotireoză la şobolanii albi în scopul testării extractului din Juglans regia şi aprecierea indicilor hematologici, conţinutului glucozei şi colesterolului total în sînge pe fondul acţiunii tiocianatului, stabilirea variaţiei conţinutului hormonilor T3, T4 şi TSH, precum şi analiza histologică a glandei tiroide.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Unul din cele mai importante principii pentru studierea sistemului endocrin este utilizarea complexă a investigaţiilor, care vizează: aprecierea tulburărilor funcţionale prin măsurarea nivelului concentraţional al hormonului într-un fluid din organism; evidenţierea tulburărilor produse de alterarea homeostaziei hormonale asupra nivelului altor hormoni sau a unor constante metabolice; identificarea procesului ce a produs anomalia hormonală; vizualizarea imagistică a glandei afectate sau a tulburărilor morfologice induse de boală.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost obţinute date experimentale noi despre acţiunea tiocianatului asupra stării morfologice şi funcţionale a glandei tiroide, acţiunea lui asupra sintezei şi secreţiei hormonilor tiroidieni şi dinamica excreţiei renale a tiocianatului. S-a cercetat acţiunea extractului din coji verzi de nucă asupra unor indici hematologici, stării morfologice a epiteliului folicular, nivelului hormonilor T3, T4 şi TSH.

Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele experimentale obţinute permit de a susţine idea utilizării extractului din coji verzi de nucă în scopuri terapeutice şi de profilaxie a diferitor stări ioddeficitare a organismului uman.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: în procesul de activitate didactică, elaborarea temelor pentru proiectele de an şi tezelor de licenţă la Catedra Biologie Umană şi Animală a USM.

Cuprins


I. Reviul literaturii
 • 1.1 Caracteristica anatomică şi histologică a glandei tiroide
 • 1.2 Biosinteza hormonilor tiroidieni
 • 1.3 Acţiunea biologică a hormonilor tiroidieni
 • 1.4 Etiopatogenia maladiilor glandei tiroide.
 • 1.5 Rolul tiocianatului în etiologia dereglărilor ioddeficitare
 • 1.6 Importanţa culturii Juglans regia sub aspect medico-biologic

II. Materiale şi metode
 • 2.1 Metodologia cercetării ştiinţifice.
 • 2.2 Caracteristica obiectului de cercetare
 • 2.3 Caracteristica metodelor experimentale

III. Rezultatele obţinute
 • 3.1 Acţiunea intensităţii fumatului asupra conţinutului de tiocianat în urină
 • 3.2 Cercetarea acţiunii tiocianatului exogen asupra unor parametri fiziologici la animalele de laborator
 • 3.3 Cercetarea impactului extractului din Juglans regia asupra unor parametri fiziologici la animalele de laborator supuse acţiunii tiocianatului

IV. Discuţia rezultatelor obţinute
 • • Concluzii şi recomandări practice
 • • Bibliografie
 • • Anexe
 • • Declaraţia privind asumarea răspunderii
 • • CV al autorului