Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile epidemiologice, clinico-morfologice şi chirurgicale ale adenomului şi carcinomului glandei tiroide


Autor: Ţîbîrnă Andrei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Anatolie Cernîi
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
CSS: DH 52-14.00.14-27.03.08
Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document2.09 Mb / în română

Cuvinte Cheie

glanda tiroidă, cancer, adenom, epidemiologie, ecografie, citologie, histopatologie, imunohistochimie, microscopie electronică, chirurgie

Adnotare

Structura tezei: întroducere, 6 capitole, concluzii, bibliografia din 170 de lucrări, 1 anexă, 157 pagini de text de bază, 98 figuri, 20 tabele. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 17 lucrări ştiinţifice şi 2 brevete de invenţie.

Domeniul de studiu şi scopul lucrării. Cercetările realizate sunt din domeniul oncologiei, se referă în special la aspectele evolutive, de diagnostic şi tratament chirurgical al adenomului şi cancerului tiroidian. Scopul lucrării a constat în evidenţierea relaţiilor dintre adenom şi cancer de tiroidă prin investigaţii epidemiologice, morfologice şi clinice, precum şi în soluţionarea problemelor de tratament chirurgical al acestora patologii tiroidiene.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost evidenţiate noi aspecte epidemiologice ale morbidităţii prin cancer de tiroidă în funcţie de poluarea teritorială a republicii cu izotopi şi a fost stabilită evoluţia frecventă a cancerului pe fond de adenom folicular. Prin aprecierea indicilor de sensibilitate şi specificitate a diferitor metode investigative a fost elaborat un algoritm de diagnostic al patologiilor nodulare tiroidiene. Au fost elaborate noi procedee chirurgicale cu scopul prevenirii complicaţiilor postoperatorii şi ameliorarea tratamentului cancerului tiroidian.

Semnificaţia teoretică. Pentru prima dată a fost întreprinsă o abordare metodologică complexă a particularităţilor evolutive ale cancerului tiroidian, atât în diferite perioade de timp, cât şi referitor la fundalul tisular predispus malignizării. Pentru prima dată s-a realizat distingerea prin criterii imunohistochimice a adenomului în care au apărut celule foliculare atipice de adenomul cu prezenţa focarelor de cancer şi a fost pusă în evidenţă o categorie nouă de carcinom, cel cu tranziţie epitelio-mezenchimală a tirocitelor. A fost elaborat un nou procedeu chirurgical, care constă în implantarea glandelor paratiroidiene în muşchii cervicali.

Rezultate obţinute. Studiul epidemiologic a fost axat pe 2411 bolnavide cancer tiroidian şi 2543 pacienţi cu patologii benigne ale tiroidei. În studiul clinico-morfologic au fost incluşi 534 de pacienţi la care cancerul s-adezvoltat pe fond de adenom şi struma Hashimoto. În baza cercetărilor epidemiologice, în R. Moldova s-a constatat o creştere în ultimii ani a incidenţei prin patologii tiroidiene, îndeosebi de accentuată la femei. Ca factori majori, incriminaţi în creşterea incidenţei, pot fi consideraţi, conform datelor obţinute, poluarea cu izotopi de Cs137 şi I131, de asemenea, carenţa de iod în apă şi sol. A fost elaborat un algoritm de diagnostic al formaţiunilor nodulare tiroidiene, care cuprinde examenul clinic, scintigrafic, ecografic şi citologic prin puncţie ecoghidată. A fost demonstrată importanţa investigaţiilor imunohistochimice şi electronomicroscopice în diagnosticul formaţiunilor tiroidiene şi în aprecierea gradului de diferenţiere a carcinoamelor de tiroidă. În tratametnul chirurgical al pacienţilor cu patologie nodulară a glandei tiroide, cele mai adecvate şi organomenajante sau dovedit afi operaţiile extrafasciale, care au asigurat ablastia şi radicalitatea, păstrându-se totodată funcţia hormonală a ţesutului tiroidian restant şi calitatea bună a vieţii. Operaţiile organomenajante ralizate au permis obţinerea unei rate de supravieţuire de 5 ani la 98,7% pacienţi.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI ÎN EIDEMIOLOGIE, RELAŢII CLINICO-MORFOLOGICE, DIAGNOSTICUL ŞI CHIRURGIA PATOLOGIEI NODULARE ŞI CANCERUL GLANDEI TIROIDE
 • Revista literaturii.
 • 1.1. Generalităţi
 • 1.2. Aspecte epidemiologice şi statistica adenomului şi cancerului tiroidian.
 • 1.3. Etiopatogenia adenomului tiroidian şi a cancerului. Activitatea funcţională a GT
 • 1.4. Particularităţile clinico-morfologice ale adenomului şi cancerului tiroidian.
 • 1.5. Particularităţile clinice şi de diagnosticale adenomului şi cancerului GT.
 • 1.6. Aspectele tratamentului chirurgical ale adenomului şi cancerului tiroidian.
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL CLINIC ŞI METODELE DE INVESTIGAŢIE
 • 2.1. Caracteristica generală a observărilor clinice incadrate în studiu
 • 2.2. Descrierea investigaţiilor clinico-instrumentale aplicate la pacienţii din lotul de studiu
 • 2.3. Tratamentul chirurgical aplicat
 • 2.4. Examen clinic al pacienţilor cu formaţiuni nodular difuze ale glandei tiroide.
 • 2.5. Examen de laborator în diagnosticul formaţiunilor nodular nodular difuze ale GT
 • 2.6. Prelucrarea statistică
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE MORBIDITĂŢII PRIN ADENOM ŞI CANCER TIROIDIAN ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Analiza datelor incidenţei prin patologii nodulare tiroidiene în R.Moldova în perioada anilor 1995-2008
 • 3.2. Corelarea indicilor morbidităţii în raport cu principalii factori de risc…
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ELABORAREA ALGORITMULUI DE DIAGNOSTIC AL ADENOMULUI ŞI CANCERULUI GLANDEI TIROIDE
 • 4.1. Manifestările clinice ale adenomului şi cancerului tiroidian.
 • 4.2. Rolul ultrasonografiei în diagnosticul formaţiunilor nodulare al GT
 • 4.3. Rolul scintigrafiei în diagnosticul patologiilor nodulare ale GT
 • 4.4. Rolul tomografiei computerizate în diagnosticul formaţiunilor nodular-difuze ale GT
 • 4.5. Examenul citologic şi rolul lui în diagnosticul formaţiunilor nodulare ale glandei tiroide
 • 4.6. Sinteza algoritmului de diagnostic al patologiilor nodulare ale glandei tiroide.
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. PARTICULARITĂŢILE MICROSCOPICE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE ALE ADENOMULUI ŞI CANCERULUI GLANDEI TIROIDE
 • 5.1. Tipurile histologice de tumori.
 • 5.2. Particularităţile imunohistochimice ale adenomului şi cancerului glandei tiroide
 • 5.2.1. Expresia peroxidazei.
 • 5.2.2. Expresia tirioglobulinei.
 • 5.2.3. Expresia Keratinei şi vimentinei.
 • 5.2.4. Detectarea prin cercetări imunohistochimice a invaziei vasculare.
 • 5.3. Particularităţi electronomicroscopice a tumorilor tiroidiene.
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5.

6. TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL PACIENŢILOR CU PATOLOGII NODULARE ŞI CARCINOM TIROIDIAN
 • 6.1. Intervenţiile chirurgicale aplicate in tratamentul pacienţilor din lotul de studiu
 • 6.2. Descrierea operaţiei “rezecţia glandei tiroide”
 • 6.3. Descrierea operaţiei “rezecţia maximal subtotală a glandei tiroide”
 • 6.4. Complicaţiile
 • 6.5. Analiza rezultatelor la distanţă a tratamentului
 • 6.6. Concluzii la capitolul 6

7. DISCUŢII ŞI SINTEZĂ