Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valoarea ecocardiografiei în diagnosticul malformaţiilor cardiace congenitale


Autor: Malîga Oxana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.19 - Imagistică medicală
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Natalia Rotaru
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Anatol Ciubotaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 52-14.00.19-27.03.08
Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

malformaţie cardiacă congenitală, ecocardiografie, defect septal ventricular, tetralogia Fallot

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii, bibliografie din 155 surse, 6 anexe, 124 pagini de text de bază, 44 de figuri, 51 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 44 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Studiul este consacrat aprecierii valorii diagnostice senzitive şi specifice a ecocardiografiei în diagnosticul şi determinarea tacticii de tratament a pacienţilor cu malformaţii cardiace congenitale.

Obiectivele tezei: determinarea parametrilor ecocardiografici importanţi pentru aprecierea tacticii de tratament şi a eficacităţii corecţiei chirurgicale a malformaţiilor cardiace congenitale, determinarea sensibilităţii şi specificităţii ecocardiografiei în diagnosticarea MCC, analiza comparativă a metodelor imagistice în diagnosticarea MCC, elaborarea unui algoritm diagnostic ecocardiografic în stabilirea indicaţiilor pentru tratamentul chirurgical al MCC şi elaborarea unui protocol unificat pentru investigaţia ecocardiografică a pacienţilor cu malformaţii cardiace congenitale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost determinaţi parametrii ecocardiografici care urmează să fi elucidaţi în vederea stabilirii diagnosticului corect şi luarea deciziei privind tactica de tratament în 2 grupuri principale ale MCC în funcţie de mărirea sau micşorarea volumului circuitului mic. A fost apreciată sensibilitatea şi specificitatea metodei pentru diagnosticul MCC de bază, variantelor morfologice ale acesteia şi patologiilor concomitente. A fost elucidată structura topică a MCC în Republica Moldova. Au fost elaboraţi algoritmii diagnosticului ECOCG pentru două grupuri de MCC indicate mai sus.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Au fost apreciaţi parametrii ECOCG discriminanţi în determinarea conduitei terapeutice şi estimarea eficacităţii corecţiei chirurgicale a MCC. A fost elaborat protocolul unificat pentru investigaţia ECOCG a pacienţilor cu MCC, precum şi algoritmii diagnosticului ECOCG în caz de DSV, TF şi stenoza arterei pulmonare, care permit stabilirea diagnosticului topic precis, cu toate repercusiunile hemodinamice provocate de MCC, şi prescrierea indicaţiilor pentru tratament chirurgical.

Cuprins


1. MALFORMAŢIILE CARDIACE CONGENITALE ŞI ROLUL ECOCARDIOGRAFIEI ÎN DIAGNOSTICUL LOR: ISTORIC, ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Malformaţiile cardiace congenitale: noţiunea, etiologia, patofiziologia, principiile de tratament
 • 1.2. Clasificarea MCC. Hipertensiunea pulmonară
 • 1.3. Ecocardiografia: evoluţia metodei
 • 1.4. Particularităţile investigaţiei ecocardiografice a pacienţilor cu MCC
 • 1.5. Concluzia la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.2. Examinarea ecocardiografică a pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului

3. PARTICULARITĂŢI CLINICO-IMAGISTICE ALE MALFORMAŢIILOR CARDIACE CONGENITALE (DEFECT SEPTAL VENTRICULAR, TETRALOGIA FALLOT)
 • 3.1. Caracteristica clinică a pacienţilor din primul lot de studiu: cu MCC cu mărirea volumului circuitului mic (defect septal ventricular)
 • 3.2. Rezultatele examinării ecocardiografice a pacienţilor cu DSV
 • 3.3. Rezultatele radiografiei cutiei toracice şi ale cateterismului cardiac la pacienţii cu DSV
 • 3.4. Caracteristica clinică a pacienţilor cu MCC cu micşorarea volumului circuitului mic (tetralogia Fallot) (al doilea lot de studiu)
 • 3.5. Rezultatele examinării ecocardiografice a pacienţilor cu tetralogia Fallot
 • 3.6. Rezultatele radiografiei cutiei toracice şi ale cateterismului cardiac la pacienţii cu tetralogia Fallot
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3
 • 3.8. Managementul ECOCG a pacienţilor cu MCC (defectul septal ventricular şi Tetralogia Fallot)
4. SINTEZA REZULTATELOR STUDIULUI, DISCUŢII ŞI MANAGEMENT