Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Atitudinea diagnostico-curativă în formaţiunile de volum ale glandelor suprarenale


Autor: Bujac Mariana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 octombrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Cuvinte Cheie

formaţiune de volum suprarenală, aldosterom, androsterom, corticosterom feocromocitom, adrenalectomie

Adnotare

Teza este expusă pe 133 pagini şi conţine întroducere, 6 capitole, bibliografie din 192 titluri, 30 de figuri şi 34 de tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 5 lucrări ştiinţifice.

Domeniul studiului. În teză sunt relatate rezultatele tratamentului chirurgical a 81 pacienţi cu FVS, precum şi managementul curativ a fiecărei forme nozologice în parte, trataţi în Clinica Chirurgie nr.2 a USMF „N.Testemiţanu” pe parcursul anilor 1996-2008, din care 19(23,46%) pacienţi cu aldosterom, 11(13,58%) pacienţi cu corticosterom, 9(11,11%) cu feocromocitom, 10(12,35%) cu androsterom şi 32(39,51%) pacienţi cu tumori hormonal-inactive.

Scopul studiului. Studierea particularităţilor clinico-paraclinice şi elaborarea tratamentului medico-chirurgical contemporan al pacienţilor cu formaţiuni de volum suprarenale. Obiectivele studiului. Examinarea evoluţiei şi particularităţilor clinice ale formaţiunilor de volum suprarenale în dependenţă de activitatea hormonală şi forma morfologică a lor, aprecierea comparativă a valorii diagnostice a testelor hormonale, metodelor imagistice şi explorărilor histologice în stabilirea diagnosticului pozitiv a tumorilor suprarenale, elaborarea indicaţiilor şi tehnicilor chirurgicale optimale în adrenalectomie şi s-a evaluat eficacitatea tratamentului chirurgical la pacienţii adrenalectomizaţi.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea lucrării. În procesul studiului s-a argumentat, că examenul hormonal şi imagistic (TC, RMN) sunt testele de bază pentru diagnosticul tumorilor suprarenale, au fost elaborate selectiv pentru fiecare formă nozologică algoritmele de diagnostic diferenţiat şi tratament, s-au argumentat metodele elective de tratament chirurgical (enucleaţie, rezecţie, adrenalectomie) în dependenţă de forma clinicomorfologică a tumorilor suprarenale, s-au stabilit criteriile de apreciere a calităţii vieţii în perioada postoperatorie a pacienţilor in dependenta de starea lor funcţională.

Semnificaţia teoretică. Studierea particularităţilor clinice ale pacienţilor cu FVS permite preîntâmpinarea dezvoltării complicaţiilor hemodinamice grave şi insuficienţei suprarenaliene în timpul şi după intervenţia chirugicală.

Valoarea aplicativă. Algoritmul de diagnostic şi tratament al formaţiunilor de volum suprarenale propus, a permis selectarea diferenţiata a metodelor de diagnostic, de pregătire preoperatorie si tratament chirurgical a pacienţilor cu tumori suprarenale. Implementarea tratamentului chirurgical a asigurat o calitate bună vieţii pacientului şi a dus la reabilitarea socio-familială şi profesională a majorităţii pacienţilor cercetaţi în studiu.

Implimentarea practică. Rezultatele studiului care includ algoritmii propuşi de diagnostic şi schemele de tratament preoperator, indicaţiile precizate pentru tratamentul chirurgical şi conduită postoperatorie au fost aplicate la toţi pacienţii cu formaţiuni de volum suprarenale trataţi în clinica Catedrei 2 Chirurgie şi a Clinicii de Endocrinologie în cadrul SCR.

Cuprins


I Revista literaturii contemporane
 • 1.1. Istoricul dezvoltării chirurgiei suprarenale
 • 1.2. Epidemiologia tumorilor suprarenale
 • 1.3. Etiopatogenia formaţiunilor de volum suprarenale
 • 1.4. Diagnosticul contemporan al formaţiunilor de volum suprarenale
 • 1.5. Concepţii de tratament contemporan al tumorilor suprarenale

II Caracteristica materialului clinic şi metodelor de investigaţie a bolnavilor cu tumori suprarenale
 • 2.1. Caracteristica clinică a bolnavilor incluşi în studiu
 • 2.2. Investigaţiile de laborator
 • 2.3. Investigaţiile imagistice
 • 2.4. Examenul histopatomorfologic

III Diagnosticul tumorilor suprarenale
 • 3.1. Simptomatologia în formaţiunile de volum suprarenale
 • 3.2. Investigaţiile de laborator
 • 3.3. Probe farmacologice
 • 3.4. Investigaţiile imagistice
 • 3.5. Algoritmul de diagnostic al formaţiunilor de volum suprarenale

IV Tratamentul chirurgical al tumorilor suprarenale
 • 4.1. Pregătirea preoperatorie a pacienţilor cu formaţiuni de volum suprarenale
 • 4.2. Tratamentul chirurgical a pacienţilor cu tumori suprarenale
 • 4.3. Tratamentul postoperatoriu a pacienţilor cu tumori suprarenale

V Schimbările morfopatologice în formaţiunile de volum suprarenale
 • 5.1. Schimbările patomorfologice în aldosterome
 • 5.2. Schimbările patomorfologice în corticosterome
 • 5.3.Schimbările patomorfologice în androsterome
 • 5.4. Schimbările patomorfologice în feocromocitome
 • 5.5. Schimbările patomorfologice în tumori hormonal-inactive

VI Rezultatele tratamentului chirurgical a pacienţilor cu formaţiuni de volum suprarenale
 • 6.1. Complicaţiile postoperatorii a pacienţilor adrenalectomizaţi
 • 6.2. Rezultatele tratamentului tardiv

Sinteza rezultatelor obţinute
Concluzii
Recomandări practice