Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Particularităţile expertizei medicale a vitalităţii în tulburări mentale şi de comportament


Autor: Israfilov Marina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Tudor Grejdianu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Mircea Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dizabilitate, tulburări mentale şi de comportament, deficienţe funcţionale, invaliditate, expertiză medicală, reintegrare socio-profesională

Adnotare

Teza este expusă pe 152 de pagini, tehnoredactată la calculator şi include: introducerea; cinci capitole; concluzii şi recomandări practice. Materialul ilustrativ include 19 tabele, 21 de figuri, 5 anexe, iar bibliografia citează 148 de surse literare. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Obiectul de studiu – pacienţii cu tulburări mentale şi de comportament, cărora li s-a acordat grad de invaliditate. Subiectul cercetării a cuprins particularităţile obiectului de studiu, precum şi consolidarea managementului serviciului de expertiză medicală a vitalităţii pentru invalizii cu tulburări mentale. Scopul: evaluarea particularităţilor procesului de expertizare/reexpertizare a persoanelor cu tulburări mentale şi argumentarea măsurilor de optimizare a acestuia. Obiectivele studiului:1) studierea structurii şi evoluţiei indicatorilor invalidităţii primare la adulţi prin tulburări mentale şi de comportament în Republica Moldova pentru anii 2001-2006; 2) studierea particularităţilor expertizei medicale a vitalităţii în tulburări mentale şi de comportament în R M; 3) analiza factorilor care influenţează procesul de expertiză medicală în baza aspectelor social-profesionale ale lucrătorilor acestui serviciu;4) caracteristica medico-socială a invalizilor cu tulburări mentale şi de comportament; 5) elaborarea măsurilor manageriale în vederea optimizării serviciului de expertiză medicală a vitalităţii a persoanelor cu dizabilităţi mentale şi de comportament. Studiul descris în lucrarea de faţă, după caracterul său, este de tip observaţional – descriptiv. Genul cercetării: parţială, prin studierea unei părţi din „universul statistic”. Metoda de selecţie: randomizată simplă, randomizată stratificată. În premieră sa efectuat o cercetare complexă a nivelului şi structurii indicatorilor invalidităţii la adulţi prin tulburări mentale în Republica Moldova, a particularităţilor procesului de EMV cu evaluarea puterii de influenţă a diferitor factori medicali şi sociali asupra acestuia prin metoda analizei dispersionale, a caracteristicii social-profesionale a medicilor din domeniu expertizei medicale a vitalităţii, a situaţiei medico-sociale şi economice a invalizilor cu tulburări mentale. Rezultatele studiului au fost utilizate ca referinţă şi implementate ca recomandări metodice la elaborarea „Programului naţional de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2007-2009”, „ Programului Naţional privind sănătatea mentală pentru anii 2007-2011”, la elaborarea actelor normative privind intervenţiile necesare pentru sporirea calităţii asistenţei medico-sociale a persoanelor cu dizabilităţi mentale în cadrul CREMV.

Cuprins


1. ASPECTE ACTUALE ALE EXPERTIZEI MEDICALE A VITALITĂŢII PERSOANELOR CU TULBURĂRI MENTALE ŞI DE COMPORTAMENT
 • bbb
 • 1.1. Consideraţii generale
 • 1.2. Evoluţia istorico-teoretică a formării serviciului de expertiză medicală şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi
 • 1.3. Impactul socio - economic în cazul dizabilităţilor mentale şi de comportament ......
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodologia de selectare şi de proiectare a eşantionului de studiu
 • 2.3. Metodologia cercetării prin aplicarea analizei SWOT
 • 2.4. Metodologia cercetării prin aplicarea analizei dispersionale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. INVALIDITATEA PRIN TULBURĂRI MENTALE ŞI DE COMPORTAMENT ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Caracteristica comparativă a nivelului şi structurii invalidităţii prin tulburări mentale şi de comportament .
 • 3.2. Evaluarea puterii factorilor cu influenţă asupra procesului de expertiză medicală (algoritmul biometric)
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE EXPERTIZEI MEDICALE A VITALITĂŢII ÎN TULBURĂRI MENTALE ŞI DE COMPORTAMENT LA ADULŢI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Aspecte metodologice de expertiză medicală a vitalităţii a pacienţilor cu tulburări mentale şi de comportament
 • 4.2. Caracteristica social-profesională a lucrătorilor medicali din serviciul de expertiză medicală a vitalităţii
 • 4.3. Caracteristica socio-economică a invalizilor cu tulburări mentale şi de comportament
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. TEHNICI DE EVALUARE A DIZABILITĂŢII ŞI METODE DE REABILITARE MEDICO-PSIHOSOCIALĂ
 • 5.1. Determinarea şi evaluarea dizabilităţii cauzată de schizofrenie
 • 5.2. Estimarea comparativă a cuantumului pensiei prin metoda tradiţională folosită şi prin implementarea evaluării procentuale a dizabilităţii
 • 5.3. Reabilitarea medico-psihosocială a persoanelor cu dizabilităţi cauzate de tulburări mentale şi de comportament în cadrul serviciului de expertiză medicală
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI