Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 /

Teze, iunie 2010

Teze [30]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Modelarea pregătirii tactice a fotbaliştilor la nivelul naţionalei de juniori pedagogie 03.06.2010
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Dimensiunile implicitului în discursul politic filologie 03.06.2010
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Corelaţiile clinice ale artritei psoriazice cu determinantele imuno-monogenetice (clasele HLA) medicină 03.06.2010
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Managementul colaborativ al serviciilor de control al infecţiilor HIV/SIDA şi tuberculoză medicină 03.06.2010
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Răspunderea în dreptul constituţional drept 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Studiu geodemografic şi social al municipiului Chişinău geografie 03.06.2010
11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
D Rolul cursurilor opţionale în eficientizarea procesului de predare – învăţare a fizicii în învăţământul preuniversitar pedagogie 03.06.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Ocrotirea constituţională a familiei în Republica Moldova. drept 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Studiul calitativ al sistemelor cubice de ecuaţii diferenţiale cu şase şi cu şapte drepte invariante reale fizică-matematică 03.06.2010
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Argumentarea ştiinţifică a programului de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar în Republica Moldova medicină 03.06.2010
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Valoarea ecocardiografiei în diagnosticul malformaţiilor cardiace congenitale medicină 03.06.2010
14.00.19 - Imagistică medicală
D Piaţa de capital din Republica Moldova în perspectiva integrării europene drept 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Cercetarea criminalistică a locului faptei în cauzele privind furturile din apartamente drept 03.06.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Estimarea riscului asociat iradierii populaţiei Republicii Moldova şi posibilităţi de reducere a impactului pe sănătate medicină 03.06.2010
14.00.07 - Igienă
D Echilibrul puterilor în stat – pilon al constituţionalismului din România şi Republica Moldova (studiu comparat) drept 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile epidemiologice, clinico-morfologice şi chirurgicale ale adenomului şi carcinomului glandei tiroide medicină 03.06.2010
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Formarea capacităţilor creative la elevii claselor primare din perspectivă experiţială pedagogie 03.06.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Coraportul dintre dreptul intern si dreptul comunitar în perspectiva aderării României şi Republicii Moldova la Uniunea Europeană drept 03.06.2010
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Particularităţi ale culturii în managementul organizaţiilor din România, în perioada post-aderării la Uniunea Europeană economie 03.06.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Politici sociale în sfera muncii în contextul integrării europene a Republicii Moldova (dimensiuni politico-juridice) ştiinţe politice 03.06.2010
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Aspecte clinico-hemodinamice şi biochimice la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea şi influenţa agonistului receptorilor imidazolinici I1 - moxonidinei medicină 03.06.2010
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Fenomenul Bioetica în raport cu concepţiile antropologice : aspecte epistemologice filosofie 03.06.2010
09.00.05 - Etică şi bioetică
D Particularităţi de adaptare la secetă a plantelor de cultură iso- şi anisohidrice şi efectul acidului salicilic biologie 03.06.2010
03.00.12 - Fiziologie vegetală
D Tratamentul diferenţial al focarelor de contuzie cerebrală gravă medicină 03.06.2010
14.00.28 - Neurochirurgie
D Bucle Moufang comutative si CH-cuasigrupuri cu condiţii de finitudine fizică-matematică 03.06.2010
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Particularităţile expertizei medicale a vitalităţii în tulburări mentale şi de comportament medicină 03.06.2010
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Influenţa calităţii materialului săditor asupra dezvoltării şi productivităţii viţei de vie agricultură 03.06.2010
06.01.08 - Viticultură
D Obţinerea, doparea şi cercetarea spectrului energetic al impurităţilor monocristalelor seleniurii de zinc de structură perfectă fizică-matematică 03.06.2010
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Tratamentul combinat şi complex al recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic medicină 03.06.2010
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Mecanisme politice şi juridice privind asigurarea dreptului la siguranţă a cetăţeanului drept 03.06.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept