Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ungureanu Valentin, doctor habilitat, profesor universitarUngureanu Valentin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:11 noiembrie 2011, nr.1318
Specialităţi abilitate: 06.01.03 - Agropedologie
06.01.15 - Agroecologie

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Caracteristica și evaluarea indicilor ecopedologici fizico-mecanici a agroecosistemelor Moldovei Centrale 06.01.15 UASM conducător
consultant
Andriucă Valentina
27.12.2018

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Variaţia unor indici ai agroecosistemelor sub influenţa factorilor climatici şi agrofitotehnici 06.01.15 UASM conducător 11.11.2011
D Modificarea indicilor fertilităţii cernoziomului carbonatic şi a productivităţii florii-soarelui sub influenţa sistemelor de fertilizare în asolament de cîmp 06.01.04 consultant 28.02.2008