Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile fiziologo-biochimice de cultivare a unor tulpini de micromicete producători de enzime lipolitice


Autor: Sîrbu Tamara
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Alexandra Deseatnic-Ciloci
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Consultant ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 ianuarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Aspergillus niger, Rhizopus arrhizus, inductori, tulpină, enzime lipolitice, medii nutritive, activitate lipolitică, complecşi coordinativi

Adnotare

Lucrarea prezintă cercetări de selectare a unor tulpini noi de fungi cu capacităţi înalte şi stabile de biosinteză a lipazelor, de studiere a particularităţilor fiziologo - biochimice, de stabilire a condiţiilor optime de sinteză, de determinare a metodele eficiente pentru sporirea productivităţii enzimatice cu scopul obţinerii preparatelor enzimatice lipolitice.

În rezultatul studierii particularităţilor morfo-culturale şi fiziologo-biochimice pentru tulpinile Aspergillus niger (412) CNMN FD 01 şi Rhizopus arrhizus (F67) CNMN FD 03, a fost elaborat un mediu de cultivare accesibil, care constă din făină de soia şi 2 săruri minerale.

S-a stabilit că productivitatea culturilor poate fi considerabil mărită folosind metoda mutagenezei induse cît şi utilizarea biostimulatorilor de origine chimică. În urma utilizării razelor gama asupra suspensiei de spori a tulpinii Rhizopus arrhizus (F67) CNMN FD 03 a u fost obţinute 2 variante mutante stabile, ce se caracterizează printr-o creştere a activităţii lipolitice cu 173-200% faţă de tulpina iniţială.

Utilizarea compuşilor coordinativi în calitate de biostimulatori la cultivarea submersă a tulpinilor Aspergillus niger (412) CNMN FD 01 şi Rhizopus arrhizus (F67) CNMN FD 03 a demonstrat , că ambele tulpini reacţionează în mod diferit în dependenţă de componenţa chimică a biostimulatorilor, ceea ce denotă că complexele enzimatice lipolitice sintetizate se deosebesc după compoziţie şi după mecanismul de acţiune. Pentru fiecare tulpină individual au fost selectaţi compuşii coordinativi, ce asigură sporirea activităţii lipolitice cu 25-47%. În baza datelor obţinute a fost elaborat procedeul de sinteză orientată a lipazelor de către tulpina Rhizopus arrhizus (F67) CNMN FD 03.

A fost demonstrat experimental caracterul inducibil al exolipazelor, utilizând în calitate de inductori uleiul de camfor, uleiul de molid pentru tulpina Aspergillus niger (412) CNMN FD 01 şi uleiul de măsline, pentru tulpina Rhizopus arrhizus (F67) CNMN FD 03.

S-a stabilit că tulpina Rhizopus arrhizus (F67) CNMN FD 03 sintetizează în special lipaze, iar tulpina Aspergillus niger (412) CNMN FD 01 posedă concomitent o activitate amilolitică, cît şi celulozolitică, în special β glucozidază, ceea ce permite caracterizarea lui ca preparat enzimatic complex, cu un spectru larg de utilizare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Lipaze microbiene extracelulare 1.1. substraturile şi mecanismul de acţiune a enzimelor lipolitice
 • 1.2.Specificitatea de substrat a lipazelor
 • 1.3. Microorganisme producătoare de lipaze. Particularităţile lipazelor microbiene
 • 1.4. Influenţa condiţiilor de cultivare a microorganismelor asupra biosintezei lipazelor
 • 1.5. Influenţa biostimulatorilor de origine chimică asupra potenţialului biosintetic al microorganismelor
 • 1.6 Mutageneza indusă ca factor de ameliorare al productivităţii microorganismului

CAPITOLUL II. Materiale şi metode
 • 2.1. Obiectele de cercetare
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.2.1. Cultivarea tulpinilor de fungi producătoare de enzime lipolitice
 • 2.2.2. Studierea caracterelor morfologice şi culturale ale producătorilor
 • 2.2.3. Sporirea capacităţii biosintetice a producătorilor
 • 2.2.4. Separarea complexului enzimatic din lichidul cultural al producătorului
 • 2.2.5. Determinarea activităţii enzimatice
 • 2.2.6 Prelucrarea matematică a datelor obţinute

CAPITOLUL III. Selectarea microorganismelor – producători de lipaze
 • 3.1. Evaluarea comparativă a tulpinilor de microorganisme după criteriul de biosinteză a lipazelor extracelulare
 • 3.2 Сaracterele morfo-culturale şi fiziologo-biochimice ale tulpinilor Aspergillus niger (412) CNMN FD 01 şi Rhizopus arrhizus (F 67) CNMN FD 03 selectate ca efectivi producători de lipaze
 • 3.2.1 Tulpina Aspergillus niger (412) CNMN FD 01 – sursă de enzime lipolitice
 • 3.2.2. Tulpina Rhizopus arrhizus (F 67) CNMN FD 03 – sursă de enzime lipolitice
 • 3.3. Activitatea lipolitică a tulpinilor producători de lipaze în dependenţă de doza materialului semincer

CAPITOLUL IV. Selectarea componentelor mediilor nutritive şi a condiţiilor de cultivare ale tulpinilor aspergillus niger (412) cnmn fd 01 şi rhizopus arrhizus (f 67) cnmn fd 03
 • 4.1 Influenţa componentelor nutritive asupra activităţii lipolitice şi productivităţii biomasei la producătorii de lipaze
 • 4.1.1 Sursele de azot componente ale mediului nutritiv
 • 4.1.2 Influenţa surselor se carbon asupra activităţii lipolitice şi productivităţii biomasei tulpinilor producători
 • 4.1.3 Activitatea lipolitică şi randamentul biomasei producătorilor în dependenţă de sărurile minerale ale mediului nutritiv
 • 4.2. Influenţa factorilor fizico-chimici asupra biosintezei lipazelor de către tulpinile producători
 • 4.2.1. Acţiunea temperaturii asupra biosintezei lipazelor la cultivarea submersă a producătorilor
 • 4.2.2. Biosinteza lipazelor în dependenţă de valoarea pH-lui mediului nutritiv
 • 4.2.3. Dinamica biosintezei lipazelor în dependenţă de durata cultivării microorganismului

CAPITOLUL V. Cercetări privind căile de sporire a capacităţii biosintetice a tulpinilor
 • Aspergillus niger (412) CNMN FD 01 şi Rhizopus arrhizus (F 67) CNMN FD 03 – SURSE DE ENZIME LIPOLITICE.
 • 5.1. Utilizarea compuşilor coordinativi ai metalelor în calitate de biostimulatori ai activităţii lipolitice la tulpinile Aspergillus niger (412) CNMN FD 01 şi Rhizopus arrhizus (F 67) CNMN FD 03
 • 5.1.1. Influenţa compuşilor coordinativi ai metalelor de tranziţie asupra procesului de lipazogeneză la tulpinile producători
 • 5.1.2. Elaborarea procedeului de sinteză orientată a lipazelor de către tulpina Rhizopus arrhizus (F67) CNMN FD 03
 • 5.2 Stabilirea posibilităţii utilizării razelor gama ca factor de sporire a capacităţii biosintetice a producătorilor de lipaze
 • 5.3 Selectarea inductorilor specifici pentru intensificarea biosintezei lipazelor de către tulpinile de fungi Aspergillus niger (412) CNMN FD 01 şi Rhizopus arrhizus (F 67) CNMN FD 03

CAPITOLUL VI. Procedee noi de separare a complexelor lipolitice din lichidul cultural al tulpinilor aspergillus niger (412) cnmn fd 01 şi rhizopus arrhizus (f 67) cnmn fd 03 şi unele proprietăţi ale lor. 6.1 condiţiile de separare a complexului enzimatic din lichidul cultural
 • 6.2 Însuşirile preparatelor lipolitice obţinute
 • 6.3 Determinarea domeniilor de utilizare a preparatelor lipolitice obţinute

CAPITOLUL VII. Elaborarea regulamentului de obţinere a preparatelor enzimatice lipolitice în condiţii de laborator
 • 7.1 Caracteristica produsului enzimatic lipolitic
 • 7.2 Caracteristica materialelor utilizate
 • 7.3 Descriereea procesului tehnologic