Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte epidemiologice şi sociale ale infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova


Autor: Guţu Luminiţa
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Viorel Prisăcari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

supraveghere epidemiologică, infecţia HIV, SIDA, seropozitiv, proces epidemic, particularităţi epidemiologice, factori de risc, comunicare pentru schimbare comportamentală

Adnotare

Teza este expusă pe 133 pagini tehnoredactate şi se compune din: introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări practice, bibliografie din 208 numiri, 3 anexe, 31 tabele, 54 figuri.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: medicină, epidemiologie, 14.00.30.

Scopul lucrării: Optimizarea sistemului de supraveghere epidemiologică a infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova prin studierea particularităţilor epidemiologice şi evolutive ale acestei infecţii, de asemenea evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor, practicilor populaţiei republicii în prevenirea maladiei date.

Obiectivele de bază a lucrării: Studierea particularităţilor epidemiologice şi evolutive ale procesului epidemic prin infecţia HIV/SIDA în Republica Moldova; evaluarea cunoştinţelor referitor la epidemiologia infecţiei HIV/SIDA şi studierea particularităţilor comportamentale a populaţiei tinere din Republica Moldova; elaborarea propunerilor pentru optimizarea sistemului de măsuri antiepidemice în infecţia HIV/SIDA în Republica Moldova.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Au fost utilizate metode statistice de analiză epidemiologică; metodele epidemiologiei geografice cu utilizarea programelor computerizate standarde.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în determinarea particularităţilor epidemiologice şi evolutive ale procesului epidemic ale infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova, evaluarea factorilor de risc; aprecierea cunoştinţelor şi atitudinii tinerilor faţă de persoanele cu HIV. Semnificaţia teoretică a lucrării. Rezultatele obţinute contribuie la înţelegerea, pronosticarea şi optimizarea programelor de prevenţie şi stopare a răspândirii infecţiei HIV.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele vor contribui la cunoaşterea particularităţilor epidemiologice a infecţiei HIV, la formarea unui comportament corect al populaţiei faţă de persoanele cu HIV şi stabilizarea procesului epidemic al acestei maladii în Republica Moldova. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiilor au servit ca bază pentru elaborarea şi implementarea Programului Naţional de Profilaxie şi Control al infecţiei HIV/SIDA şi Infecţiilor cu Transmitere Sexuală pentru anii 2006-2010; sunt implementate în procesul didactic la catedra Epidemiologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Şcoala de Sănătate Publică şi Management, Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie.

Cuprins


1. Revista literaturii
 • 1.1 Epidemiologia infecţiei HIV/SIDA în lume
 • 1.2 ITS ca model de răspândire a infecţiei HIV/SIDA
 • 1.3 Pronosticul infecţiei HIV/SIDA
 • 1.4 Măsurile de stopare a epidemiei HIV/SIDA

2. MAteriale şi metode de cercetare

3. PArticularitâţile epidemiologice ale infecţiei hiv/sida în Republica Moldova

 • Concluzie

4. Evaluarea cunoştinţelor populaţiei republicii moldova cu referire la epidemiologia infecţiei HIV/SIDA
 • 4.1. Cunoştinţele tinerilor de 15-24 ani în epidemiologia infecţiei HIV/SIDA
 • 4.2 Cunoştinţele în epidemiologia infecţiei HIV/SIDA în diferite grupuri de populaţie
 • 4.2.1 Evaluarea cunoştinţelor elevilor referitor la infecţia HIV/SIDA
 • 4.2.2 Evaluarea cunoştinţelor recruţilor referitor la infecţia HIV/SIDA
 • 4.2.3 Evaluarea cunoştinţelor studenţilor referitor la infecţia HIV/SIDA
 • 4.2.4 Evaluarea cunoştinţelor asistentelor medicale referitor la infecţia HIV/SIDA
 • 4.2.5 Aprecierea surselor de informare referitor la infecţia HIV/SIDA a diferitor grupuri de populaţie
 • 4.3 Concluzie

5. Optimizarea sistemului de supraveghere epidemiologică a infecţiei hiv/sida în Republica MOldova