Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Influenţa calităţii materialului săditor asupra dezvoltării şi productivităţii viţei de vie


Autor: Cara Serghei
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.08 - Viticultură
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nicolae Perstniov
doctor habilitat
Consultant ştiinţific: Antonina Derendovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 62-06.01.08-27.03.08
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română
Adobe PDF document0.29 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

Viţa de vie, Cabernet Sauvignon Cl R5, Portaltoi, Altoi, Productivitate, Calitate, Regenerare, Viţe, Butaşi, Recolta

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie - 188 surse de informare, 6 anexe, 123 pagini de text de bază, 35 tabele, 32 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 06.01.08 – viticultură.

Scopul cercetărilor: studierea calităţii diferenţiate a butaşilor, viţelor, butucilor şi elaborarea unor elemente tehnologice de reducere a influenţei acestui efect asupra viabilităţii şi productivităţii plantaţiilor viticole de clona R5 a soiului Cabernet Sauvignon, în zona de Sud a Republicii Moldova.

Noutatea ştiinţifică a lucrării. A fost stabilită importanţa teoretică şi practică a calităţii diferen-ţiate a butaşilor de portaltoi pe lungimea corzii şi a butaşilor de altoi cu sau fără cârcel în producerea materialului săditor viticol. Pentru prima dată în condiţiile zonei de Sud a Republicii Moldova s-a stabilit postacţiunea calităţii diferenţiate a materialului de înmulţire viticol la dezvoltarea, productivitatea plantaţiilor tinere, de asemenea şi durata de creare a formei butucilor de soiul Cabernet Sauvignon Clona R5. S-au stabilit căile de utilizare raţională a procedeelor agrotehnice, ce ţin de pregătirea viţelor pentru plantare şi înfiinţare a plantaţiilor viticole omogene în dezvoltare şi după productivitate.

Semnificaţa teoretică. Rezultatele experimentale obţinute îşi aduc un anumit aport în cercetările ce ţin de studierea influenţei calităţii diferenţiate a butaşilor de portaltoi şi altoi asupra randamentului şcolii de viţe, gradului de prindere la locul permanent, creşterii şi dezvoltării butucilor de soiul Cabernet Sauvignon Cl R5 la etapa intrării pe rod.

Valoarea aplicativă a lucrării. Au fost perfecţionate procedeele de utilizare raţională a lăstarilor de altoi şi portaltoi, pregătirea viţelor pentru plantare şi înfiinţarea plantaţiilor viticole în scopul sporirii productivităţii acestora.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice reflectate în teza de doctor au fost implementate în producerea materialului săditor viticol şi plantarea acestora la locul definitiv în plantaţiile viticole în SA «Tomai-Vinex» în anii 2004-2009.