Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte clinico-paraclinice ale miopatiilor inflamatorii idiopatice


Autor: Vetrilă Snejana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Minodora Mazur
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 noiembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document2.86 Mb / în română

Cuvinte Cheie

miopatii inflamatorii idiopatice, polimiozită, dermatomiozită, manifestări clinice precoce, electromiografie, biopsie, scorul activităţii bolii, indexul lezării, variabile de valoare prognostică

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 96 pagini de text electronic şi se compartimentează în: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări practice. Teza este ilustrată cu 23 tabele, 29 figuri, 7 anexe, indicele bibliografic citează 215 de surse literare. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: reumatologie.

Scopul studiului: evaluarea particularităţilor clinico-evolutive şi aprecierea rolului indicilor paraclinici în diagnosticul miopatiilor inflamatorii idiopatice.

Obiectivele cercetării: evidenţierea particularităţilor clinice de debut al miopatiilor inflamatorii idiopatice, aprecierea anormalităţilor marcherilor biochimici şi imuno-inflamatorii la pacienţii cu polimiozită şi dermatomiozită, estimarea importanţei electromiografiei şi biopsiei musculare în diagnostic, particularizarea implicărilor organice şi sistemice, evaluarea informativităţii diagnostice a unui set de instrumente, determinarea variabilelor de valoare prognostică la pacienţi cu polimiozită şi dermatomiozită.

Metodologia cercetării ştiinţifice: în cadrul studiului au fost aplicate următoarele metode de cercetare: anchetare, examinare clinică, investigaţii paraclinice, cercetări speciale, procedee statistice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: s-a realizat un studiu de premieră asupra pacienţilor cu polimiozită şi dermatomiozită, pentru care s-a elaborat un program diagnostic sugestiv şi un model inedit de prognoză evolutivă a MII.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea metodelor de evaluare contemporană prin instrumente a pacienţilor cu miopatii inflamatorii idiopatice: testul muscular manual -MMT, scara analogică vizuală - VAS, scorul activităţii bolii - DAS şi indexul lezării - MDI.

Valoarea aplicativă: studiul a emis prototipul evaluării pacientului cu astenie şi/sau durere musculară după criteriile de diagnostic punctate pentru a depista miopatiile inflamatorii idiopatice.

Implementarea rezultatelor: principiile celor demonstrate de studiu au fost valorificate în procesul de instruire la Catedra Medicină Internă nr. 3 şi Clinica de Asistenţă Medicală Primară a USMF “Nicolae Testemiţanu” şi în practica cotidiană a secţiei IV a IMŞP Institutului de Cardiologie.

Cuprins


1. Conceptul modern asupra miopatiilor inflamatorii idiopatice
 • 1.1. Definiţie şi istoricul problemei
 • 1.2. Clasificare şi criterii de diagnostic ale MII
 • 1.3 Consemnări vizavi de epidemiologia, etiologia şi patogenia miopatiilor idiopatice
 • 1.4. Caracteristica clinică a pacienţilor cu miopatii inflamatorii idiopatice
 • 1.4.1. Exprimările clinice precoce ale MII
 • 1.4.2. Simptomatologia musculară, tegumentară şi osteo-articulară în PM şi DM
 • 1.4.3. Manifestările sistemice în cadrul PM şi DM
 • 1.5. Opţiuni contemporane în diagnosticul MII
 • 1.6. Instrumente moderne în evaluarea pacienţilor cu MII
 • 1.7. Paradigme clinice şi paraclinice ale polimiozitei şi dermatomiozitei
 • 1.8. Concluzii la capitolul 1.

2. Materialul şi metodele de cercetare
 • 2.1. Caracteristicele clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Metode de evaluare a pacienţilor conform criteriilor de diagnostic
 • 2.3. Investigaţii de laborator
 • 2.4. Examinări pentru aprecierea atingerilor organo-sistemice
 • 2.5. Metode de evaluare prin aplicarea instrumentelor
 • 2.6. Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute

3. Analiza caracterelor clinico - paraclinice ale polimiozitei şi dermatomiozitei
 • 3.1. Date generale ale pacienţilor cu PM şi DM
 • 3.2. Interpretarea perioadei de debut a PM şi DM
 • 3.3. Manifestările clinice ale polimiozitei şi dermatomiozitei
 • 3.4. Rezultatele evaluării conform criteriilor de diagnostic al PM şi DM
 • 3.5. Estimarea marcherilor biochimici şi imuno-inflamatorii la pacienţii cu PM şi DM
 • 3.6. Particularităţile de afectare a organelor şi sistemelor la pacienţii cu PM şi DM
 • 3.7. Consideraţiuni genuriale la pacienţii cu PM şi DM
 • 3.8. Rezultatele de evaluare prin instrumente a pacienţilor cu PM şi DM
 • 3.9. Estimări prognostice la pacienţii cu PM si DM
 • 3.10.Concluzii la capitolul 3.

4. Interpretarea particularităţilor clinico-evolutive ale miopatiilor inflamatorii idiopatice în contextul viziunilor moderne asupra acestor maladii
 • 4.1 Concluzii la capitolul 4.