Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea functionala si constructiva a malaxoarelor cu actiune continua cu organe de amestecare în forma de bare


Autor: Lungu Valeriu
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.05.04 - Maşini pentru construcţii, drumuri şi mine
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sergiu Andrievschi
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Cuvinte Cheie

amestec, bara, beton, continua, intensificare, malaxor, mortar, optimizare, planificare, suvoi

Adnotare

Teza include o introducere, cinci capitole (118 de pagini de text, 55 figuri, 12 tabele), concluzii generale, bibliografia (146 surse), 49 anexe.

Rezultatele obtinute sunt publicate în 43 de lucrari stiintifice.

Scopul lucrarii consta în determinarea modalitatii de intensificare a procesului de preparare a mixturilor de constructii în baza studiului teoretic si experimental în malaxoarele de tip nou cu actionare continua cu organe de lucru în forma de bare.

În lucrare este fundamentata teoretic si confirmata experimental ipoteza de intensificare a procesului de preparare a amestecurilor de constructie cu ajutorul malaxoarelor cu organe de lucru în forma de bare datorita divizarii multiple a materialului în suvoaie si îmbinarii imediate a lor, si repetarea acestor operatii.

Cercetarile s-au efectuat utilizând metodele statisticii matematice si teoriei probabilitatilor, metodele de planificare matematica a experimentelor multifactoriale, metodele tensometrice de înregistrare a rezistentei.

Este determinata influenta factorilor tehnologici si constructivi asupra procesului de deplasare circulara prin amestec a organelor de lucru în forma de bare fixate radial pe arborele malaxorului; sunt obtinute modele matematice multifactoriale care descriu dependenta rezistentei, productivitatii malaxorului si omogenitatii amestecului de parametrii cercetati.

Sunt elaborate si propuse constructii noi de malaxoare cu organe de lucru în forme de bare.

Sunt propuse rezultatele cercetarilor influentei factorilor tehnologici si constructivi asupra procesului de amestecare în forma de polinoame de gradul doi, nomograme care pot fi folosite la proiectarea si exploatarea malaxoarelor.

Este propusa metoda de optimizare a procesului de amestecare în malaxoarele cu bare. Încercarile malaxoarelor cu bare cu functionare continua cu parametrii optimali au demonstrat ca ele asigura un grad înalt de omogenitate al amestecului preparat, o durata de amestecare de trei ori mai mica si un consum de energie specific de 2–3 ori mai mic în comparatie cu malaxoarele cu palete.

Cuprins


1. STADIUL ACTUAL AL PROBLEMEI SI DETERMINAREA SARCINII CERCETARILOR
 • 1.1. Caracteristica procesului tehnologic de preparare a mixturilor de beton si de mortar
 • 1.2. Analiza metodelor de amestecare si a constructiilor existente ale organelor de amestecare
 • 1.3. Concluzii la capitolul

2. INTENSIFICAREA PROCESULUI DE AMESTECARE
 • 2.1. Metode de intensificare
 • 2.2. Geometria organelor de lucru
 • 2.3. Teoria procesului de amestecare
 • 2.4. Concluzii la capitolul

3.METODICA CERCETARII SI APARATURA UTILIZATA
 • 3.1. Metodica formalizarii tehnologiei de preparare a mixturilor
 • 3.2. Aplicarea teoriei matematice a planificarii experimentului
 • 3.3. Metode particulare si instalatii experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul

4. CERCETAREA REZISTENTEI LA ÎNAINTARE A ORGANELOR DE AMESTECARE ÎN FORMA DE BARE PRIN MEDIUL DE LUCRU
 • 4.1. Aprecierea legii de repartitie a rezistentei la înaintare a barei prin mediul de lucru
 • 4.2. Determinarea factorilor cu ponderea cea mai mare de influenta asupra rezistentei la înaintare
 • 4.3. Determinarea experimentala a rezistentei de înaintare a barelor
 • 4.4. Cercetarea influentei umiditatii amestecului si formei sectiunii barelor asupra rezistentei la înaintare
 • 4.5. Cercetarea influentei formei organelor de amestecare asupra rezistentei de amestecare
 • 4.6. Determinarea experimentala a momentului rezistent al malaxorului
 • 4.7. Nomograma pentru determinarea momentului rezistent al malaxoarelor cu organe de amestecare în forma de bare
 • 4.8. Concluzii la capitolul

5. OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PREPARARE A AMESTECULUI
 • 5.1. Productivitatea teoretica
 • 5.2. Cercetarea influentei parametrilor geometrici si tehnologici asupra productivitatii
 • 5.3. Nomograma pentru determinarea productivitatii malaxoarelor cu bare
 • 5.4. Determinarea migratiei particulelor materialului în procesul malaxarii
 • 5.5. Cercetarea influentei parametrilor geometrici si tehnologici asupra calitatii amestecurilor de mortar si de beton
 • 5.6. Nomograma pentru determinarea calitatii amestecului
 • 5.7. Metode constructive de evitare a blocarii organelor de amestecare
 • 5.8. Determinarea parametrilor optimali ai malaxorului si a puterii necesare
 • 5.9. Implementarea în productie si propuneri de aplicare în practica a rezultatelor obtinute
 • 5.10 Concluzii la capitolul