Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dinamica constituirii bacteriocenozei tractului gastrointestinal la copii în perioada postnatală timpurie şi menţinerea ei la nivel sanogen


Autor: Velciu Aliona
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Maria Timoşco
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM
Consultant ştiinţific: Valentina Ciochină
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM
CSS: DH 07-03.00.13-27.03.08
Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Cuvinte Cheie

bacteriocenoza intestinului, populare, constituire, reconstituire şi menţinere, stare sanogenă, dismicrobism, probiotice, asociaţie de microorganisme

Adnotare

Teza este expusă pe 93 pagini de text de bază, cuprinde: introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografia – 215 surse citate, 16 tabele, 7 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Scopul: studierea dinamicii şi specificului procesului de constituire a bacteriocenozei intestinale la copii în perioada postnatală timpurie şi elaborarea procedeelor de menţinere a ei la nivel sanogen.

Obiectivele lucrării: studierea procesului de constituire a bacteriocenozei intestinale; particularităţilor componenţei bacteriocenozei intestinale în funcţie de tipul de alimentaţie şi disfuncţiile intestinale cu caracter diareic; elaborarea metodei expres de determinare a stării bacteriocenozei intestinale, tehnologiei de creare a asociaţiilor de microorganisme probiotice; constituirea şi menţinerea dirijată a microflorei la copii în ontogeneza postnatală timpurie.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Lucrarea este bazată pe următoarele concepte privind: crearea şi menţinerea dirijată a sănătăţii omului; constituirea bacteriocenozei intestinale şi colonizării tractului gastrointestinal cu unele genuri de microorganisme; rolul unor specii de microorganisme în menţinerea sănătăţii macroorganismului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră a fost elaborată asociaţia policomponentă de microorganisme cu proprietăţi probiotice ”Bistlac”, care asigură constituirea şi menţinerea dirijată a bacteriocenozei intestinale la copii de vârstă fragedă la nivel sanogen.

Semnificaţia teoretică constă în stabilirea legităţii populării tractului digestiv cu reprezentanţi ai diferitor genuri de microorganisme în diverse condiţii, în elaborarea unui concept nou, conform căruia inocularea, constituirea şi menţinerea microbiocenozei tractului digestiv pot fi efectuate în mod dirijat cu asociaţii de bacterii probiotice, cu capacităţi adezive sporite şi activitate antagonistă înaltă.

Valoarea aplicativă. Au fost determinate perioadele critice în constituirea microbiocenozei intestinale şi elaborat procedeul de populare şi menţinere dirijată a microflorei probiotice şi o metodă expres de testare a stării sanogene a bacteriocenozei intestinale şi/sau dismicrobismului compensat.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND DINAMICA CONSTITUIRII BACTERIOCENOZEI TRACTULUI GASTROINTESTINAL LA COPII ÎN PERIOADA POSTNATALĂ TIMPURIE ŞI MENŢINEREA EI LA NIVEL SANOGEN
 • 1.1. Rolul florei microbiene intestinale în menţinerea statusului sanogen al organismului
 • 1.2. Bacteriocenoza tractului gastrointestinal la copii în perioada postnatală timpurie. Factorii ce contribuie la dezvoltarea dereglărilor funcţionale ale tractului gastrointestinal şi frecvenţa lor

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Metoda determinării statusului funcţional al tractului gastrointestinal la copii.
 • 2.2. Determinarea indicilor calitativi ai bacteriocenozei intestinale la copii.
  • 2.2.1. Izolarea tulpinilor pure de microorganisme
  • 2.2.2. Capacităţile adezive ale tulpinilor de bacterii obligative tractului gastrointestinal.
  • 2.2.3. Evidenţierea nivelului activităţii antagoniste a tulpinilor de bacterii obligative tractului gastrointestinal faţă de unii reprezentanţi ai florei microbiene condiţional-patogene şi patogene
 • 2.3. Determinarea indicilor cantitativi ai bacteriocenozei intestinale
 • 2.4. Metoda pregătirii remediilor biocomplexe cu destinaţie sanogenă
 • 2.5. Metoda experimentării unor remedii în scopul constituirii, reglării şi menţinerii dirijate a bacteriocenozei intestinale la copii
 • 2.6. Metoda de calculare statistică a rezultatelor investigaţiilor

3. STUDIEREA PROCESULUI DE CONSTITUIRE A BACTERIOCENOZEI INTESTINALE LA COPII ÎN ONTOGENEZA POSTNATALĂ TIMPURIE ŞI ELABORAREA UNOR PROCEDEE DE CONSTITUIRE ŞI RECONSTITUIRE A EI
 • 3.1. Popularea cu bacterii a intestinului la copiii primului an de viaţă.
 • Concluzii
 • 3.2. Particularităţile componenţei bacteriocenozei intestinale în funcţie de tipul de alimentaţie şi de caracterul disfuncţiilor intestinale la copiii de vârsta de până la 3 ani
  • 3.2.1. Specificul constituirii bacteriocenozei intestinale la copiii, care se alimentează natural cu laptele mamei şi artificial cu amestecuri adaptate
  • Concluzii
  • 3.2.2. Constituirea bacteriocenozei intestinale la copiii nou-născuţi, trataţi cu antibiotice
  • Concluzii
  • 3.2.3. Cota diareei de origine microbiană în structura generală a diareilor intestinale la copiii de vârsta fragedă
  • Concluzii
  • 3.2.4. Studierea bacteriocenozei gastrointestinale la copii de vârstă de până la 3 ani cu disfuncţii intestinale de diferit caracter.
  • Concluzii
 • 3.3. Aspecte tehnologice de creare a asociaţiilor de microorganisme probiotice, constituirea şi menţinerea dirijată în baza acestora a microflorei sanogene intestinale la copiii de vârstă fragedă
  • 3.3.1. Izolarea, identificarea şi selectarea unor tulpini de microorganisme obligatorii din conţinutul intestinal al copiilor sănătoşi, care au fost incluse în asociaţia sanogenă
  • 3.3.2. Selectarea tulpinilor bacteriilor obligatorii intestinale autohtone de la copiii de vârsta fragedă
  • Concluzii
  • 3.3.3. Testarea asociaţiei de bacterii obligative, selectate din conţinutul intestinal al copiilor sănătoşi în scopul utilizării ei pentru crearea şi menţinerea dirijată a microbiocenozei sanogene a tractului digestiv
  • Concluzie
 • 3.4. Unele metode de testare şi procedee de constituire şi reconstituire a bacteriocenozei intestinale
  • 3.4.1. Metoda expres de testare a stării sanogene a bacteriocenozei intestinale şi dismicrobismului compensat la copiii de vârsta fragedă
  • Concluzie
  • 3.4.2. Procedeu de populare dirijată a bacteriocenozei intestinale la nou-născuţi
  • Concluzii
  • 3.4.3. Procedeu de reconstituire a microbiobiocenozei intestinale dereglate în microbiocenoză sanogenă
  • Concluzie