Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Aspecte clinico-diagnostice ale tumorilor maligne secundare cu focare primare necunoscute


Autor: Pihut Oxana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Mereuţa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Iraida Iacovleva
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
CSS: DH 52-14.00.14-27.03.08
Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Cuvinte Cheie

algoritm diagnostic, tumoare malignă metastazică cu focar primar necunoscut

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii, bibliografia din 297 surse, 120 de pagini de text de bază, 36 tabele, 14 figuri, 4 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice, 2 brevete de invenţie.

Domeniul de studiu: oncologie.

Scopul cercetării. A optimiza identificarea focarului primar la bolnavii cu metastaze fără punct de plecarea cunoscut prin elaborarea algoritmului de diagnostic. Metodologia cercetării ştiinţifice: in studiu au fost inclişi 238 de pacienţi cu metastaze ale tumorilor maligne fără focar primar dipistat, care au fost divizaţi în 2 grupe: 91 de pacienţi cu metastaze solitare ale organelor, ţesuturilor, g/l şi 147 de pacienţi cu afectare sicncronă.

Obiectivele lucrării:
1. Studierea frecvenţei şi caracterului afectării cu metastaze a ganglionilor limfatici, organelor şi ţesuturilor la pacienţii cu focar primar nedeterminat.
2. Evidenţierea specificului evoluţiei naturale a bolii în funcţie de localizarea metastazelor.
3. Evaluarea particularităţilor morfologice ale metastazelor tumorilor maligne cu focar primar neidentificat.
4. Elaborarea unui complex optimal de măsuri clinico-diagnostice, aprecierea consecutivităţii lor şi argumentarea utilizării acestora în funcţie de localizarea şi răspândirea afecţiunii tumorale şi structuii histologice a tumorii.
5. Argumentarea ştiinţifică a unui algoritm de diagnostic pentru bolnavii care prezintă metastaze cu focar primar neidentificat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost elaborat algoritmul de diagnostic de depistare a tumorii primare la pacienţii cu metastaze de tumore malignă fără focarul primar depistat.

Semnificaţia teoretică. Elaborarea algoritmului de diagnostic la bolnavii afectaţi de procesul malign metastatic cu punct de plecare necunoscut permite a optimiză volumul de explorari paraclinice pentru identificarea focarului primar şi da posibilitatea a efectua tratamentul specific.

Valoarea aplicativă ale lucrării: 1. A fost implementat în practica oncologică algoritmul de diagnostic de dipestarea a tumorii primare la pacienţii cu metastaze de tumore malignă fără focarul primar depistat. 2. A fost implementat în practică algoritmul de determinare a marcherilor tumorali la pacienţii cu metastaze de tumore malignă fără focarul primar depistat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au permis perfecţionarea diagnosticului tumorii primare atât în clinica ISMP IOM, cât şi în condiţiile policlinicilor specializate şi ale cabinetelor oncologice raionale.

Cuprins


1. ABORDĂRI MODERNE ÎN DIAGNOSTICAREA ŞI TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU METASTAZE ALE TUMORILOR MALIGNE CU FOCAR PRIMAR NEIDENTIFICAT (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Aspecte generale
 • 1.2. Metode de diagnostic
 • 1.3. Examinarea morfologică
 • 1.4. Rolul marcherilor tumorali în diagnosticul focarului primar
 • 1.5. Răspăndirea procesului tumoral
 • 1.6. Factorii de prognostic

2. MATERIALUL CLINIC ŞI METODELE DE INVESTIGAŢIE.
 • 2.1. Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.2. Descrierea investigaţiilor clinico-instrumentale aplicate
 • 2.3. Procesarea statistică a materialului investigativ

3. AFECTAREA CU METASTAZE A GANGLIONILOR LIMFATICI, ORGANELOR ŞI ŢESUTURILOR CU FOCAR PRIMAR NEIDENTIFICAT
 • 3. 1. Afectarea izolată cu metastaze a ganglionilor limfatici, organelor şi ţesuturilor cu focar primar neidentificat
  • 3.1.1. Ganglioni limfatici axilari
  • 3.1.2. Ganglioni limfatici inghinali
  • 3.1.3. Oasele scheletului
  • 3.1.4. Ficatul
  • 3.1.5. Plămîni
  • 3.1.6. Metastaze în organele cavităţii abdominale(cu excepţia ficat)
  • 3.1.7. Ţesuturile moi
 • 3.2. Afectarea sincronă cu metastaze a ganglionilor limfatici, organelor şi ţesuturilor cu focar primar neidentificat.
  • 3.2.1. Afectarea sincronă a ganglionilor limfatici
  • 3.2.2. Afectarea metastazică sincronă a organelor şi grupurilor de gangl. limfatici cu focar primar neidentificat

4. ALGORITMUL CERCETĂRII DIAGNOSTICE CU AFECŢIUNE METASTATICĂ FĂRĂ FOCAR PRIMAR DEPISTAT