Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Transformarea antropica a cernoziomurilor tipice din stepa balti si actiuni privind minimalizarea consecintelor nefavorabile


Autor: Balan Tatiana
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.27 - Pedologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valerian Cerbari
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”
Consultant ştiinţific: Serafim Andrieş
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”
Instituţia: Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”
CSS: DH 61-03.00.27-25.12.03
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cernoziom, degradare, dehumificare, destructurare, compactare, biota, înţelenire, remedierea însuşirilor deteriorate

Adnotare

Teza este alcătuită din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 192 numiri, 21 anexe, 112 de pagini de text de bază, 35 figuri, 22 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele. Scopul lucrării constă în identificarea şi evaluarea cantitativă a transformării antropice cernoziomurilor tipice din Stepa Bălţi pentru elaborarea măsurilor de minimalizare a consecinţelor nefavorabile. Obiectivele: stabilirea etalonului de sol; identificarea schimbărilor în starea de calitate a cernoziomurilor tipice arabile; măsuri de remediere a însuşirilor solurilor.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Identificarea schimbărilor negative a însuşirilor cernoziomurilor tipice arabile şi elaborarea măsurilor de remediere a acestora a fost efectuată prin compararea lor cu însuşirile solului-etalon şi solurilor postarabile înţelenite 15 şi 30 de ani.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. S-a obţinut informaţie nouă privind degradarea însuşirilor fizice, fizico-chimice şi chimice a cernoziomurilor tipice argilo-lutoase din Stepa Bălţi şi s-au testat măsuri fitoameliorative pentru minimalizarea schimbărilor nefavorabile.

Semnificaţia teoretică. Au fost obţinute date privind evoluţia însuşirilor cernoziomului tipic în rezultatul impactului antropic şi schimbării fazelor de pedogeneză. S-a evaluat acţiunea fitoameliorativă a vegetaţiei de stepă în remedierea proprietăţilor solurilor.

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele tezei vor fi utilizate pentru perfecţionarea sistemului de utilizare raţională a cernoziomurilor tipice, la predarea cursurilor “pedologie generală (aplicativă)”, agropedologie, agroecologie în instituţiile de învăţământ, la efectuarea tezelor de licenţă a studenţilor în domeniul pedologiei şi agroecologiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor sunt utilizate la elaborarea “Monitoringului calităţii solurilor Republicii Moldova (baza de date, concluzii, prognoze, recomandări)”, la prognozarea scenariilor de modificare a însuşirilor cernoziomurilor tipice în diferite sisteme de agricultură şi la argumentarea ştiinţifică a sistemului de agricultură durabilă.