Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cuharschi Mihail, doctor habilitat, conferenţiar cercetătorCuharschi Mihail, doctor habilitat, conferenţiar cercetător


Instituţia:Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Abilitare:29 septembrie 2006, nr.668
Specialităţi abilitate: 06.01.08 - Viticultură

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Crearea hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) cu rezistenţă sporită faţă de factorii biotici şi abiotici 06.01.05 IGFPP membru CSS
consultant
Găina Boris
consultant
Botnari Vasile
08.09.2017
D Optimizarea unor procedee tehnologice la cultivarea soiurilor de struguri pentru masă 06.01.08 ISPHTA conducător 24.10.2017