Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Argumentarea morfologică şi biomecanică a utilizării materialului chirurgical de suturare arahnopiafilum


Autor: Turkin Radu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ilia Catereniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Boris Topor
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română

Cuvinte Cheie

catgut, biofil, arahnopiafilum, material de suturare.

Adnotare

Teza este expusă pe 107 de pagini, cuprinde Introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografia din 224 surse, 10 tabele, 8 diagrame, 2 scheme şi este ilustrată cu 48 de imagini ale preparatelor macro- şi microscopice. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: anatomie microscopică.

Scopul şi obiectivele studiului: constă în prelevarea şi confecţionarea unui nou biomaterial chirurgical de suturare, resorbabil cu caracteristici calitativ avansate, extinderea bazei de materie primă şi optimizarea proceselor de conservare şi sterilizare, studierea experimentală pe animale. Luând în consideraţie cele expuse mai sus noi ne-am propus următoarele obiective:
studierea structurii materialului de suturare prin metode de cercetare morfologice după o perioadă lungă de conservare în soluţie de formol de 0,5%; estimarea proprietăţilor biomecanice a arahnopiafilumului (durabilitatea, capilaritatea, elasticitatea şi imbibiţia) şi compararea lor cu cele ale catgutului necromat. Studierea posibilităţii utilizării materialului propus în practica chirurgicală; elaborarea metodei de pregătire a materialului şi a tehnologiei de preparare a firelor din el.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost propusă o sursă nouă de materie primă pentru prepararea firelor chirurgicale. Au fost elaborate metodele confecţionării, tehnica de conservare şi păstrare a materialului de suturare. S-a studiat structura arahnopiafilumului după o perioadă îndelungată de conservare şi a fost stabilit, că firele chirurgicale îşi păstrează o elasticitate şi durabilitate avansată, capilaritate şi imbibiţie scăzută.

Semnificaţia teoretică: demonstrează posibilitatea folosirii biomaterialului nou pentru suturarea ţesuturilor în experienţe pe animale. Ca bază materială se folosesc tunicile vasculară şi arahnoida măduvei spinării a bovinelor, ovinelor şi porcinelor.

Valoarea aplicativă a lucrării: s-au stabilit termenii şi condiţiile optime de păstrare a materialului de suturare în conservant. Baza materială accesibilă, prelucrarea puţin costisitoare deschid perspective largi pentru confecţionarea materialului de suturare în condiţii industriale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Materialele obţinute au fost elucidate în brevetul de invenţie: „Metodă de preparare a materialulu de suturare”, nr.5627 din 2008-06-27. Rezultatele lucrării au fost implementate în procesul de instruire şi activitate ştiinţifică a unui şir de subdiviziuni medicale din ţară.

Cuprins


1. MATERIAL CHIRURGICAL DE SUTURARE - ASPECTE ŞI VIZIUNI CONTEMPORANE
 • 1.1. Materiale de suturare chirurgicale, biologice, resorbabile
 • 1.2. Metodele de sterilizare şi conservare a materialului de suturare
 • 1. 3. Structura leptomeningelui rahidian şi particularităţile lui la bovine.
 • Reacţia locală şi generală a organismului la implantarea colagenului
 • 1. 4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE INVESTIGAŢIE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2. 3. Prelucrarea matematico – statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MORFOLOGIA ARAHNOPIAMATERIALULUI PROASPĂT FIXAT ŞI A CELUI PĂSTRAT ÎN SOLUŢIE DE FORMOL DE 0,5%
 • 3.1. Particularităţe morfologice ale arahnopiamaterialuluii proaspăt fixat
 • 3.2. Morfologia arahnopiamaterialului conservat în soluţie de formol 0,5%
 • de la 3 zile până la 3 ani
 • 3. 3. Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISITCA COMPARATIVĂ A PROPRIETĂŢILOR BIOMECANICE ALE ARAHNOPIAFILUMULUI ŞI CATGUTULUI STANDARD
 • 4.1. Durabilitatea şi elasticitatea arahnopiafilumului şi catgutului standard
 • 4.2. Imbibţia şi capilaritatea arahnopiafilumului şi catgutului standard
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. APLICAREA MATERIALULUI DE SUTURARE ŞI LIGATURARE, ARAHNOPIAFILUM ÎN CONDIŢII DE EXPERIENŢĂ
 • 5.1. Caracteristica generală a intervenţiei chirurgical şi perioadei postoperatorii
 • 5.2. Monitorizarea postoperatorie şi tabloul macro-microscopic al materialului de suturare şi al ţesuturilor înconjurătoare
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5