Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.02 – Anatomia omului


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se oferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Anatomia omului este ştiinţa care studiază forma, structura şi modificările morfologice ale organismului uman pe parcursul etapelor ontogenezei pre- şi postnatale, în strânsă corelaţie cu funcţia şi într-o viziune integrativă, unitară cu mediul ambiant.

Direcţii de cercetare
Utilizând un bogat arsenal de metode macro- , macromicroscopice, histologice, neurohistologice, neurohistochimice etc. se studiază:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.02 Anatomia Omului necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: radiodiagnosticul şi radioterapia, anatomie patologică, medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii, histologie, citologie, embriologie, biofizica.

La specialităţile “Neurologie”, “Neurochirurgie”, “Chirurgie”, “Transplantologia şi organe artificiale”, “Obstetrică şi ginecologie” nu se cercetează sursele principale şi auxiliare de inervaţie, zonele cu inervaţie dublă, zonele reflexogene, zonele de suprapunere şi inervaţie încrucişată, însă rezultatele obţinute la specialitatea Anatomia Omului sunt utilizate pe larg în diagnosticare şi tratament.

Particularităţile şi legităţile morfofuncţionale ale sistemului nervos periferic în organele aparatului locomotor sunt utilizate în determinarea metodelor ce ţin de tratamentul chirurgical, la fel şi în determinarea programului terapeutic şi profilactiv.

Specialităţile “Pediatrie”, “Boli interne”, “Chirurgie”, “Chirurgie pediatrică”, “Igiena” nu cercetează modificările morfofuncţionale ale organelor şi sistemelor de organe în perioadele critice ale dezvoltării postnatale, la fel şi anatomia variabilităţilor individuale care sunt studiate la specialitatea “Anatomia Omului” şi indispensabile în profilaxie şi diagnosticare.

Studierea aprofundată şi cunoaşterea raportului dintre formă şi structură şi topografia organelor în dependenţă de vârstă, sex şi tip constituţional se referă la specialitatea “Anatomia Omului” şi utilizată în profilaxia maladiilor la specialităţile “Endocrinologie”, “Boli interne”, “Cardiologie”, “Igienă”, “Pediatrie”.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Ştefaneţ Mihail, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef catedră Anatomia Omului nr. 1

Recenzentii :

  1. Andrieş Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef catedră Anatomia Omului nr. 2