Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Contribuţii la elaborarea şi cercetarea rotorului eolian elicoidal


Autor: Ciupercă Rodion
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Bostan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document7.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sistem energetic eolian; turbină eoliană; VAWT şi HAWT (turbină eoliană cu ax vertical şi orizontal); rotor Darrieus; rotor Savonius; REEV şi REEV–C (rotor eolian elicoidal cu ax vertical şi varianta combinată a acestuia); CFD (computational fluid dynamics); ANSYS CFX; element finit; LabVIEW; generator cu magneţi permanenţi

Adnotare

Teza cuprinde introducere, cinci capitole, concluzii, 205 de titluri bibliografie, anexe, 162 pagini text de bază, inclusiv 134 de figuri şi 15 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 26 de lucrări ştiinţifice, dintre care 7 lucrări ca unic autor, 8 lucrări în reviste recenzate şi 6 brevete de invenţie.

Domeniul de studiu se referă la conversia energiei eoliene şi anume la turbinele eoliene cu ax vertical de putere mică.

Scopul tezei: Elaborarea organului de lucru eolian cu ax vertical cu eficienţă sporită de conversie a energiei pentru asigurarea necesităţilor energetice ale consumatorilor individuali.

Obiective: elaborarea conceptului organului de lucru eolian, care ar asigura un coeficient sporit de conversie a energiei eoliene caracteristice cadastrului de viteze în Republica Moldova; elaborarea modelului matematic şi optimizarea parametrilor geometrico-cinematici ai organului de lucru eolian prin metode de calcul numeric; fabricarea prototipului experimental şi a instalaţiei pentru încercări; elaborarea metodicii şi cercetarea experimentală a prototipului privind identificarea caracteristicilor nivelului tehnic.

Noutatea şi originalitatea şiinifică rezidă în elaborarea: conceptului rotorului eolian combinat cu element elicoidal al palelor (REEV–C), protejat prin 2 brevete de invenţie în RM şi în curs de brevetare în România; modelului matematic al rotorului propus; calculului numeric (elementului finit) în vederea optimizării rotorului eolian în mediul ANSYS CFX; tehnologiei industriale de fabricare a palelor elicoidale cu profil aerodinamic al REEV–C din materiale compozite; metodicii de cercetare experimentală a parametrilor funcţionali ai TE în condiţii de aer liber.

Semnificaţia teoretic a lucrării constă în elaborarea modelului matematic, pentru cazul REEV, în a cărui bază a fost elaborată un cod în mediul MATLAB, necesar la etapa de proiectare a turbinelor eoliene cu ax vertical în vederea optimizării acesteia ăi estimrii potenialului energetic. În teză a fost abordat cercetarea teoretică CFD a interaciunii fluxului de aer cu rotorul eolian şi obţinute tablourile de curgere, a căror analiză a permis optimizarea constructivă a REEV.

Valoarea aplicativă a lucărriiconstă în proiectarea şi fabricarea modelului experimental al REEV–C, care va sta la baza elaborării prototipului industrial al turbinei eoliene cu REEV. A fost propusă tehnologia industrială de fabricare a palelor elicoidale cu profil aerodinamic din materiale compozite atât pentru rotorul Darrieus, cât şi pentru rotorul Savonius. În vederea stabilirii parametrilor funcţionali ai REEV în condiţii de aer liber, a fost elaborat un program detaliat de efectuare a cercetărilor experimentale prin utilizarea echipamentului modern de achiziţie şi prelucrare a datelor în mediul LabVIEW, fapt ce a permis validarea modelului matematic elaborat. În acelaşi timp, au fost realizate formele industriale pentru obţinerea palelor elicoidale ale rotorului eolian, care va permite pe viitor fabricarea în serie a turbinelor eoliene cu rotorul propus, apt pentru a fi integrat în diverse sisteme de conversie a energiei eoliene, răspunzând astfel la necesităţile consumatorului autohton.