Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Modele psihopedagogice de intervenţie în procesul pregătirii pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj


Autor: Nosatîi Ala
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.10 - Psihologie specială
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 1.67 Mb / în română
215 pagini


Cuvinte Cheie

pregătire psihologică pentru şcoală, maturitate şcolară, maturitate intelectuală, maturitate verbală, maturitate socială, tulburări de limbaj, nivel de dezvoltare a limbajului, medii educaţionale, modele de intervenţie, incluziune şcolară şi socială

Adnotare

Cercetarea abordează probleme actuale ce ţin de pregătirea psihologică pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj. Teza conţine: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 195 titluri, 14 anexe, 126 de pagini text de bază, 56 tabele, 22 figuri şi 9 desene. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu: 19.00.10 – psihologie specială

Scopul lucrării constă în determinarea particularităţilor de personalitate a copiilor cu tulburări de limbaj aflaţi în diferite medii educaţionale, analiza impactului acestora asupra nivelului de pregătire psihologică pentru şcoală, proiectarea şi realizarea modelelor psihopedagogice de intervenţie în procesul pregătirii psihologice pentru şcoală a acestor copii. Menţionăm unele dintre obiectivele propuse: determinarea nivelului de dezvoltare a limbajului la copiii cu tulburări de limbaj; stabilirea particularităţilor specifice de personalitate şi a nivelului de pregătire psihologică pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj aflaţi în diferite medii educaţionale; elaborarea, implementarea şi evaluarea modelelor psihopedagogice de intervenţie în procesul pregătirii psihologice pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată este cercetată problema copiilor cu tulburări de limbaj în procesul pregătirii lor psihologice pentru şcoală, sunt stabilite nivelurile de dezvoltare a limbajului acestora, sunt determinate particularităţile specifice de personalitate a copiilor aflaţi în diferite medii educaţionale, sunt stabilite nivelurile de pregătire psihologică pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj. Lucrarea oferă o perspectivă nouă de pregătire psihologică pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj prin includerea lor în grupele de copii cu limbajul dezvoltat normal şi prin utilizarea modelelor psihopedagogice de intervenţie cu impact dezvoltativ asupra personalităţii copiilor.

Semnificaţia teoretică a lucrării îşi are expresia în oferirea informaţiei despre corelaţia dintre tulburările de limbaj şi particularităţile de personalitate ale copiilor marcaţi de aceste tulburări, despre impactul lor asupra pregătirii psihologice pentru şcoală; în contribuţia ei la dezvoltarea psihologiei speciale prin sintetizarea materialului referitor la pregătirea psihologică pentru şcoală a copiilor, prin descrierea particularităţilor specifice de personalitate ale preşcolarilor cu tulburări de limbaj aflaţi în diferite medii educaţionale.

Valoarea aplicativă constă în elaborarea modelelor psihopedagoce de intervenţie, care pot fi recomandate cadrelor pedagogice ale instituţiilor preşcolare în scopul ameliorării procesului educativ şi cadrelor manageriale din instituţiile preşcolare pentru a-l aplica în procesul de constituire a grupelor. Modelele psihopedagogice, ce cuprind activităţi de psihocorecţie şi psihogimnastică, activităţi de control şi reglare a comportamentului, pot fi incluse în manuale şi materiale instructive destinate pedagogilor din instituţiile preşcolare, pot constitui baza unui ghid metodologic pentru logopezi, educatori, părinţi, coordonatori ai centrelor de dezvoltare timpurie a copiilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Modelele psihopedagogice au fost implementate în grădiniţa din or. Tighina şi în activităţile Centrului de Dezvoltare Timpurie a Copiilor CeCeFel din Chişinău. Rezultatele cercetării pot fi implementate în cadrul cursului universitar de Logopedie şi în procesul de instruire continuă a specialiştilor din domeniu.